POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚCIEŻE to:

powierzchnia otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie budynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŚCIEŻE

OŚCIEŻE to:

powierzchnia poprzeczna do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.700

POCISK ODŁAMKOWY, KAMYCZEK USZNY, ANGINA MONOCYTOWA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, DRAJREP, BAŻANT, WIĄZ, HOSTIA, BOCZNIK, AUGUR, REWITALIZACJA, KRYSZTAŁ, PILOT, KRAB, KRÓL, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KOSTUR, ALBUM, ORGANIZM, FILECIK, PUNKT, FORMA ODLEWNICZA, PUKNIĘCIE, KRÓCICA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, LEJ KRASOWY, DYSALTERACJA, TWIST, ECCHI, MM2, BROKAT, WRZECIONO, KONFIRMACJA, STAN WOLNY, OBRONA WŁASNA, LONT WOLNOTLĄCY, REGRES, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ŚRODEK MASY, ROŚLINA OZDOBNA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ARMATOR, MAHOŃ, DACH PÓŁSZCZYTOWY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PELAGRA, CELEBRACJA, ROLA, RELACJA, ONTARIO, GZYMS, WŚCIEKŁY PIES, MOSTEK, STACJA, TUNIKA, POLE BITOWE, ATRYBUCJA STABILNA, ŚCIEŻKA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, MEGATSUNAMI, GLOBUS, LUSTRO, GERYLASI, ŚCIEŻKA, ANGLEZ, GYROS, CENTYMETR, PRZYKRYWKA, OPARCIE, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WIESŁAW, ŚLEPA PRÓBA, LITOBENTOS, URYNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, SŁUGA BOŻY, WAHADŁO, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NASADKA, ANGOL, INDUKTOR, KARL, GUMNO, STYL ARCHITEKTONICZNY, FUGA, LOBOTOMIA, KOMPLIKACJA, BARWA DŹWIĘKU, FARBKA, BILANS BRAMKOWY, PASSACAGLIA, TŁUMACZKA, DIAMENT, GORĄCZKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KWADRATURA, LESZCZYNA, ZAKOP, PLUTON, ŚWIADEK KORONNY, PODATNOŚĆ, KOŁO HISTORII, DZIEWIĄTY, TYRANIA, APTAMER, PORTFEL, POWIEŚĆ RZEKA, FRONTALE, SERBSKOŚĆ, MIĘDLARKA, CUDOTWÓR, DZWONY RUROWE, UNDEAD, SPRYCIULA, IDIOSYNKRAZJA, GATUNEK ZBIOROWY, ZAPRZĄG, LEPIARKOWATE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, CANCA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, LUD, TEŚCIK, MENTALNOŚĆ, DOMINANTA, TRANSEPT, PASKUDA, JONIZACJA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PIĘCIOGROSZÓWKA, SYMETRIA FIGURY, WYCHODŹSTWO, TRAWERS, INTROIT, TRZMIELINA, BUŁAT, GANSU, NAMORDNIK, PTASZEK, DEPESZOWIEC, DEALER, GETTO ŁAWKOWE, DOCENT, DYPTYK, ŚCIĘCIE, BRZMIENIE, PORT MORSKI, GREK, REMONT KAPITALNY, JAŚMIN, JEGO WYSOKOŚĆ, REMULADA, RZEMIEŚLNICTWO, LOGIKA ZDAŃ, PRZEPITA, CZĘSTOKÓŁ, TRANSPORTOWIEC, KRATOWNICA, OBRĘCZ, CIOTECZNY DZIADEK, DOPŁYW, PAS, DZIEWIĄTKA, DOLNOPŁAT, NEURON LUSTRZANY, ORBITAL, MAKARONIARZ, RADAR GEOLOGICZNY, BUM, RESTRYKCJA, ZNAK MUZYCZNY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, RĄCZNIK, SZAROWIPTERYKS, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MASER, CYBORG, PODSUFITKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, RYFT, PRODUKT UBOCZNY, KATATONIA, HIN, CYGANECZKA, CZASOWNIK FRAZOWY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, PROCES TECHNOLOGICZNY, PĘTO, KIEŁZNO, AUTOMOBILKLUB, PROTEZA, DOMINANTA, RYGIEL, PERŁOWIEC, KRÓL ZWIERZĄT, WADA WZROKU, DOMENA MAGNETYCZNA, PORT, STOŻEK WULKANICZNY, PERKALIK, RÓG, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, DZWONNICA, POLE, DEKONCENTRACJA, PODKŁAD, MONTOWNIA, OBLICÓWKA, ZMARSZCZKA, KONTAKCIK, WÓZ MEBLOWY, SSAK MORSKI, TOWARZYSZKA BRONI, TOR, MEDALION, KRAŃCOWOŚĆ, PARALELIZM, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ROZBRATEL, KARMELEK, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, MIKROOTOCZENIE, LICZMAN, WYDZIELANIE, JAMES, ŻYDOSTWO, CIAŁKO MRÓWCZE, OLEANDER, OBMUROWANIE, KANSAS, DZIECINA, KRUPNIK, NAGOLENNIK, ŁUSKA, REALNOŚĆ, PODUSZKA POWIETRZNA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, SAKWA, RZUTKA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, TENDENCJA ROZWOJOWA, TROPIK, LANDLORD, PŁYN ETYLOWY, DROGA BEZPRZETARGOWA, BONOŃCZYK, CIEŃ, BULWA, MRÓWKA FARAONA, SIŁA PŁYWOWA, BEKHEND, SMREKUN, ŚWIERSZCZYK, FILIGRAN, ASFALT, LITOTRYPSJA, PUMPERNIKIEL, ORISA, SZEŚCIAN, SZPONTON, KONSERWA, OGNISKO, NIEMIEC, OBLĘŻENIEC, PIK, PORTRET, CEWNIK, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PODRYG, LEJNOŚĆ, BIOKOMINEK, ABOLICJONISTKA, GNIOTOWNIK, KIWU, IMPOTENCJA, PRZYRODNIA SIOSTRA, GOLEC, PAWANA, REGUŁA ALLENA, TIURMA, LAK, KANCELARYZM, BABINIEC, IPSYLON, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, UDAR MÓZGOWY, PASTERZ, SPADKOBIERCA, TKANKA MIĘKKA, DZIWKARZ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, GUANGXI, ETAŻ, SKLEPIENIE ŻEBROWE, OCIEKACZ, DRĄGAL, FRYWOLITKI, SKANER OPTYCZNY, ?BAZIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.700 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚCIEŻE powierzchnia otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie budynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚCIEŻE
powierzchnia otworu okiennego lub drzwiowego w ścianie budynku (na 7 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - POWIERZCHNIA OTWORU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO W ŚCIANIE BUDYNKU. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast