POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD ZABYTKOWY to:

pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.300

FOKSTROT, WEBDESIGNER, HIPIS, KRĘG LĘDŹWIOWY, EFEKT PRIMAKOFFA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, FILTR, WYWINIĘCIE ORŁA, BOCZNOTRZONOWIEC, PODZIEMIE, PATYK, CHALLENGER, NAPOMNIENIE, RĄCZNIK, RZEZANIEC, KOŃ ARABSKI, WOTUM ZAUFANIA, PODRZUT, ŁADOWANIE, SŁÓJ, POJAZD GĄSIENICOWY, DOM LETNISKOWY, STACJA, TOP, FLUWIOGLACJAŁ, RÓŻOWA LANDRYNKA, TRUFLA, JĘZYK POLSKI, SZCZI, ANGEOLOGIA, ESTOŃSKOŚĆ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PLAKIETA, ZIEMIA, BILDUNGSROMAN, OSTRY STRZAŁ, ZATOKA, STEP, SZPAGIETKA BAHAMSKA, GRADACJA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, ASESOR SĄDOWY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, EPISTOLOGRAFIA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, DAMULA, PRAKONTYNENT, SPÓŁKA CICHA, ASOCJACJA ROŚLINNA, SZCZERBA, KONKURENT, ZBIOREK, ROZNOSICIEL, DWURURKA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, EURO TRANCE, SZŁYK, MIŁOŚĆ, AKADEMIA, SPRAWNOŚĆ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, OSTRUŻYNY, PLANKTON WIRÓWKOWY, ROZWÓJ WSTECZNY, KATSUDON, KARTOFELEK, POKŁAD ŁODZIOWY, OPODATKOWANIE, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, ACENA NOWOZELANDZKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, ZAKAZ, PIŻMOWIEC, SAMOŁÓWKA, MRÓWKA RUDNICA, LOT KOSZĄCY, PLIK WSADOWY, KARP BEZŁUSKI, MASZKARON, SOLANKA, SURF, KOSTKA, BARANIA GŁOWA, HYDROFOR, JARZMO, MIEJSCÓWKA, EROTOMAN, STOŻEK, BLOCZEK, TRAWERS, CNOTA KARDYNALNA, KOMANDOR, ZATOKI, WYLOT, KONCEPT, SKUMBRIA, MIĘKKOŚĆ, PUSZKA, AULA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PRZĘSŁO, PARAPECIK, KARŁOWATOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, EKSPERT, PRZECIWUTLENIACZ, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, IZOENZYM, WIĘZIENIE, MIERNIKOWCOWATE, KIRYS, RAJDER, BELWEDER, PLEŚNIAK, ŹRÓDŁO TERMALNE, SNIFTER, DNO KWIATOWE, KUJNOŚĆ, ADAPTOR, DANINA, SŁOWA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ENALAPRYL, EMOCJA, ZATYKANIE USZU, KLAPA, ROPOMOCZ JAŁOWY, KANOPA, SYSTEM ALARMOWY, SILNIK NAPĘDOWY, SILNIK RAKIETOWY, OCTOWNIA, MIERNIK, SZMAT, MEDYCYNA LOTNICZA, MIESZALNIK, RESORTACJA GENOWA, KORNWALIJSKI, SKŁAD, GRZEBIENIARZ, NAKŁUCIE, WARKOCZ, WĘGRZYNEK, FREEGANIN, INSTALKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, BŁĘDNY OGNIK, DIETA, PODRÓŻUJĄCY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, SONDA, KOŃ LEJCOWY, BANDANKA, MOTYL DZIENNY, KOŁO MŁYŃSKIE, ŁAPEĆ, STYLIKOODWŁOKOWE, CZUŁEK, KAWA BEZKOFEINOWA, HAYDN, INDUKCJA MATEMATYCZNA, JAPOŃSKOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, REASORTACJA GENOWA, HIPNOTYK, SYGNAŁ CIĄGŁY, SAMOJEBKA, STRZAŁOWY, UCIECZKA, BERSON, PARK PRZEMYSŁOWY, CELEBRACJA, BANDYTYZM, SZCZENIARA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, TELEMECHANIKA, EON, TALIB, MALAKOLOGIA, BIBIMBAP, PASIECZYSKO, DYPTYCH, MAILOWANIE, ZBIERACZ, CZŁON OKREŚLANY, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, WIDOWISKO, DUCHOWY OJCIEC, SYNTAKTYKA, STRESIK, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, DEZERTERKA, TUKAN, LOGOPEDKA, DRAMAT SATYROWY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ASEKURANTKA, GEN PLEJOTROPOWY, PODNOSKA, PALIUM, TURBINA SPALINOWA, NIEŻYT, CHOROBA WOLMANA, FREZARKA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KOPERCZAKI, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, SZLACHCIĄTKO, CZUBATY PAWIAN, KASETKA, KAROLINGOWIE, INTERROGACJA, KRUPA, KAWA MIELONA, ŻAGIEW, ANNA, CYSTOLIT, FAWELA, UBRANIÓWKA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ZŁOŻENIE URZĘDU, TAŚMA, CHEMOTAKSYNA, KSIĄŻĄTKO, PĘCHERZ, PRAWO MAJĄTKOWE, ASOCJACJA, PROCES BUDOWLANY, KRÓLOWA NAUK, KOREK, SZEREG, SZANKIER, TAKSON, SUBKONTRAKT, DYPTYK, ABISAL, ZMIERACZEK NADMORSKI, ZUBOŻANIE, JĘZYCZEK U WAGI, EDAM, PRZYBLIŻENIE, TAUKA, DZIURA, MIKROCHEMIA, PSIANKA, BRODZIK, FANTOM, ZAŁOM, KRA, PUNKT KOPULACYJNY, TUK, WIRUS GRYPY TYPU B, ALIT, OIOM, LEWICOWOŚĆ, TEMBR, KOPISTA, PIESZCZOSZEK, TARTAN, DOSTAWCA, ŚCISŁOWIEC, PANEWKA, DMUCHAWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, SZACHULEC, ŁYŻKA, WAPIENNICTWO, DREWNO KĘDZIERZAWE, DROGI RODNE, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, LODOWIEC REGENEROWANY, BICIE CZOŁEM, WCISTEK, KPINA, BIOKOMPONENT, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, BRAZYLIANY, BLENDA, DROGA TWARDA, ANTIFA, KUBITA, ZAPALENIEC, PROTEZA, GLOSA, MARENGO, KONWIKCJA, KAJMAN KROKODYLOWY, IRRADIACJA, MEDYCYNA NUKLEARNA, ANTYKONCEPCJA, STOCZNIA, SITAK, CHŁODZENIE ABLACYJNE, RÓWNIANKA, ŁUK, PUNKTUALNOŚĆ, ?KANCELISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD ZABYTKOWY pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD ZABYTKOWY
pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami (na 15 lit.).

Oprócz POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POJAZD, KTÓRY NA PODSTAWIE SPECJALNYCH PRZEPISÓW ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW RUCHOMYCH LUB ZNAJDUJE SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, A TAKŻE POJAZD WPISANY DO INWENTARZA MUZEALIÓW, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x