MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZELICZNIK to:

maszyna licząca pozwalająca uzyskać i przetworzyć dane do wykorzystania w automatyce lub sterowaniu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZELICZNIK

PRZELICZNIK to:

wskaźnik liczbowy, który umożliwia przeliczanie wartości między różnymi jednostkami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.557

KOSZÓWKI, GŁOWOCIS, NOBEL, DZIEWIĄTKA, DOBROSĄSIEDZTWO, STATYKA, LIST PRZEWODNI, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KSIĘŻULKO, WRZÓD TRAWIENNY, BRUKSELA, INTERNAT, WROŚNIAK, ZGRED, PIKIETA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PRZESTAWNIA, INDEKS, TRZPIENNIKOWATE, FLOTA, KROKANT, ŁUSKOWIEC, ANETA, RÓŻE, WKŁAD, SKRZYNKA POCZTOWA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, OBUWIE, WOLTAŻ, ZBROJENIE, TULEJA, PRZEKUPSTWO, SABOTY, SUMATOR, WITEKS CZCZONY, ŁOTEWSKI, ZNAJDEK, BUŃCZUK, ROZDZIAŁEK, ZASADA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, GADZINA, GÓRA LODOWA, ÓSMY, WŁADZUCHNA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PATRYLINEARNOŚĆ, LANDLORD, BASENIK, KLUZA, ŚLIZG, INSTRUMENT MECHANICZNY, ENUMERACJA, PIESZCZOSZEK, MARYNARCZYNA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, LEŃ, PRZESMYK, SONG, MASZYNA DO PISANIA, KĘPA, TRANSGRESJA, KRYTERIUM STEROWANIA, SCENKA RODZAJOWA, AGENDA, PACHOLĘ, WYKŁADOWCA, TEORIA CIAŁ, PLAKAT, MNISZEK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SEMESTR LETNI, INTERKALACJA, ASYGNACJA, ANTEPEDIUM, KREPA, KOLOKACJA, KROS, FUGA, KOD GENETYCZNY, HEMOSTAZA, PLACÓWKA NAUKOWA, FLANSZA, KUMKWAT, ZAKRĘT, FORMACJA, BASZŁYK, REZYGNACJA, ZNACZENIE, SZPEKUCHA, SEKS ORALNY, SKRZYNIA BIEGÓW, ODPŁATA, FILECIK, SKRAJNIK DZIOBOWY, PROMIEŃ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, APOSTOŁ, VIBRATO, APANAŻ, KARTA, MEMBRANOFON, KOŃ TROJAŃSKI, PRZERYWACZ, CHODZĄCY TRUP, BROŃ RADIOLOGICZNA, KOZIA NÓŻKA, AGREGACJA, HYDROFON, TYMIANEK, RAJDER, ANKUS, SEKSIZM, SEKS ANALNY, AZOLLA, WANIENKA, HASŁO WYWOŁAWCZE, FARSZ, WPRAWKA, GRUPA WAROWNA, OPUS, ZIARENKOWIEC, GOUDA, PRANIE MÓZGU, POPLECZNICTWO, WYRAŻENIE, OCHRONA ŚRODOWISKA, CELA, BARANEK, PIERŚCIEŃ, CEREMONIAŁ, RAKIETA, KARA ŁĄCZNA, DOŚWIADCZENIE, MIASTO, PODCHLEBSTWO, LEGITYMACJA PROCESOWA, FAZA, FRAGMENTARYZACJA, MOLOWATE, ARABICA, PĘTO, KILOMETR ZEROWY, HETEROMORFIZM, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, OGNIE, IRRADIACJA, ARKUSZ POETYCKI, KAWAŁ, PAKIET POMOCOWY, GRZECHOTKA, BUDLEJA, PASZTET, MIMETYZM FORMALNY, DŻEM, DOMINANTA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WYSTĘPOWANIE, MASZYNA DROGOWA, DZIADZIENIE, ORŁORYB, ZAJĘCZA WARGA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, USTERKA, POETA, PŁÓD, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, TŁUMACZ, NIEBIOSA, SALETRA, SZACHT, ODKRYCIE, ROBOTA, WIAROŁOMSTWO, SPRZĄGLE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OBYWATEL, OKRĘT TRANSPORTOWY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, PRACA, SEJSMIKA, CZYSTKA ETNICZNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PODYPLOMÓWKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, FERMAN, PRZEBIERANIEC, PŁYTA KORKOWA, GOŁOBORZE, SZKLANY SUFIT, KRĄG, POZYCJA RYGLOWA, CZYNNIK BIOTYCZNY, KACAPSKI, CEGŁA DZIURAWKA, LAMA, POSTERUNEK, ROBOT, PĘDNIK CYKLOIDALNY, PUSZCZA, PRZEJEMCA, FARBA DRUKARSKA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, PERŁOWIEC, INHALACJA, SALCESON, FIGURA, MAJDAN, SZAŁAŚNICTWO, BRZĘKACZ, MATECZNIK, CYC, KANCELARYZM, PRZEPLOTNIA, SKANER, METAMERIA, STRZAŁECZKA, VASARELY, BELKA, CYFOMANDRA, ATLAS NIEBA, OSCYLATOR, USZKO, RAMA, SYN, DZIELNICA, PODMIOT LOGICZNY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BAKTERIA ŚLUZOWA, AZOLLA KAROLIŃSKA, GLORIETA, ZAŁOŻENIE, ZIARNKO, ZNAK, WSPOMNIENIE, DEWALUACJA, PUNKT WYJŚCIA, ZAKOP, KOMPARYCJA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KOLEŚ, ADAPTACJA, PRZEDZIAŁ, BALDACHIM, STOPKA, BRUDNICOWATE, IRYGATOR, INTENSJA, DYSK KOMPAKTOWY, AZOLLA PAPROTKOWA, PESTO, MAPA MENTALNA, PANOWANIE, KLOPSIK, ZRAZOWA, OBRAZ, SZTUCIEC, GŁOWA, BALERON, RACZYNA, RAJZBRET, SŁUP, LISTA STARTOWA, DŁUGOSZOWE, GODZINA PRAWDY, WIALNIA, ZACHŁYST, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ŚWIADEK KORONNY, CHOROBA GENETYCZNA, DRELICH, SPŁYW, POLIMORFIZM, KOSMOGONIA, OŚWIADCZENIE, KLAPAK, UPGRADE, KABINA, KONSTABL, POLIMER FLUOROWY, UKŁAD PLANETARNY, KLEJ, RÓG, WYCHODŹSTWO, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, MAGIERA, SEKSTET, TROLL, KASZTEL, ADOLF, EPOS, KARAFECZKA, FOCH, PORA, PICUŚ, ?FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.557 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZELICZNIK maszyna licząca pozwalająca uzyskać i przetworzyć dane do wykorzystania w automatyce lub sterowaniu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZELICZNIK
maszyna licząca pozwalająca uzyskać i przetworzyć dane do wykorzystania w automatyce lub sterowaniu (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA LICZĄCA POZWALAJĄCA UZYSKAĆ I PRZETWORZYĆ DANE DO WYKORZYSTANIA W AUTOMATYCE LUB STEROWANIU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x