Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UKOŚNA BELKA, PRĘT LUB KRATOWNICA USZTYWNIAJĄCA WIĄZARY DACHOWE PRZECIW PARCIU WIATRU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIATROWNICA to:

ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIATROWNICA

WIATROWNICA to:

element konstrukcyjny parowozu (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

w organach: część mechanizmu pneumatycznego; drewniana skrzynia zawierająca w sobie rozwiązania pozwalające rozdzielać sprężone powietrze pochodzące z miecha na zasilanie odpowiednich piszczałek poszczególnych głosów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKOŚNA BELKA, PRĘT LUB KRATOWNICA USZTYWNIAJĄCA WIĄZARY DACHOWE PRZECIW PARCIU WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.753

AGAT MSZYSTY, MASKOTKA, NOSOROŻEC, OBUDOWA, KOLEŻANKA PO FACHU, UBOŻENIE, POWAGA, OCEMBROWANIE, AKOMPANIAMENT, CHOJAK, KARTA, MIZUNA, SĄD WOJSKOWY, KUCHNIA, CHÓR, POMNIK, RPG, FASCYNATOR, MIENIE, ŚLIWKA, PODUSZKA, CHORWACKOŚĆ, PUDER, SEMESTR LETNI, BABULINKA, TILAKA, TARADAJKA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, TEUTON, SONG, TEKA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, STAUROPIGIA, MNICH, FALA, TABLICA, DRUK, KRÓLEWNA, REKWIZYCJA, BADACZ POLARNY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KOSA, MORAWSKI, ZLEW, DZIÓB, FIAKIER, KABESTAN, KONEWKA, SCIENCE FICTION, INTERLUDIUM, DIAFANOSKOPIA, FRONTALE, ROBOTA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SOCJALDEMOKRATA, SATELITA, LUK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ANTENA MIKROPASKOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, NÓŻ DO CHLEBA, GŁADŹ, KURKA ŻÓŁTA, OSZCZĘDNOŚĆ, PIRANIOWATE, BEZECEŃSTWO, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, STARTER, WIETRZNOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, TELEGRAM, POSADZKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KABAT, CZYŚCIOSZKA, KOZŁOWANIE, GUMBAD, LASKA, ARCHIKONFRATERNIA, MISO, REWERSAŁ, JARZĘBINÓWKA, CENZUS MAJĄTKOWY, JAŁOWIEC POSPOLITY, GETRY, FRYZ, CZUWANIE, WŻER, MONARCHIA ELEKCYJNA, WOREK, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PRZERÓB, BŁYSK HELOWY, EGZORCYZM, BARKAS, KARA ŁĄCZNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MIKROKLIMAT, LINIA LOTNICZA, RĄCZNIK, OBSZAR WODNY, PIDGIN, KOLET, BOMBA LOTNICZA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ZŁOCISZ, ROTOR, ŻABKA, NACZYNIAK, NORMALIZACJA, PODPORA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TROMPA, PROWINCJA, SPARRINGPARTNER, HERBATA, ADRES KORESPONDENCYJNY, DIADOCHIA, TIRET, PĘDRAK, ORGANDYNA, ZMYWACZ, BUTERSZNYT, SYNDYK, PASTYLKA, ŹRÓDŁO POLA, ZAWIKŁANIE, HISZPAŃSKIE BUTY, SPAD, FUTRYNA, TARGANIEC, SŁUŻBA, ROSZCZENIE REGRESOWE, BLUZG, ŚWIECA, KOSTUR, ŹREBAK, TRZYDZIESTY, NIEGOTOWOŚĆ, BŁOTNIAK, MARYNARCZYNA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, POWIEŚĆ RZEKA, TOINA, GRZYWNA, HERETYK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, OLEJEK ETERYCZNY, HORYZONT ZDARZEŃ, DOBÓR GENETYCZNY, GRZYB ATOMOWY, POJEDYNEK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, IZOLACJA, TABU MILCZENIA, TŁO, FLUID, MASZYNA PROSTA, KOŃ KIŃSKI, SEKSIZM, ZASTRZALIN, PAMIĘĆ GÓRNA, SIOSTRZYCZKA, ZGŁĘBNIK, KOPUŁA, GRAFIKA RASTROWA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, REKONWERSJA, APARAT REGENERACYJNY, FAJKA, OBSADA, DZIEWUSZKA, BONANZA, SEKTA, KLOSZ, ANALIZA LOGICZNA, CYKL PALIWOWY, RACA, ŁZAWNIK, ZNAJOMY, KINO DROGI, BASEN ARTEZYJSKI, ABORCJA, ANGIELSKI, SZLACHCIURA, OWADZIARKI, KIFOZA PIERSIOWA, ZEBROID, STROPNICA, NIEŚPIESZNOŚĆ, AWANTURA, TYKA, BURŁAK, URZĄD CENTRALNY, ZBAWICIELKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ASTRAGAL, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KAWALKADA, JEDNOSTKA METRYCZNA, MUSZTARDA, KASTRAT, SUPRAPORTA, PASZTETÓWKA, NIEWAŻNOŚĆ, MIASTO UMARŁYCH, OGIEŃ KRZYŻOWY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, HAMBURGER, KIEŁ, KEFALINA, GRÓB, MONOPOL, KARTEL, KONSOLA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, LOKAL SOCJALNY, MECHANIZM, BAGGALA, JARZMO MOSTOWE, PALMETA, BIAŁE PLAMY, BAN, OBSERWACJA, POKRYCIE DACHOWE, BULIONÓWKA, OBAWA, SATELITA, KUFF, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, NIELEGAL, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KREACJA, KATATONIA, TERMINAL, REFORMATOR, TENDENCJA, KOPROFIL, PIWONIA, ŁADUNEK, ROZSZCZEP WARGI, ASNYKOWIEC, DROGA BEZPRZETARGOWA, GIERASIMOW, LOTNISKO, LAMINAT, HAMULEC, POST, MENAŻKA, ACEFALIA, BALECIK, PEDERASTKA, KOMPLANACJA, ŚMIERDZIEL, KOLUMNA, NARKOTYZER, WYPĘDZENIE, AKATALEKSA, PAŹDZIERZ, MUZYKA CERKIEWNA, FAZA, WIŚNIÓWKA, PODGLĄD, MYKOHETEROTROF, ALIENACJA, DUCHOWY OJCIEC, POMPA ODŚRODKOWA, BATON, ASYGNACJA, LIŚCIONOGI, ZWYROL, ODWYKÓWKA, OKARYNA, ALTERNATA, TERAPIA REINKARNACYJNA, FETA, ULOT, SYNAPIZM, KLESZCZOWATE, MATAMATA, STÓŁ, CEP, KABINA, BAGNET, CZASTUSZKA, ŻARLIWIEC, AKOMODACJA, FACSIMILE, KOLO, CYGANECZKA, KOMŻA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, CZECZOTKA, ODSKOK, STATUS, SPIRYTUS, MASKOWANIE, BASEN, KONKATEDRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKOŚNA BELKA, PRĘT LUB KRATOWNICA USZTYWNIAJĄCA WIĄZARY DACHOWE PRZECIW PARCIU WIATRU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
WIATROWNICA, ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIATROWNICA
ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x