COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZESNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone szesnastką, noszące taki numer (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZESNASTKA

SZESNASTKA to:

nuta w notacji muzycznej trwająca tyle, co jedna szesnasta całej nuty (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

format książki wynikający z podziału arkusza drukarskiego na szesnaście równych części (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 16 elementów (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

liczba 16, numer 16 (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

impreza z okazji czyichś szesnastych urodzin (na 10 lit.)SZESNASTKA to:

szesnastolatka (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.758

MLEKO, RANGA, ETYKIETA, ŁUK TRIUMFALNY, ZNAK LICZBY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, OBRÓT SPECJALNY, JAMA, AKTOR, ŚWIADCZENIE, KUFF, DZIEWIĄTKA, BEZAN MASZT, MIĘCZAK, DELICJE, MIARA, LUWERS, VASARELY, SPRZECIW, IKEBANA, AGENT, ENTEROTOKSYNA, BER, PANICZ, SIARKA POPIOŁOWA, MŁAKA, NOGA, RODZIMOŚĆ, DROGI, ROZWAGA, WYGRA, NARTOW, SZCZOTECZKA, MOCODAWCA, WIZJONER, STYPENDIUM, WYPALANKA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, OBRÓT, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, KURS, MOC WYTWÓRCZA, OTWÓR, PROSTOLINIJNOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, OFICERKI, OSTATNIE PODRYGI, LINA, SUWAK, ODTWARZANIE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, GAZYFIKACJA, TAJNOŚĆ, JON CENTRALNY, KAMIKAZE, RELISH, POMNIK, ZASKOK, POCIĄGŁOŚĆ, CZYNNIK BIOTYCZNY, ŚWIADEK KORONNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, MIKROMETR, ŚMIECIUCH, ŚCISŁOŚĆ, GRAFOSKOP, UMOWA KOMPENSACYJNA, USŁUGOWOŚĆ, PRODUKCJA, ANSAMBL, ZBROJOWNIA, TOINA, INTERLUDIUM, KOMISARZ WOJSKOWY, ROŚLINA OKOPOWA, PROTEZA, INERCYJNOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, KATAR, EKSPRES, PICOWNIK, PRZEJEMCA, KORYTKO, WYŻYNKA, KORMA, MARIO, SEKRET, MESZEK, KROPIELNICA, BUT, BURKA, OGNIE, FALAFEL, OBJAW ZASŁONOWY, AMBICJA, WODODZIAŁ, WISIELCZY HUMOR, LAPIS-LAZULI, MANIERA, ROZGAŁĘZIACZ, PRZEDMIOT, JEDNOSTKA NAUKOWA, GORGONZOLA, KRZEŚLISKO, SZLUFKA, OPÓR, KRAJE, PASKUDZTWO, MIECZ, ANTABA, ODPADY STAŁE, NIEUPRZEJMOŚĆ, PARA, CZART, PIRAT, KONFIDENCJONALNOŚĆ, MISYJNOŚĆ, PRZEDMIOT, UPLOT, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ARCYDZIEŁO, PLIK DŹWIĘKOWY, REAKCJA SPRAWCZA, SAMOWOLA, REPREZENTACJA, HRABIA, GLINIASTOŚĆ, LOT CZARTEROWY, GRANAT, OSTATNIE POŻEGNANIE, DOWOLNOŚĆ, KARAFECZKA, SKÓRZAK, FASOLKA PO BRETOŃSKU, LAWABO, KICAJ, RACJONAŁ, OCZKO, HOLOWNIK, TANK, KUPON, SAMOCZYSZCZENIE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ADWOKAT DIABŁA, CHRANCUSKI, EMIGRACJA, GENEZA, SIEDEMNASTY, ROWER, HUTA, ATREZJA POCHWY, DENDRODOA, GIERKA, POETA LAUREATUS, PASZCZUR, RUSAŁKA, MĘŻCZYZNA, DESKA ŚNIEŻNA, ADVOCATUS DIABOLI, UCHWAŁA, ANOMALIA UHLA, OSTROWIANIN, DWÓJKA, PACHT, NOSICIEL, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ANASTYLOZA, TRANSFER BUDŻETOWY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FEJHOA, KASZA JAGLANA, GRA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, DOBRODZIEJSTWO, ZAPYCHACZ, TEMPO, ANTYFAN, PORT, TOLERANCJA, FOCH, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, FETA, BINOKLE, PAMIĄTKOWOŚĆ, OBSERWATORKA, KULT JEDNOSTKI, KOMORA, SKŁAD, ROZSZCZEP WARGI, UCZCIWOŚĆ, SALWA BURTOWA, LANGUSTA, PROJEKTANT, ZWARA, BALSAM KANADYJSKI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ŚCIANKA, ARKA, NAJDROŻSZY, CENA MAKSYMALNA, PION ŻYROSKOPOWY, GALASÓWKA, PIGMALIONIZM, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, AWARYJNOŚĆ, HISTORIA, KASZA, DOSTATEK, PRZEKLĘTNIK, PĘCHERZ, LOKACJA, LOGIKA ZDAŃ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, KAWALERIA, BAŃKA, SYR, MUZYKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CELEBRACJA, PIERWOTEK, FAKT PRAWNY, OPINIA, NIESPAW, NOS, LESZCZYNA, KOPERTA, ZACHOWAWCA, ANTYKWARK, SZKARADZIEJSTWO, ZWAŁY, PODODDZIAŁ, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, GŁUCHY TELEFON, KOKORYCZKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NADLOTKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, GLIKOLIPID, BUŃCZUK, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SZCZAWIK, SMAKOŁYK, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KABRIOLECIK, KRUŻGANEK, PRZYSTRÓJ, SKROMNOŚĆ, BOB, PROSUMENT, JEDNOSTKA METRYCZNA, STEMPEL, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, CZARTER, PROFESKA, GARMAŻERNIA, FRANCZYZA, SOS SOJOWY, PSYCHODELICZNOŚĆ, REFREN, WIELOPIĘTROWIEC, JAMES, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ZAŁOM, KONDOTIER, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, KANAŁ TEMATYCZNY, MADAPOLAM, PODATEK IMPORTOWY, NARTA WODNA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ŁAŃCUCH, PARCIE, PROWINCJA, BIEGŁOŚĆ, KONEW, PRZEGRODA, CEP, MUSZTARDA, PODSTRYSZE, DEKLARACJA, MINESTRONE, SKAŁA, WAŁ, SZESNASTKA, EKSTREMALNOŚĆ, WŁODARZ, LAMBREKIN, OBOZOWISKO, LIŚCIEC, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, RABARBAR, RACJONALNA IGNORANCJA, MARGARYNA, KOMPLEMENTARIUSZ, FLAŻOLET, CIAPATY, ?OPODATKOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZESNASTKA coś lub ktoś oznaczone szesnastką, noszące taki numer (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZESNASTKA
coś lub ktoś oznaczone szesnastką, noszące taki numer (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE SZESNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x