COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

liczba 90, numer 90 (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 90 kilometrów na godzinę (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.487

NIEAKTYWNOŚĆ, KICHA, ZAWODOWOŚĆ, URZĄD CENTRALNY, ANETA, PRZEPRÓCH, INSPIRACJA, MASZKARA, TAMARILLO, SZPARA, PUPILEK, POMALOWANE, DUCHOWY OJCIEC, ROPNICA, USTERKA, TAROT, POSPÓLNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, WARTOŚĆ NOMINALNA, MENZURKA, KADZIDŁOWIEC, AGNOSTYCYZM, LOGIKA NIEFREGOWSKA, UPADEK, PRZYCZÓŁEK, TRANSPOZYCJA, BAKAS, PIERWSZOROCZNY, ANALIZA LOGICZNA, ŁADUNEK, STEK, NÓŻ BOJOWY, PROTETYKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, POSIADACZ ZALEŻNY, SKARPA, TACA, CZEK IMIENNY, PRZEPITKA, CHOROBA EULENBURGA, OBRZĘK, UCHO, LEW, MIERZEJA, MIMEZJA, WĄTROBOWIEC, ALKOHOL ROLNICZY, WIZYTA DOMOWA, ZASADA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, INTERVIEW, TOPENANTA, KAPELMISTRZ, BABCIA CIOTECZNA, GARY, OSKÓREK, PROFESOR, OPŁATA STOSUNKOWA, ZAPRZĘG, SREBRZENIE, BRZOZA CZARNA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KULCZYBA WRONIE OKO, RAGDOLL, PIÓRO, ELASTOMER, DEGRADACJA, PUŁAP, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, NIEDBALSTWO, OCET, OSADA, ZESPOLENIE, GENERACJA, SZTYLPY, KOŁNIERZ, UZDROWICIEL, KIKS, MASZT ANTENOWY, ANGORA, ŻABA LEOPARDOWA, TYGIELEK, ETYKIETKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WANIENECZKA, SIECIÓWKA, OCZY, BRODAWKA STÓP, NIEZASKARŻALNOŚĆ, TIRET, DZIADZIENIE, CELOWOŚĆ, ZRZUT, LIBELLA, AMORY, WISZER, NIKIELINA, OTCHŁAŃ, BŁAZENEK, FAJKA, KASETKA, CZYSTKA ETNICZNA, ODPRYSK, BUCZYNA NIŻOWA, EKSPRES, LISTWA, TERYTORIUM MANDATOWE, JUTRZYNA, AMARANTOWOŚĆ, WSKAZÓWKA, UBOGI KREWNY, INEZ, PRZESTRZELENIE, REJESTR, DZIANET, DYPTYK KONSULARNY, CIASNOŚĆ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TĘSKNOTA, WCIĄGARKA, EGZOTERYCZNOŚĆ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PLEWA, TELESKOP, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, STATYKA, RZECZNIK PATENTOWY, MIKROMACIERZ DNA, WARTOWNIA, ATRAKCJA, GENEZA, KARTANA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, BYDLAK, FOSA, BIZA, KOTEW, ŁONO, BIAŁE NOCE, CHOROBA PLUMMERA, ŁBISKO, RICHELIEU, OGIEŃ KRZYŻOWY, DESKA SEDESOWA, PIERÓG, PRAGNIENIE, PRZEGUBOWIEC, ZAGRYWKA, PACHCIARZ, KLEIK, KABINA, ROPOWICA KŁĘBU, ŚWIERSZCZYK, HIEROGLIFY, ZAKRZTUSZENIE, WYRAŻENIE, ALLEGROWICZKA, DINOZAUR, PIĘKNOŚĆ, LATARNIA, SZORSTKOŚĆ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, MNICH, BARK, TRZYMADŁO, MELASA, NIEGUSTOWNOŚĆ, KASZYCA, MEDALION, PONĘTA, AZOLLA PAPROTKOWA, RÓWNINA SANDROWA, BEZGUŚCIE, TABLOIDYZACJA, NARODZINY, GRECKOŚĆ, MIARA, OBUWIE, SANDALIN, KATASTROFALNOŚĆ, RÓJKA, WYCZARTEROWANIE, BUGAJ, MÓŻDŻEK, BROŃ MASZYNOWA, GOLF, ZJAWISKO THOMSONA, GEEK, KOBYŁA, EROZYJNOŚĆ, SZTYFT, POŁYSK, WIDZENIE BARWNE, UŁUDA, POŻYCZKA, STYPENDIUM, SZYKANA, WĘDRÓWKA, MOZAIKA, ILUMINATOR, SMUGA, POŚLEDNIOŚĆ, MINERAŁ ZABARWIONY, OMFALOMANCJA, KAWA ZBOŻOWA, WŁAŚCICIEL, WIGILIA, PAS, SATYRYCZNOŚĆ, KISZONKA, ARKABALISTA, DERYWAT, KLAKSON, POPĘDLIWOŚĆ, TRAMP, SPÓJNIK, MORGA, MOLINO, MAGIEL, WIECZOREK POETYCKI, STATEK POWIETRZNY, MAKABRYCZNOŚĆ, OBRAMIENIE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, RECEPTYWNOŚĆ, BORDER, SZTABSOFICER, WZNOWICIEL, ASYSTENCJA, NARKOTYK, TRYBUT, SKALA, KAMUFLAŻ, PANŚWINIZM, MONETKA, PRZEKŁADNIA, RARYTASIK, BAZYLEUS, SPRZECIW, BELWEDER, PRZYJEMNOŚĆ, PIERWOTNOŚĆ, ABANDON, POTÓWKA, IRONICZNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, MINA, PRZYLEPNOŚĆ, HASZTAG, SPRZEDAŻ, MINA, PODRZUT, WOREK TRENINGOWY, KAMIKAZE, NIELICZNOŚĆ, LĘDŹWIE, SYSTEM, GALERIA, HACKAMORE, NUROGĘŚ, RADIANT, KORDONEK, KACZKA KRAKWA, ZBIORÓWKA, FALA WZROSTOWA, KIERAT, MONTAŻOWNIA, MAKROKIERUNEK, DZIURAWY WOREK, PUNKT STYCZNY, WARIACJE, BAJECZKA, KUPA, RECEPTYWNOŚĆ, KLEJ, ZAJĄKNIĘCIE, BAKARAT, ZBITOŚĆ, SPOILER, BABINIEC, NIENEUTRALNOŚĆ, OPENER, POLITYCZNY, BAZIA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, TYNKTURA, DZIURA, KAPONIERA, EPIGRAF, STOŻEK WULKANICZNY, HEMATOFAGIA, MANDORLA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, JEZIORO POLODOWCOWE, ?RELACJA DWUARGUMENTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA
coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90 sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE NUMEREM 90. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast