TOCZNE LUB ŚLIZGOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOŻYSKO to:

toczne lub ślizgowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOŻYSKO

ŁOŻYSKO to:

część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań (na 7 lit.)ŁOŻYSKO to:

przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy (na 7 lit.)ŁOŻYSKO to:

część urządzenia podtrzymująca inną jego część w sposób umożliwiający ruch obrotowy tych części (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOCZNE LUB ŚLIZGOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.199

TRYTON, MALUCH, EUROPEJSKOŚĆ, ANTYKOAGULANT, NÓŻ BOJOWY, BABULA, FILC, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, WINYLEUM, PRZEŁYKANIE, DZIAŁ WÓD, PIESZCZOCH, TILAKA, KORPUS NAWOWY, MATERIAŁ BUDOWLANY, BLINDAŻ, KARAKUŁY, KLASTER, ORLĘ, FILTR POLARYZACYJNY, BBS, MEDYCYNA SPORTOWA, CZŁON OKREŚLANY, ZBIOREK, PAKLAK, PISEMKO, MURZYSKO, MUCHA SUCHA, KIJ, KIŚĆ, CZEREMCHA, NALEWKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KURS, BAŻANT, SZKOŁA, BAGAŻOWY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, OBRĘCZ, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KOMANDOR, PADWAN, ZAPLECZE SANITARNE, WERDIURA, PARAFRAZA, KOŁEK, TIUL, STRATEGIA, LOFIX, MAJĄTEK NIERUCHOMY, OPAD, OBIEKTYWNOŚĆ, KLESZCZOWATE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TELEFON ZAUFANIA, OBSŁUGA, RZUT WOLNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OBIEG, FORMACJA DEFENSYWNA, MIEJSCE ŚWIĘTE, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, DOK, BIELIZNA, ABLUCJA, LUDOBÓJSTWO, POLIFONIA, ZAWRÓT GŁOWY, KOCHAŚ, KAZAMATA, HELLEŃSKOŚĆ, GWIAZDA NOWA, MARINA, OPONKA, PRZYJEZDNA, WYKONAWCA, ŻACHWY, SKOPEK, CHAŁTURA, GOTOWIEC, DEOKSYRYBONUKLEAZA, BAT, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ĆWICZENIE, ŁUSKA, NIERÓB, PASZPORTYZACJA, ÓSEMKA, SKRA, ŁOTEWSKOŚĆ, MÜSLI, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, TRĘDOWNIK, WYSZUKIWARKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KREOL, UDRĘKA, ODBITKA, PRYMITYW, ASPIRACJA, LAMINAT, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PRZÓD, SONIFIKACJA, KUBRAK, ZNAJOMY, ALFABET MUZYCZNY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, USTAWKA, BRZEMIĘ, POLE GOLFOWE, ASOCJATYWNOŚĆ, PRALNIA, DWÓJKA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, JEŻYNA, WYNAGRODZENIE, POMADKA, ZDARZENIE PRAWNE, KILOMETR ZEROWY, KLIMAKS, PISZCZEK, FOTOJONIZACJA, ŻUBR KARPACKI, RAKIETKA, LATARNIOWIEC, TARCZA, SULFOTLENEK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, POGODNOŚĆ, SARAFAN, KUMULACJA, ZEBROID, EFEKT SNOBIZMU, OSPA, ALBAŃSKOŚĆ, TERMA, ŚWINIARKA, SZKIELET, OBLĘŻENIEC, TUBING, ŁADOWANIE, LODÓWKA, BRODZIK, GRA, PIESZCZOSZEK, KOSMETYK, POWŁOCZKA, WAKUOLA, SANDINISTA, PRĄTNIK ALPEJSKI, HARCERKA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, GŁĄBIK, WIDŁY, LICZBA BRINELLA, KUCHNIA GAZOWA, KOLCOROŚL, METAL CIĘŻKI, KRÓL ZWIERZĄT, LITERA, BALDACH, PRĘT, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KISZKA WĄTROBIANA, RYBA PO GRECKU, SIŁA, SANDALIN, ŁUPEK HUMUSOWY, DZIADOWINA, KAŁAMARZ, REWOKACJA, PRZYŚPIEW, LUTNIARZ, ANGIELCZYK, WIBRATO, POKRZYWA, RESTRYKCJA, KASZTEL, POKRZYWDZONA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, REGIMENT, PRZEWÓD, EKONOMIA, MARIO, PĘDNIK OKRĘTOWY, NIESPORCZAK, BELKOWANIE, BAJECZNOŚĆ, METODA FEULGENA, ZROZUMIAŁOŚĆ, PODPORA, SYNDYK, BOMBA ATOMOWA, DZIÓB, MODYFIKACJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, KUTER UZBROJONY, FACSIMILE, BAKTERIA ŚLUZOWA, SALWA BURTOWA, ARENDA, PAJA, MOSTEK, AROMAT, JUMPSALING, ETERY, CZWÓRKA, WNĘKA, REKWIZYCJA, SIARKOSÓL, KSIĘŻULO, UKRAIŃSKI, RACA, PAMIĘĆ GÓRNA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SAKWA, WULWODYNIA, SYMPTOM, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, MŁYN WODNY, PŁOMYK, SZPIC, BIURO TECHNICZNE, POGROMCA, AKCENCIK, FALANGA, KAMERA, PLUTON, GRAFIKA WEKTOROWA, HACKAMORE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, ZGROMADZENIE CZYNNE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, LOT, AUTOCAMPING, UNISONO, PISZCZAŁKA, CYWIL, KOMIK, PIGWA, OCENA, TIRET, ARYTMOMETR, NIEZBIEŻNOŚĆ, MARKIZETA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, DEZETKA, KARTANA, METALIK, PUNKT KARNY, KAKAO, PONCZÓWKA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SIEROTA SPOŁECZNA, PĄK, BURKA, STRATYFIKACJA, PROWINCJA, AKWEN, FUCHA, WITAMINKA, LINIA CZYSTA, BLOK RYSUNKOWY, KWASZONKA, FAJKA, JEZIORO DRUMLINOWE, KACZUGA INDYJSKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, FAŁDA, APLIKACJA, MARS, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, MOTET, RUCH, JEZIORO GLACJALNE, MALATURA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PLEBS, RAKI, PIEZOMETR, TERRINA, BONOŃCZYK, KLAPKA, ABIOGENEZA, HIGIENISTKA, CHAŁTURA, NIEMIEC, NASTAWA, EPOKA, BASKINKA, KRAJ, ULGA REMONTOWA, MSZA GREGORIAŃSKA, INWAZJA, OKRES INTERGLACJALNY, KACZKA, INWEKTYWA, ?PROCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOCZNE LUB ŚLIZGOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TOCZNE LUB ŚLIZGOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOŻYSKO toczne lub ślizgowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOŻYSKO
toczne lub ślizgowe (na 7 lit.).

Oprócz TOCZNE LUB ŚLIZGOWE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - TOCZNE LUB ŚLIZGOWE. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast