MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWERLOK to:

maszyna do obrzucania trykotażu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 208

ŁAMARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, WAŁ, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA WYPOROWA, JEDNORĘKI BANDYTA, PRZESIEWACZ, MIESZACZ, ZACIERACZKA, KOPACZKA, MŁOT, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PILARKA RAMOWA, MIĘDLARKA, WYCISKARKA, MIĘDLARKA, MASZYNA OBLEWNICZA, RICE, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KOMBAJN ŚCIANOWY, KLEPAK, MASZYNA TŁOKOWA, CEGLARKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, BROŃ, KOSIARKA, PRASA, PILARKA, KOMBAJN, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, OWIJARKA, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŚCIERAK, FREZARKA GLEBOWA, KOPARKA, MAGLOWNICA, ŁADOWARKA, KOMBAJN ROLNICZY, CENTRUM OBRÓBKOWE, KOLORÓWKA, MASZYNKA STEROWA, ROLBA, ŁAMACZ, CZESALNIA, FREZARKA KOPIARKA, CZYSZCZARNIA, WYDMUCHIWACZ, PEDAŁÓWKA, KORONKARKA, SNOWARKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ODGAŁĘZIACZ, KROSNO, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, INTERCEPTOR, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PERLAK, KAPAR, MASZYNA UCZĄCA, OWERLOK, MASZYNA ENERGETYCZNA, KUTER, MASZYNA ROTACYJNA, POMPA CIEPŁA, PRASA, SORTER, MASZYNA CIEPLNA, WYCIĄGARKA, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA ŻNIWNA, PRZELICZNIK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, SILNIK, SILNIK INDUKCYJNY, KOWARKA, KOPARKOŁADOWARKA, MLEWNIK, EKSKAWATOR, MASZYNA DO SZYCIA, POMPA OBIEGOWA, PODBIJARKA TOROWA, ŁUPACZKA, OPYLACZ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ROZKŁADARKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, WALEC, DEKORTYKATOR, KOLATOR, ROBOT PRZEMYSŁOWY, MASZYNA OSADOWA, WIALNIA, KUSKUTA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ZWIJARKA, NASTĘP, KOMBAJN, MASZYNA INFORMACYJNA, COUPER, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA DO PISANIA, STOPKA, FORMIERKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, WALEC, WILK, ZSZYWARKA, MASZYNA TŁOKOWA, DACHÓWCZARKA, MASZYNA PROSTA, TWARDE LĄDOWANIE, PRZĘDZARKA, LINOTYP, PODBIERACZ, MLEWNIK, CZYSZCZALNIA, ŚCINACZ ZIELONEK, WÓZ ASENIZACYJNY, KAFAR, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, DMUCHAWA, KOMBAJN, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, KOŁOWRÓT, PODBIERACZ POKOSÓW, SZMELC, SUMATOR, KROSNO, MIESZACZ, STOKER, DZIEWIARKA, SELSYN, ROZRZUTNIK, SPRAWDZARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA, OVERLOCK, ODLEWARKA, CIĄGNIK LEŚNY, KLEJARKA, MAGIEL, MASZYNA FORMIERSKA, ŁAMARKA, GNIOTOWNIK, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MOTARKA, KLIN, GIĘTARKA, RAFA, AUTONOM, MŁOTKOWNICA, PAKULARKA, ROBOT, OFFSET, PRASA, BARWIARKA ZWROTNA, WILK, MASZYNA, TRYJER, RÓWNIA, MASZYNA ROBOCZA, KOMP, KOWARKA, MASZYNA ROLNICZA, KUTER, MASZYNA ELEKTRYCZNA, HOLENDER, ŻNIWIARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, CIĄGARKA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA, AUTOMAT LOSOWY, MŁYN, SELSYN, MASZYNA CIEPLNA, MLEWNIK WALCOWY, ŻAKARD, CYBORG, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOLATOR, TOKARKA, TRENER, SILNIK PNEUMATYCZNY, MŁYNEK, NOŚNIK, ODLEWARKA, KOPARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA TURINGA, AUTOMAT, MASZYNA DROGOWA, ARYTMOMETR, MASZYNA WIRNIKOWA, PRALKA, ŚRUTOWNIK, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ?PIKÓWKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWERLOK maszyna do obrzucania trykotażu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWERLOK
maszyna do obrzucania trykotażu (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO OBRZUCANIA TRYKOTAŻU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x