STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEDOFILSTWO to:

stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania; również: dopuszczanie się takich kontaktów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.458

NEOGNATYCZNE, DROGA PŁCIOWA, RÓJ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, METRESA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ATRYBUCJA STABILNA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SYSTEM SYMBOLICZNY, EPOS HOMERYCKI, MIKROFON KWASOWY, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, WOKABULARZ, RUMIAN SZLACHETNY, LUSTRO, KILOTONA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, WĘGLIK, SILNIK ZAMKNIĘTY, MIESZANKA, BIAŁE WINO, CYWILIZACJA, PŁONINA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SKWAPLIWOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, NATURA, POMNICZEK, DUPLIKACJA, BODZIEC WARUNKOWY, FRYZ ARKADOWY, FURGON, JEZIORO LODOWCOWE, POMROK, WYPADEK PRZY PRACY, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, ŁONO ABRAHAMA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZAKRYSTIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, PRZEWROTKA, ROZPRUWACZ, TAMARAW, IDEACJA, KOHEZJA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SKLEP MONOPOLOWY, KABINA RADIOWA, KWINTESENCJA, SENES, FACET, GRUBOŚĆ, KOMPENSATOR CIEPLNY, MIASTO UMARŁYCH, SKAŁA OSADOWA, GATUNEK PARASOLOWY, PORZĄDEK, ANTENA DIPOLOWA, RODELA, SZEREG HARMONICZNY, MSZAKI, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KINO AKCJI, HISPANO, PRYMUS, TROGLOFIL, ARABICA, INFOBOX, SPODECZEK, TENOR DRAMATYCZNY, HEMATOLOGIA, PAWPAWZAUR, ZWIĄZEK, OKOT, AKORD, PODSIEĆ, SKALA STAROGRECKA, OFICER TAKTYCZNY, RUCH, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PRZECHYŁKA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WARSTWA EUFOTYCZNA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KRAWĘDŹ, BASEN, ENERGIA CIEPLNA, ZATOR, NAUSZNIK, TEMPERATURA MROZU, KATEGORIA PIÓRKOWA, INSTALACJA, NAMIĘTNOŚĆ, OBSADA, KOŁOWIEC, FAZA ROZKWITU, WOLNA SOBOTA, WŻER, ASTER ALPEJSKI, PRZYSADZISTOŚĆ, JAMS, PUCHAR, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, PODWIELOKROTNOŚĆ, UCHWYT, ARYBALLOS, STRATYFIKACJA, CIAŁKO, TAMARYNDA, RZECZ NIERUCHOMA, VIRGA, ZAWIESZKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, BOŻE NARODZENIE, EGZEKUTOR, AEROFOBIA, LAMPA NAFTOWA, BARANEK, SZLIFIERKA KĄTOWA, AGENCJA, KLAPKA, NIEDORÓBKA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, GLIKOL, FLEBODIUM, GITARA BASOWA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, PODATEK GRUNTOWY, ZAMIANA, KILIM, SZAMOZAUR, NOK, ZAWARTOŚĆ, USTNIK, UPADŁOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, WYTWÓR, AGAMA PERSKA, POMPA WYPOROWA, PARCH, NIEWYRAZISTOŚĆ, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, KUSZTYCZEK, PODATEK EKOLOGICZNY, OLEWKA, WYRĄB, IMMUNOSUPRESJA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, TUBA, PISANKA, MONTAŻ, OPACZNOŚĆ, EGRETA, LIST GRATULACYJNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, KLIMAKS, SŁUŻEBNIK, CHÓR, PÓŁKULA, ABLACJA, WIDMO OPTYCZNE, EMOTIKONA, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, SOLIDARYZM, BŁONICA GARDŁA, WAGA MIEJSKA, BŁONA PŁYWNA, IMMUNOSUPRESOR, KATSUDON, ŁOŻYSKOWIEC, CHODNIKOWIEC, EKSPLOATATOR, WÓZEK, SEDNO, MASELNICZKA, TREPANACJA, SPRYCIARKA, ROK PODATKOWY, HUTNICTWO, NERKOWIEC, SKUPISKO, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PRZESIĘK, BECZKARNIA, ZAPUSTY, NATYWIZM, CEBULAK, RUG, ROZTWÓR KOLOIDALNY, RENOMA, LAWA PODUSZKOWA, KONSTYTUCJA, NIEWIERNOŚĆ, TABU, INTERGLACJAŁ, BASEN MODELOWY, OKRĘT SZPITALNY, KOLO, SZTAFAŻ, CZIROKEZ, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BROMOLEJ, , MIECZ OBROTOWY, ZDROWAŚKA, CUKIER WANILIOWY, DENATURACJA BIAŁKA, SUBSKRYBENT, TRAIL, AKCENT, SINOZAUROPTERYKS, WYZIEWY, GARNEK, MINISTER, KONFIGURACJA, SPOIWO BUDOWLANE, DIODA PROSTOWNICZA, JARZĄB, BAŃKA, DRAMAT SĄDOWY, HORMON STERYDOWY, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, SKOCZNIA, TOKSEMIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KARETA, TRZMIEL DRZEWNY, JEDYNA, FABROZAUR, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KRĄG KAMIENNY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, TYCZKARZ, ELITARYZM, PAPILOT, TAJEMNICZOŚĆ, ARTURDAKTYL, ŁOPATKA, SWATKA, PROBLEM BAZYLEJSKI, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, EUROSTREFA, ALASKACEFAL, RUBASZNICA, GŁOWA KOŚCIOŁA, NIEAKTUALNOŚĆ, TWARDY KARK, NIEPOKORNOŚĆ, KANCONA, BEZRADNOŚĆ, KATANA, WAMPIR, NAGOLENNIK, SYRYNGA, UPADŁY ANIOŁ, PACHOŁEK, KWASICA MEWALONIANOWA, ROZETKA, PROTETYKA, GRZYB TRUJĄCY, POWINOWATY, PROTETYKA, MISTERIUM, PUCH, IDIOFON, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ASFALT, MALTA, FALA, RYBY DRAPIEŻNE, ERA MEZOFITYCZNA, CZWARTACZKA, MĘTNOŚĆ, CEWKA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, JĘZYK LODOWCOWY, LEUKOTOMIA, RYNEK SPOT, C, JINLONG, ISTOTA BIAŁA, MODERN, DOBRA, PARAMETR, PAPILOT, ROKIETOWATE, EFEKT FISHERA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ZATRUDNIENIE, KĄT OSTRY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, PRZENOSKA, DEBILNOŚĆ, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ?POJAZD NIENORMATYWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEDOFILSTWO stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania; również: dopuszczanie się takich kontaktów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEDOFILSTWO
stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania; również: dopuszczanie się takich kontaktów (na 11 lit.).

Oprócz STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - STAN, W KTÓRYM JEDYNYM LUB PREFEROWANYM SPOSOBEM OSIĄGANIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ JEST KONTAKT Z DZIEĆMI W OKRESIE PRZEDPOKWITANIOWYM LUB WCZESNEJ FAZIE POKWITANIA; RÓWNIEŻ: DOPUSZCZANIE SIĘ TAKICH KONTAKTÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x