POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD ZABYTKOWY to:

pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.300

JĘZYK SZTUCZNY, ODKUP, DZIENNIK ODBIORCZY, ŁUPEK OSADOWY, SANIE, ALGEBRA LIEGO, RASZKA, PROZODIA, BOMBER, USZAK, WKŁADKA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, PEŁNIA, JAJECZNICA, WSPÓŁUCZENNICA, STACJA TELEWIZYJNA, ŁUPEK MARGLISTY, KUGUAR, JEFFRIES, KOŃ CUGOWY, HISTORIA LITERATURY, PRZEPLOTNIA, ADIUSTACJA, WZNOWIENIE, KANAFARZ, PACZKA, ANYŻ, UPADŁOŚĆ, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, BIOLIT, PRZYROSTEK, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, REAKCJA SPRAWCZA, BARKAS, KACZAN, KARABIN SKAŁKOWY, BROŃ MIOTAJĄCA, WULKAN BŁOTNY, FORMA, BANK KOMERCYJNY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, OBELGA, BEZROLNY, KOLEJKA METRA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, MARKIZA, SCHAB, ARYBALLOS, KONSERWACJA ZABYTKÓW, NIDERLANDZKI, SOLARIUM, UŚCISK, STĄGIEW, RDZEŃ, ZAMEK, WYZIEW, PŁATNIK SKŁADEK, PŁYTKA, PASTISZ, PERYKARP, PÓŁWEŁNA, HIPOTEZA, SERCE W PRZEŁYKU, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WIECZNA ZMARZLINA, MŁOT HYDRAULICZNY, INDYWIDUALNOŚĆ, PENTAPTYK, CHOROBA ZARAŹLIWA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, FILIGRAN, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, KAFAR, LUSTRO, CIENIAS, MOSHING, MIODOJAD ZŁOTOLICY, UNISTA, TRIUMFATOR, RUMPOLOG, PODATEK KOŚCIELNY, MONILOFITY, MAK, WYCHOWAWCZYNI, WSPÓŁPRACOWNIK, PTASZEK, PODSADKA, POWIJAKI, DZIABA, SĄSIEDZKOŚĆ, RAKI, CYGANECZKA, KREWETKA ELEGANCKA, REFLEKSOLOG, WĘZEŁ DROGOWY, PRALUDZIE, SZKUTNIK, PĘDRAK, DOMINO, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PĘCINA, EMIRAT, KASA, ROZPIĘTOŚĆ, LISTA PROSKRYPCYJNA, TEST, FALANDYZACJA PRAWA, PRZEZIERNIK, CHEDDAR, OBRZEŻE, LIST OTWARTY, ŁBISKO, HAFTARNIA, BOCZNICA, DOMENA INTERNETOWA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, GERMAŃSKI, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, DYSK LOKALNY, LUMP, WESZ MORSKA, AMBRAZURA, WĘZEŁ ZARODKOWY, TOPIALNIA, DOROBEK, ŻAGIEW, ROLWAGA, WYPIÓR, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ZEBRA, WYGADANIE, RUTENIZACJA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, DYM, ZNAK PRZESTANKOWY, HURYTA, SONDA, MISTRZ PROSTEJ, EWANIELIA, KATAR, KLASA, NIEOSTROŚĆ, ZAWIKŁANIE, BRYTYJSKOŚĆ, ASCETA, STOLICA, BINDA, TRÓJKROK, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, GENERALISSIMUS, KWASZENIAK, KOMPLANACJA, PODKÓWKA, KINO, GEOLOGIA ZŁÓŻ, MIECZOGONY, KONFRONTACJA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, BRYTFANKA, ADAPTOWANIE SIĘ, WĄŻ, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PŁYWACZEK, KAWALKATA, AMORFIK, SZTABSOFICER, LUSTRO TEKTONICZNE, WOLNY STRZELEC, KAGANIEC, INFLACJA OTWARTA, SWĘDZENIE, LENIWIEC, TRĄBKA, EPICYKL, RZEP, OPOZYCJA, CZEK IMIENNY, ASTRONAWIGACJA, FIKOŁEK, KUTER TORPEDOWY, ZBIEŻNOŚĆ, WALTER SCOTT, TROJACZEK, INSPEKTOR SZKOLNY, SŁUŻĄCY, FUTRYNA, PARKIET, LUTÓWKA, KACZKARZ, MATURKA, LENIWIEC PSTRY, NORMALIZACJA, APOSTATA, EKSPERT, PRYZMA AKRECYJNA, DENITRYFIKATOR, AZOLLA PAPROTKOWA, PROSIAK, MARSJAŃSKI, KOTONINA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SAMOUPROWADZENIE, GORĄCA KREW, KIBOLSTWO, WELIN, CZAPA POLARNA, SOLANKA, GRUPA KETONOWA, GROŃ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ASTROTURFING, , BUTYL, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, POMPA INFUZYJNA, KLAPA, DECYMA, TOALETA, WIKIPEDYSTKA, OTWIERANIE DUSZY, KARZEŁEK, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, LALKARSTWO, MANIPULATOR KULKOWY, MŁYNEK DO ODPADKÓW, RAK SYGNAŁOWY, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, NIMB, POLIGYNANDRIA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ARTYKUŁ, MATURA, KADZIDŁO, SZLAM, PADDLE, PODKOWIEC MAŁY, WOKABULARZ, PRAWO PIĘŚCI, SKRZYNIEC, PRZEZNACZENIE, JUNAK, CIEPLARKA, ZIELONI, SZASZŁYK, MARSZ, MARKETING RELACYJNY, DZIEWIARKA, NADZWYCZAJNOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OBROTNIK, ANTENA MIKROPASKOWA, AUT BRAMKOWY, CZUMAK, CAP, REPETYTYWNOŚĆ, OWAD, GORZELNIA ROLNICZA, RICOTTA, WEKSEL CIĄGNIONY, SZYSZAK HUSARSKI, ZGORZELINA, KAWAŁEK, MROZIWO, NADZIENIE, EWANGELIZATOR, SZARLATAN, NAZWA PATRONIMICZNA, ŁADOWACZ, SKARB, POROZUMIENIE PŁACOWE, MONOGENIZM, PASZKWILANT, OFICERKI, BITNOŚĆ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, WSPÓŁWYZNAWCA, TAMARYND, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, POWŁOKA, LIS, FARMERKI, INTERFEJS, DOBRO, ZŁOM, KANALIK, RELISZ, PSEUDOMORFIZM, KOLAUDACJA, STARA DUPA, DOWÓD RZECZOWY, POCHŁANIACZ, KUPLET, AUTAKOID, DIALIZA OTRZEWNOWA, TŁOK, NOWY, OKRĘT, ORFIKA, ?JANÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD ZABYTKOWY pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD ZABYTKOWY
pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.).

Oprócz POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast