TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUCHAR to:

trofeum przyznawane w nagrodę za zwycięstwo bądź za wywalczenie drugiego lub trzeciego miejsca (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUCHAR

PUCHAR to:

rozgrywki sportowe, których zwyciązca nagradzany jest pucharem; często w lm (na 6 lit.)PUCHAR to:

naczynie, rodzaj czary z nóżką, w postaci dużego kielicha, niekiedy z grubego szkła; zazwyczaj puchary miały duże rączki po obu stronach (na 6 lit.)PUCHAR to:

objętość płynu, który mieści się w pucharze (naczyniu) (na 6 lit.)PUCHAR to:

CRATER; gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)PUCHAR to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)PUCHAR to:

ozdobne naczynie z metalu lub szkła w kształcie głębokiej czary lub kielicha służące dziś jako honorowa nagroda a dawniej do picia wina (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.829

ARKADA, ROZMARYN, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, PODYPLOMÓWKA, SIEROTA ZUPEŁNY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, RZEKA EPIZODYCZNA, KONTROLA SKARBOWA, IMPRESJA, REGENERACJA, BLISKOŚĆ, BRYTFANNA, KACZKA, KABINA, RETABULUM, DŹWIGNIA FINANSOWA, KUGLARZ, ROZGAŁĘŹNIK, ANTYCYPACJA, SYMETRIA, EGZERCYCJA, KONSTABL, SPORT MOTOROWY, TASIEMCE, MAJDAN, KARZEŁEK, CZASTUSZKA, UBOŻENIE, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, WIOSŁO, KOMBAJN ROLNICZY, SZABLON, MAHOŃ, KOŃ CUGOWY, INFORMATYK, ŚCIEKI KOMUNALNE, PRZEWŁOKA, SZCZOTECZKA, BULLA, ATOL, AKROBACJA LOTNICZA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, OSŁONOWOŚĆ, TOTEM, ŚWIADECTWO, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ROMUALD, INTERMEZZO, PODPINKA, SŁUP, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ODLEGŁOŚĆ, KOŁACZYK, HUTNIK, INWAZJA, SILNIK PNEUMATYCZNY, BRZYDACTWO, FALA WZROSTOWA, KUCZBAJA, KACAPSKI, GRUSZKA, KONFIRMACJA, MANEŻ, GASTROFAZA, KOZAK, SZKOŁA, AKCJONARIUSZ, GRA WYŚCIGOWA, PROSIAK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ULGA BUDOWLANA, BEK, ROŚLINA ZIELNA, ORGAN, SYLWETKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SMOCZEK, KONFISKACJA, KLASA, UPOLITYCZNIENIE, KREOLKA, TIRET, ADIDAS, NOWOROCZNIK, MNICH, ADVOCATUS DIABOLI, DOMEK, NAMIESTNIK, KATAR SIENNY, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PÓŁSIOSTRA, POMYLENIEC, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WĘGIERSKI, ZAWÓR, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PÓŁWYSEP, BABKA, PLANTACJA, ZACHOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PAPILOT, DWORAK, COROT, JUDASZOWE SREBRNIKI, WINIARZ, STANOWISKO, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, EKRAN, AJENCJA, EFEKT BOGACTWA, LIST KREDYTOWY, KRÓL, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, NIEDOPASOWANIE, BOMBER, KONFIGURACJA, WŁĄCZNIK, CYTADELA, JERZY, ASYSTA GRAWITACYJNA, TUSZ, ANTENA RAMOWA, NIELOTNOŚĆ, KLINIEC, HISZPAŃSKI, DWUWIERSZ, MIELIZNA, TWARDE LĄDOWANIE, PROSUMPCJA, STEREOTYPIA, CAP, ZNICZ, HOT DOG, KROKIEW, OSIEMNASTKA, EKOGROSZEK, ANGLEZ, MINUCJA, DUMP, SERYJNY MORDERCA, KARETKA, OPONENT, POLEWA, SIOSTRZYCZKA, ŚLIWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, POLER, BOCZNICA, FAŁDA, NARKOTYZER, KOSARZ, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, MASKA POŚMIERTNA, ŻĄDZA, TOPIK, KONIUNKCJA, ŻYWY TRUP, CHWAST, OSTANIEC DEFLACYJNY, CYGANECZKA, AGREGAT, MIEDZIONIKIEL, PAMPUCH, BUTWA, PIANKA, PŁAT, JUMPER, BARWNIK SPOŻYWCZY, CHARAKTERYSTYKA, DZIECINA, ANNA, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, ASTRAGAL, GONADA, EPIGRAF, BAGAŻ, AGROWŁÓKNINA, WIZYTÓWKA, ŚLIZG, SERIAL TELEWIZYJNY, SPRZĄCZKA, WYPADEK, CIOCIA, SYGNAŁ, SPEAKER, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, CZEREP, SZPERACZ, POKRĘTKA, ZNACZENIE, APLIKACJA, OBI, PIKA, PACJENCJA, DANIE ARBUZA, POBRATYMSTWO, KONSOLIDACJA, KONOTACJA, PĘDZLIK, LATARNIOWIEC, MARKIZETA, ŻACHWY, S/Y, PLOMBA, SMREKUN, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TRAGIZM, UKRAIŃSKOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, RACJONALIZM, DAWKA PROGOWA, MUSZLA, CZUBEK, KRYSTALIZACJA, AGENCJA, WŁAŚCIWOŚĆ, BÓG, GARY, BÓR, NIESTAWIENNICTWO, WIDMO RENTGENOWSKIE, EDYKUŁA, SYSTEM ALARMOWY, TRYPTYK, OWAD, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, BABCIA CIOTECZNA, TEREN, ZATOKA, ZASTÓJ, RASOWOŚĆ, INTERWENCJA PROCESOWA, STOŻEK DZIOBOWY, PORTUGALSKOŚĆ, WARZYWNIK, LUZAK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, GANC EGAL, RENA, BALERON, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, NADZIEMNOŚĆ, BASEN, POLE BITOWE, KWATERA GŁÓWNA, BESZAMEL, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, FILECIK, DONIESIENIE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, WINO, TONAŻ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, PUCHAR, ŁAJNO, OPONA PNEUMATYCZNA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, SATYRA, POMNIK, FIOLET GENCJANY, ADWOKAT DIABŁA, KLASTER, POKŁAD, PODWYMIAR, NASTAWA, ŁAPA, MATERIAŁ BUDOWLANY, DWÓJKA, SIMON, SZWAGROSTWO, ZIMNE NÓŻKI, SŁONIOROŚL, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, SZUM, KOŁOWROTEK, SEZONOWIEC, POŁOŻNICA, PŁOZA, SALA, STACJA, SKUTER, CENZURA, KEYBORD, GRZYB SIARKOWY, MOBIL, ANASTYLOZA, BOLA, ALPAGA, WIR PYŁOWY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, FUNKCJA, ZAKRĘT, CHRZEST, OSĘKA, OLIWKOWATE, FRANCZYZA, ?STAROWINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUCHAR trofeum przyznawane w nagrodę za zwycięstwo bądź za wywalczenie drugiego lub trzeciego miejsca (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUCHAR
trofeum przyznawane w nagrodę za zwycięstwo bądź za wywalczenie drugiego lub trzeciego miejsca (na 6 lit.).

Oprócz TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TROFEUM PRZYZNAWANE W NAGRODĘ ZA ZWYCIĘSTWO BĄDŹ ZA WYWALCZENIE DRUGIEGO LUB TRZECIEGO MIEJSCA. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast