HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĘT to:

hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRĘT

PRĘT to:

podłużny element konstrukcji (na 4 lit.)PRĘT to:

historyczna miara długości i powierzchni (na 4 lit.)PRĘT to:

wyrób hutniczy, którego wymiary poprzeczne są znacznie mniejsze niż długość (na 4 lit.)PRĘT to:

dawna jednostka długości i powierzchni: 3,5 ÷ 5 m oraz 0,0019 ÷ 2,08 ha (na 4 lit.)PRĘT to:

element konstrukcyjny sztywny o długości wielokrotnie większej od szerokości i grubości (na 4 lit.)PRĘT to:

dużo grubszy niż drut (na 4 lit.)PRĘT to:

element kraty w oknie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.883

BLACHA ZIMNOWALCOWANA, KROSOWNICA WIZYJNA, FILIGRAN, SYSTEM POWIERNICZY, KACZKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KONOTACJA, RYZYKO OPERACYJNE, RATYSZCZ, KREMÓWKA, STEMPEL, AKALKULIA, HEL, UKŁAD URBANISTYCZNY, BASEN, DRUK ROZSTRZELONY, ŚWINIARKA, PIĘTA ACHILLESA, TUMULUS, RATYSZCZE, SIŁA WYŻSZA, OCULUS, GALWANOTERAPIA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, ABONAMENT, LÓD, ANGIELSKA FLEGMA, KOSMONAUTA, FORMA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DERYWAT, OBRONA WŁASNA, PLOMBA, MIKROMIERZ, STONOGA MUROWA, POLONEZ, ZĄB TRZONOWY, FILTR POWIETRZA, MACICA, PLAMISTOŚĆ, RAUT, SEKSIZM, PUNKT ASEKURACYJNY, HIPOTEZA ZEROWA, OSTANIEC DEFLACYJNY, MENISK, HEADHUNTER, DRUK, ŻÓŁW WONNY, PERYKARP, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ESKADRA, ŁUPEK MARGLISTY, DZIEWUSZKA, KOLEJKA LINOWA, ASYSTA GRAWITACYJNA, SZCZOTKA, TANGO, PUNKT WYJŚCIA, POSIADŁOŚĆ, POJĘCIE LOGICZNE, TENDER, PASZTECIK, NIECKA BASENOWA, DRUK, RÓG, ŁATA, KANWA, SOPRANISTA, PI, OBRZĘK, KLASTER PRZEMYSŁOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, NAROŻNIK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ZGODNOŚĆ, PLEBISCYT TERYTORIALNY, NIELEGAL, KARZEŁ, WIERTŁO, PAMIĘTNIK, SKRZYPOWE, GASTONIA, BALECIK, ZAWISAK, HRABINA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ODROŚL, TRASZKA GÓRSKA, CZERWONY, DRUHNA, FILET, SELEKCJA, OSIEDLINY, NADRUK, BAT, KREACJA PIENIĄDZA, REJESTR, WYZIEW, ABLUCJA, ŚCIANA, TABUIZACJA, BRZYDOTA, BROŃ MIOTAJĄCA, WAŁ, BYLICA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, OZIMINA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, WOLNY ZAWÓD, REPETYTYWNOŚĆ, BLISKOZNACZNIK, MINOGOWATE, STAN NADZWYCZAJNY, ZNAJDEK, ADIUSTACJA, GRZYBICA, PERKAL, NIESAMOWITOŚĆ, PASIERB, MONTAŻ, KABRIOLET, GNÓJ, LAMPA LUTOWNICZA, WARZYWNIAK, EGRETA, DZBANEK NA KWIATY, RENTA INWALIDZKA, ŚWIERZBOWIEC LUDZKI, DRUGIE DNO, ZWAŁY, SIŁACZ, OKLUZJA, SZCZYTNICA, BENEFICJENT, DOMINACJA, EMISJA, WAŻNIK, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OBROŻA, PEWNOŚĆ, ROMUALD, RAWKA BŁAZEN, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PLANTACJA, ŁACINA, HULK, POLSKOŚĆ, PINGWINARIUM, BRAK, JEDWAB, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, HIPOTEKA, WIZA WYJAZDOWA, ULOTKA, TEOWNIK, POMÓR, RAKIETA, DECYMETR, DELIKT KONSTYTUCYJNY, TRĄBA POWIETRZNA, STAJANIE, TOM-TOM, POTWORKOWATOŚĆ, PALCAT, ETERIA, FILTR, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, DODATEK RODZINNY, WYPĘDZENIE, PRZEPIS, RELIKWIARZ, FANTOM, POŁYKACZ, KONWIKT, SZCZĘKOWIEC, BIRDŻAND, ALFRED, MIKROOTWÓR, MORENA BOCZNA, MANIFESTACJA, TERYNA, ZIARNECZKO, LAUDATOR, WYRĘB, TINGEL, DOCHTÓR, FAJANS, STRONA, PLAGA, KOLAUDACJA, PARAFARMACEUTYK, RODZINA KATYŃSKA, POTWÓR, GAMA, BUŁKA FRANCUSKA, TRANSPOZYCJA, LITWAK, TUŃCZYK, ZASTÓJ, MACZANKA, ROZNOSICIEL, KASZA, TYCZKA, PASTA CURRY, GAPA, ROZSTĘP, BADANIA, KONSERWA, KRUPA, GRABINA, CZŁON OKREŚLANY, MIECH, FLAGSZTOK, BROŃ, METR, WSPORNIK, KABOTAŻ, DANAIDA, PRZYCZÓŁEK, BUTELKA, KREWETKA ATLANTYCKA, WERBENA, BOLA, PREZESKA, ZAKRĘTKA, PRZĘDZIWO, KOCZ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, ZNAK TOWAROWY, DRELICH, MBIRA, MULTIKULTURALIZM, WRAK CZŁOWIEKA, WYRAŻENIE, WYDZIELINA ORGANIZMU, CIEMNOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, HEBRA, SZKRAB, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, STOWARZYSZONY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SALAMI, TRAGIZM, REPUTACJA, MARIO, WIĘZADŁO OBŁE, MANIFEST, NUŻENIEC PSI, KANTAR, ZAPITKA, SYMPOZJON, PEAN, GRÓB SKRZYNKOWY, WÓR, KLASA, AKWEN, BETON JAMISTY, WERYSTA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, RYGIEL, STRZAŁA, KRATOWNICA, RACA, STYMULACJA ODWIERTU, CZARNA KARTKA, TERYTORIUM MANDATOWE, SZAL, ORGIA, GRUSZECZKA, PIĘKNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, KOMPLIKACJA, NIEWAŻNOŚĆ, BLOCZNOŚĆ, PRZYDANKA, CISZA PRZED BURZĄ, LOT, ALASKA, TARCZA, LARGHETTO, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, CZAPKA FRYGIJSKA, OSTENTACYJNOŚĆ, ANNA, WĄSONÓG, JEDYNKA, DROGA WOJEWÓDZKA, BARWICA, NEUROMEDIATOR, DZIEŁO OTWARTE, JĘZYK URZĘDOWY, KASZKIET, ?LICZEBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘT hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĘT
hutniczy wyrób walcowany lub ciągniony o znacznej długości i stałym przekroju poprzecznym (na 4 lit.).

Oprócz HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - HUTNICZY WYRÓB WALCOWANY LUB CIĄGNIONY O ZNACZNEJ DŁUGOŚCI I STAŁYM PRZEKROJU POPRZECZNYM. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast