MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRUTOWNIK to:

maszyna do rozdrabniania ziarna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 279

MŁYNEK DO ODPADKÓW, KUSKUTA, WÓZ ASENIZACYJNY, HOLENDER, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA OSADOWA, MASZYNA FORMIERSKA, KOMBAJN, CENTRUM OBRÓBKOWE, DEKORTYKATOR, PRASA, PILARKA RAMOWA, MASZYNA ROLNICZA, MŁYN ZBOŻOWY, KOSIARKA, JAŚ, MLEWNIK WALCOWY, RAFA, MŁYNEK, ŁUPACZKA, RAJSKIE ZIARNA, ŁAMARKA, MASZYNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA OBLEWNICZA, KOLATOR, PRZELICZNIK, ZASIEW, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, RÓWNIA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MLEWNIK, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, TRENER, KUTER, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KOMBAJN ZBOŻOWY, OWIJARKA, ZAPYLENIE, RAZÓWKA, KŁOSY, ŁAMACZ, ODLEWARKA, MIKSER, KOWARKA, MASZYNA TURINGA, MIĘDLARKA, SILNIK INDUKCYJNY, TARKA, WAŁ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, PRZESIEWACZ, MASZYNA SZWALNICZA, MŁYNEK DO ODPADÓW, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, GNIOTOWNIK, MASZYNA INFORMACYJNA, PRASA, ATRITOR, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, KOŁOWRÓT, COUPER, MIESZACZ, PRALKA, ŻARNA, BROŃ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, JAMA GĘBOWA, ROZRZUTNIK, ROZDRABNIACZ, TARKA, CHOMIK, KAWIARKA, PERŁÓWKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ŚCIERAK, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BARWIARKA ZWROTNA, SPRAWDZARKA, ŁODRANIT, SUMATOR, OVERLOCK, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZNAMIĘ, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA UCZĄCA, KLIN, MASZYNA, FASOLA AZUKI, INTERCEPTOR, MATERIAŁ ŚCIERNY, STOKER, RICE, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MIESZACZ, KUTER, SEZAMKA, FREZARKA KOPIARKA, CEGLARKA, MASZYNA DO PISANIA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, MANNA, WILK, ŻYTO, KORONKARKA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PRASA, TOKARKA, MASZYNA ROTACYJNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ZSZYWARKA, BRONA, KOMBAJN GÓRNICZY, CUKIER PUDER, ROLBA, SORTER, PIKÓWKA, SIEW, TRYJER, PĘCZAK, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA DO SZYCIA, RYŻ, SPORODERMA, MLEWNIK, KOMBAJN, LINOTYP, ROBOT, CYBORG, SZMELC, PEDAŁÓWKA, JEDNORĘKI BANDYTA, OWERLOK, KASZA JAGLANA, MASZYNA WYPOROWA, FREZARKA GLEBOWA, WILK, KOLORÓWKA, STĘPA, FASOLA SOJOWA, MASZYNA ŻNIWNA, MŁOTKOWNICA, MUSZTARDA, DACHÓWCZARKA, KAPAR, ŚCINACZ ZIELONEK, CZYSZCZALNIA, EKSKAWATOR, MASZYNA ŻAKARDOWA, WYCIĄGARKA, ODSYP, MASZYNA MATEMATYCZNA, MOTARKA, ŁADOWARKA, MASZYNA PROSTA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MAGIEL, MŁYNEK, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA WIRNIKOWA, ŻAKARD, SILNIK, KROSNO, MĄKA, KOPARKA, WALEC, STOPKA, GRUCZOŁ COWPERA, ARYTMOMETR, KOMBAJN, ŚRUTOWNIK, NOŚNIK, ŁAMARKA, MŁYN, PODBIJARKA TOROWA, TWARDE LĄDOWANIE, MIĘDLARKA, PĘCAK, ŻYTO KONSUMPCYJNE, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, WALEC, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, FASOLA ADZUKI, MASZYNA ROBOCZA, WYCISKARKA, BEJCA, DZIEWIARKA, MASZYNA TŁOKOWA, CHOMIK, FORMIERKA, MĄKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, ŻNIWIARKA, AUTONOM, KOPARKA, CZYSZCZARNIA, ZACIERACZKA, PRZEPAD, MAGLOWNICA, PERŁÓWKA, MASZYNA ANALOGOWA, WYDMUCHIWACZ, ZWIJARKA, MŁYN WODNY, OFFSET, NASTĘP, POMPA CIEPŁA, PAKULARKA, ROZKŁADARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOMBAJN ŚCIANOWY, KROSNO, PODBIERACZ, SOS SOJOWY, KAFAR, MASZYNKA STEROWA, PODBIERACZ POKOSÓW, MOŹDZIERZ, MASZYNA DROGOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA TŁOKOWA, LODRANIT, SŁODOWNICTWO, MUSZTARDA, PRZĘDZARKA, CIĄGARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, ODLEWARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KOLATOR, AUTOMAT LOSOWY, KLEPAK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SELSYN, TARKA, MASZYNA OTWARTA, ZAPRAWA NASIENNA, SELSYN, SNOWARKA, KOPARKOŁADOWARKA, KOPACZKA, MASZYNA CIEPLNA, MĄKA RAZOWA, ŻARNA, CUKIER PUDER, AUTOMAT, MOŹDZIERZ, MASZYNA, MOŹDZIERZ KASZARSKI, MŁOT, ZAPYLENIE, GIĘTARKA, POMPA OBIEGOWA, KOMP, MŁYNEK, MASZYNA LICZĄCA, PERLAK, OPYLACZ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, DMUCHAWA, MASZYNA KUGLERSKA, KOWARKA, PILARKA, WIALNIA, ZĄB, CZESALNIA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ?KLEJARKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRUTOWNIK maszyna do rozdrabniania ziarna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRUTOWNIK
maszyna do rozdrabniania ziarna (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ROZDRABNIANIA ZIARNA. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x