TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOLERO to:

taniec hiszpański, pochodzący z Kastylii i Andaluzji z okresu XVIII w.; tańczony w takcie na 3/4, solo lub parami, przy wtórze instrumentów perkusyjnych, takich jak kastaniety lub tamburyn, a także gitary (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOLERO

BOLERO to:

krótka męska kamizelka (na 6 lit.)BOLERO to:

męski kapelusz z podniesionymi brzegami, często z pomponem; wzorowany na ubiorze hiszpańskim (na 6 lit.)BOLERO to:

muzyka, do której tańczy się bolero (na 6 lit.)BOLERO to:

forma muzyczna zaadaptowana głównie do opery, wzorowana na melodiach do tańczenia bolera (na 6 lit.)BOLERO to:

krótka kamizelka męska w ludowych ubiorach hiszpańskich (na 6 lit.)BOLERO to:

kapelusz o podniesionych brzegach, często ozdobiony pomponami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.957

WASABI, ANIOŁ STRÓŻ, USIŁOWANIE, NIEBIOSA, FIGA, BAZYLIA, MAKUCH, SET, OSTOJA, PANOWANIE, KRAJ NORDYCKI, PRZEZIERNIK, NAROŻNIK, DOMENA MAGNETYCZNA, LEK, WIR PIASKOWY, PALEOZOOLOGIA, FAKTOR, MEANDER, GRZYBIARZ, SUPERFILM, TROICK, CZTEROSUW, APLIKACJA, ANDALUZYJCZYK, GONZALEZ, LASKOWANIE, ROKOKO, NORZYCA, MŁOT, DRUŻYNA, KOŁNIERZYK, BOOGIE-WOOGIE, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ANALIZA PORTFELOWA, ZASUWNICA, PRZECHLEWIANIN, ŁASZT, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, INSPEKTOR SZKOLNY, WYŚCIGI KONNE, SWORZEŃ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, MANIAK, WYBIEG, EUROPEJSKOŚĆ, ROWER, IKEBANA, CASTAGNO, WIZYTOWNIK, PŁYN ETYLOWY, MIKROMODEL, KONSYSTORZ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, WYROCZNIA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, TERAPSYDY, WAŁ, TRUSIA, CZART, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, PILCHOWATE, MECZ MISTRZOWSKI, SKRĘTNIK, BACHUS, ZARYS, CYPRZYN, KRA, SUW, FARBA, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, PRACA DOMOWA, SIŁY, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, SPEKTAKL BALETOWY, BASENIK, HAMBURGER, NIEPOKOJENIE SIĘ, POGROM, PRZYLEPNOŚĆ, SZCZENIACZEK, ZŁOCIENICE, DRABANT, JEHOLOPTER, KALIMBA, TOJAD FISCHERA, MANELE, KRYNOLINA, PODZIEMIE, BATALIA, METKA, KROKIET WIOSENNY, PLEWA, DZIENNIKARZ, KORYFEUSZ, AKCENT, SULFON, WITEKS CZCZONY, IDIOMAT, WALABIA BAGIENNA, PARADOKS, BAJADERKA, RUSAŁKA, RELACJE SAXENA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, REGENERACJA, BAROMETR RTĘCIOWY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SZTABSOFICER, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, LOKACJA ATELIEROWA, FAŁSZERZ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, PUNKT, WOLNY, WIEŻA SZYBOWA, WĘDRÓWKA, TERMOREGULATOR, EMBARGO, PUNKT DYMIENIA, TONAŻ, KURA, MACIERZ KWADRATOWA, SCENKA RODZAJOWA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, NALEŚNIK, CYC, ALFABET SEMAFOROWY, MAŁPA OGONIASTA, ASYSTENTKA, ROZŁOGI, ZBRODNIA HITLEROWSKA, RUMUŃSKOŚĆ, GARMAŻERIA, PODATEK INFLACYJNY, WĘZEŁ, TULEJA, GRAFIKA RASTROWA, RONDONIA, BODZIEC, ECHOGRAFIA, LODOWIEC NORWESKI, TRUFLA, OCZKO, AKROBACJA POWIETRZNA, KRWIOŻERCZOŚĆ, MIMEOGRAF, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, DYSTRYBUTOR, PORA, PODOLOGIA, BEZWŁADNOŚĆ, REKWIZYT MUZYCZNY, LEJTNANT, TARLATAN, ANŻELIKA, FORTALICJA, KRUŻ, SZCZOTECZKA, KLASA, KWAS, IGŁA, SĘP, KOT, MIECZ OBOSIECZNY, ZAŁATWIANIE, ALAIN, REKINEK PLAMISTY, KUC CONNEMARA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, NERWY JAK POSTRONKI, OSIEDLINY, PRZYLEPNOŚĆ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, ŁAŃCUCH, KATAPULTA, PRZEBITKA, SOBÓR, SITO, KROWA MORSKA, BERBEĆ, EMOCJA, AKINEZJA, MONITORING, CEWKA, TEMAT, PUNKT, DORUCHÓW, ŁUSKOWIEC, POWINOWACTWO CHEMICZNE, TRZYMAK, ŁEB JAK SKLEP, SPIRALA, KONTAKT, STRZELECTWO SPORTOWE, DEKLARANT, SESJA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, BOURRÉE, AKCJONARIUSZ, JEDWAB NATURALNY, SZYKANA, DZWONNICA, TRZYNASTY, POŁAWIACZ MIN, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, NANERCZ, DZIÓB, PASSACAGLIA, DEDUPLIKACJA, STRASZYK, ALTOCUMULUS, SILOS ZBOŻOWY, LEGENDA, RODAK, ONE-LINER, ANTENA YAGI-UDA, POBIJAK, OBERTAS, METODA ODCHYLEŃ, HANKA, POSTAWA, PLACÓWKA NAUKOWA, FASCYNATOR, SZARPANKA, WCZESNY TRIAS, BASEN, KRUCHE CIASTO, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, FOTOGRAM, PANNEAU, ASESOR, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MUZYKA, BUJAK, RAMIENICOWE, BŁAWATNIK, AGRESJA INSTRUMENTALNA, STONÓG MYSZATY, PUDŁO REZONANSOWE, PARA UPORZĄDKOWANA, PRAWO, SKUPIENIE, CERKIEW, POWÓD, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, DYMISJA, STARZEC, AGREGATY MONETARNE, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ATM, ZRĘBICA, STRAPONTEN, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OSTATNI MOHIKANIN, KĄSACZ, PODSTRYSZE, ANTAŁEK, UDAWACZ, AUTOMAT, BARIERA JĄDROWA, GWAŁT, NACZYNIAK, BESA, PRAWDA, WICEKAPELMISTRZ, UBOGI KREWNY, KOŃ, INDUKCJA MATEMATYCZNA, GRUBOŚĆ, POŁĄCZENIE, FURGONETKA PANCERNA, SZUST, OGRANICZENIE, PANTOFELNIK, PRZYTULIA, POCHŁANIACZ, POCHWIAK OKAZAŁY, BAR, KIERUNKOWSKAZ, SIARCZEK, KASZLAK, STUDNIA ABISYŃSKA, ZBROJOWNIA, DROBNICA, MIASTO UMARŁYCH, DRĄGAL, WYCISKANIE, GRA, IBIZA, MŁOTECZEK, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, AKADEMIK, SYFON, DWUKULTUROWOŚĆ, ?RESORT SIŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOLERO taniec hiszpański, pochodzący z Kastylii i Andaluzji z okresu XVIII w.; tańczony w takcie na 3/4, solo lub parami, przy wtórze instrumentów perkusyjnych, takich jak kastaniety lub tamburyn, a także gitary (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOLERO
taniec hiszpański, pochodzący z Kastylii i Andaluzji z okresu XVIII w.; tańczony w takcie na 3/4, solo lub parami, przy wtórze instrumentów perkusyjnych, takich jak kastaniety lub tamburyn, a także gitary (na 6 lit.).

Oprócz TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TANIEC HISZPAŃSKI, POCHODZĄCY Z KASTYLII I ANDALUZJI Z OKRESU XVIII W.; TAŃCZONY W TAKCIE NA 3/4, SOLO LUB PARAMI, PRZY WTÓRZE INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH, TAKICH JAK KASTANIETY LUB TAMBURYN, A TAKŻE GITARY. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast