Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WSZAECHŚWIAT, KTÓRY POWSTAJE PODCZAS WIELKIEGO WYBUCHU, GWAŁTOWNIE ROZSZERZA SIĘ, JEGO ZMIANA ZWALNIA, ZATRZYMUJE SIĘ, A NASTĘPNIE WSZECHŚWIAT SIĘ KURCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY to:

wszaechświat, który powstaje podczas Wielkiego Wybuchu, gwałtownie rozszerza się, jego zmiana zwalnia, zatrzymuje się, a następnie wszechświat się kurczy (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSZAECHŚWIAT, KTÓRY POWSTAJE PODCZAS WIELKIEGO WYBUCHU, GWAŁTOWNIE ROZSZERZA SIĘ, JEGO ZMIANA ZWALNIA, ZATRZYMUJE SIĘ, A NASTĘPNIE WSZECHŚWIAT SIĘ KURCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.160

GEOMETRIA RZUTOWA, SZKODNIK, SUPERPRZEBÓJ, KWADRANS AKADEMICKI, FILOLOGIA ORIENTALNA, SIŁOWNIA JĄDROWA, JAPOK, ALABASTRON, POŻYCZKOMAT, WAMPIREK, ZAKAUKAZJA, KUPIEC, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ANARCHIA, COKÓŁ, ROTATOR, ROZSADNIK, RYBA MAŚLANA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, WYRAŹNOŚĆ, KEKSÓWKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BUTELKA MIAROWA, LEZIWO, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KOZERA, SYGNIFIKATOR, OBIEKTYW, TABLICZKA ZNAMIONOWA, NAGRODA RZECZOWA, MIKROSKOP SKANINGOWY, CZIROKEZ, SZMUGLER, POGO, KROJCZY, PIONEK, LUGIER, CHRZEST, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, BURRITO, SAMOCHODZIARZ, PROZODIA, STRESZCZENIE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, REWERSAŁ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, OPÓR, WYMIOCINY, HACJENDER, WYRZUTNIA, RÓWIENNIK, GAŚNIK, GRZYB ATOMOWY, RÓG MYŚLIWSKI, FALOCHRON, EDUKATOR, PRZEDROŚLE, NATURA, BICIE CZOŁEM, BRÓG, SZYLD, WALC ANGIELSKI, WYPAŁ, SZLAGIER, WOLTA, KONKURS, GERMANISTA, MOTET, PSYCHIATRIA, HIPIATRIA, PAPIER TOALETOWY, SYRYNGA, KONDOMINIUM, MORENA CZOŁOWA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, CIĘŻKA DUPA, MINISTERSTWO, GŁUPEK, HALOGENOWODÓR, MONK, NOSACZ, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, UBARWIENIE OCHRONNE, OUTSIDER, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KANIKUŁA, IMPOSTOR, WYLEW, BYDLEŃ, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, CZASOWNIK FRAZOWY, CHOROBA DARIERA, CIĘTOŚĆ, DZIENNIK, GERIATRIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, DEFENSYWA, KAMERTON WIDEŁKOWY, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, HETEROSFERA, GARLACZ, STONEY, APOLOGETA, SALFORD, PRZYBYTEK, NIEPUNKTUALNOŚĆ, DIARTROGNATUS, FALA ODBITA, ULĘGAŁKA, MEANDER, AMFIBIJNOŚĆ, SZMELC, TRAJEKTORIA, GRANICA KULTUR, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SIŁA LORENTZA, BIAŁY MARSZ, PRYMITYW, KONTAKT, BEAR, WSTAWKA, STRĘCZYCIEL, LISZAJ CZERWONY, KWARTET SMYCZKOWY, NEUROLOGIA, PRZECIWUTLENIACZ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, DIALOG, ZIEMIA ŚWIĘTA, ŚLĄSKI, BUSINESSWOMAN, FURGON, WYKONANIE, PANDA, LITOSFERA OCEANICZNA, ZMIANA, ZORZA, KANT, WIELORASOWOŚĆ, REALISTA, GALICJA, FILOSEMITA, OSAD EOLICZNY, ŻURNALISTA, SEKWENCJA TATA, SIEDEMNASTKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, KASZA, KOŃ NA PATYKU, PODKÓWKA, OGROMNIASTOŚĆ, TERMINATOR, KABINA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, ZBIORNIK RETENCYJNY, FIRN, POTWORKOWATOŚĆ, EGZEKUTOR, NADZÓR BANKOWY, LICEUM, WŁOSKOWATOŚĆ, LUKSEMBURG, METODA KASOWA, ASPIRATA, TRÓJKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, SIATKA, STERNIK JACHTOWY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CZERWONA FALA, POKARM, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KRZESŁO KURULNE, NIETOLERANCJA, MODEL, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SZPILKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, PEPTON, BIEDAK, GRA RÓŻNICZKOWA, FIZJONOMIKA, GLOSATOR, PAPIER GAZETOWY, ANEKS, ŻAKINADA, MAMUT CESARSKI, RUSYCYSTYKA, BAR, POCIĄG POSPIESZNY, SEPTET, MALAKOLOGIA, ZATOKA, ORNITOLOG, KULTURA MINOJSKA, SZKUTNIK, KABALARZ, UNIWEREK, PIERŚ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, PACZKA, CHORIAMB, POMPA, ŚMIESZKA, SKIBKA, SZKŁO LABORATORYJNE, PROMIENNIK, TRZECIE OKO, SUSZARKA, PÓŁMISEK, DYM, KWINTET FORTEPIANOWY, OKRĄG CARLYLE'A, AEROFOBIA, ŚLIMAK, SZALEŃSTWO, PRZESYP, PROCES POSZLAKOWY, MASZERUNEK, DOSTOJNIK, WIĄZANIE ATOMOWE, LOKATA DYNAMICZNA, ZMIANA WSTECZNA, OBJAWIENIE, DZIECINNOŚĆ, AREOGRAFIA, BAKSZTAG, GRYZEK, TWÓRCZOŚĆ, ŻOŁDAK, WZMACNIACZ OPERACYJNY, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, MISTRZ PROSTEJ, DWUDZIESTA CZWARTA, AZULEN, BASEN MODELOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, FLEKTA, ŚPIWÓR MUMIA, GRZYB TWARDZIOSZEK, CHRZĄSTKA, PIEKARNIA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KANCIASTOŚĆ, DIAGRAM KWIATOWY, FILOLOGIA ROSYJSKA, GANGSTER, ŚPIĄCZKA, TEFILIN, PARK SZTYWNYCH, PORZĄDEK DORYCKI, KLOZET, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, UZBROJENIE, BUFONADA, ZAPLOT, SCENERIA, IGŁA MAGNETYCZNA, NIZIOŁEK, POŁUDNIOWY WSCHÓD, PŁATNIK, KESTEN, TEST, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, VIRGA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ŁAWA TORTUR, OBIEKT MOSTOWY, MODEL, HAMSUN, MELISA, LATAWICA, WIRTUOZERSTWO, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SPRAWA, OBŻARCIUCH, LUSTRO, ZAĆMIENIE, EPIMER, ZABYTEK RUCHOMY, POLE ZNACZENIOWE, PRĄD ZWARCIOWY, PRZESTRZEŃ STANU, KARTKA WYBORCZA, NASIENIE, ZAKUP, PARABOLICZNOŚĆ, MASKARADA, PRUSAK, SYN, WYSYP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wszaechświat, który powstaje podczas Wielkiego Wybuchu, gwałtownie rozszerza się, jego zmiana zwalnia, zatrzymuje się, a następnie wszechświat się kurczy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSZAECHŚWIAT, KTÓRY POWSTAJE PODCZAS WIELKIEGO WYBUCHU, GWAŁTOWNIE ROZSZERZA SIĘ, JEGO ZMIANA ZWALNIA, ZATRZYMUJE SIĘ, A NASTĘPNIE WSZECHŚWIAT SIĘ KURCZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wszechświat zamknięty, wszaechświat, który powstaje podczas Wielkiego Wybuchu, gwałtownie rozszerza się, jego zmiana zwalnia, zatrzymuje się, a następnie wszechświat się kurczy (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY
wszaechświat, który powstaje podczas Wielkiego Wybuchu, gwałtownie rozszerza się, jego zmiana zwalnia, zatrzymuje się, a następnie wszechświat się kurczy (na 20 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x