DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHANIKA to:

dział fizyki opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan równowagi między nimi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.920

BYTOMIANIN, BIAŁA BIERKA, WRZECIONO, DELHI, GAZ DOSKONAŁY, NUMIZMATYKA, FACHOWIEC, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, WYŻYNKA, SONATA, PARAFIA, KURANT, ŁAD, BUJANIE, CHICLAYO, KIERUNEK, ŚREDNIACTWO, KOPALINA SKALNA, FEROMON, ZREKOMPENSOWANIE, ARON, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, WICZUGA, LAPICIDA, WODA, BYLICA PONTYJSKA, DZIEGCIARZ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, CZANKA, KOLEJKA LINOWA, POCHMIEL, PODATEK DOCHODOWY, BIAKS, AGREGATY PIENIĘŻNE, WYRAZ POKREWNY, DEWELOPER, PRĄD BŁĄDZĄCY, PROFANATORKA, OPERACJA LOGICZNA, OBTŁUKIWANIE, AREN, SIEDEMNASTY, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, LAND, KLESZCZE, CIAŁKO MRÓWCZE, RULIK, KRÓLEWIĘTA, WPADKA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, LUZAK, MONODIA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, SOZOTECHNIKA, BRAK, SOS, FIZJOLOGIA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, RYJOSKOCZKI, CERATA, GRUPA INTERESU, BRYŁA SZTYWNA, CZARCIK, TYMBALIK, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KRATOWNICA, TROLLKONTO, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, PÓŁWYSEP, WIETRZENIE ILASTE, BAGNIAK ZDROJOWY, GAZELA, SERBOCHORWACKI, ZASADA PODCZEPIENIA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, TĘPAK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ANTYNOMIA, AJENCJA, ZASIŁEK OKRESOWY, STRONA, CEZURA, TYMPANON, ZNAJDEK, NUTRIA, SZOK CENOWY, NARAMIENNIK, TRUP, GRAFOSKOP, GENDER, LODOWIEC PODGÓRSKI, PRZEZIERNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, ANNA, NAGA PRAWDA, GLORIETA, ZAMEK KLINOWY, DYM, AMPLITUDA, PODATEK, SALAMANDRA SREBRZYSTA, SZCZYTNICA, KROKODYL NILOWY, HEMOROIDY, KĄT DOPISANY, PIGMEJKA, ZASIŁEK PORODOWY, SOWIECKOŚĆ, KRATER, POWIERZCHNIA NOŚNA, WĘDRÓWKA, RUCH WAHADŁOWY, WIĘŹ SPOŁECZNA, KOLONISTA, FILANDER PRĘGOWANY, POMYLENIEC, OBJEŻDŻACZ, PRASA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, STRAŻ, SCENKA RODZAJOWA, DUSZNICA, TYRANIA, PLACÓWKA NAUKOWA, ROTUŁA, RZEKOTKA KARŁOWATA, BELWEDER, KONDYCJA FIZYCZNA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, PROSIAK, SERBSKOCHORWACKI, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, RÓŻA BARYTOWA, MOCNY SEN, BANDAMKA, CHOMIK MANDŻURSKI, ORBITA BIEGUNOWA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, TRĄBA JERYCHOŃSKA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KONWENCJA, NUROGĘŚ, CIS, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, DYSONANS, KROKIET WIOSENNY, SPRYCIULA, TROPIK, SUSZ, CZERWONKA, BALANS, MGŁAWICA, EKSTRUZJA, GAZÓWKA, CZERWONOSKÓRY, TERYNA, SLALOM GIGANT, PŁYTA KORKOWA, RYBA AMFIDROMICZNA, ARKA PRZYMIERZA, ŻYWIOŁAK, BANIECZKA, HALA, PROSAK, STAN POSIADANIA, CEBULAK, DUPEK ŻOŁĘDNY, BABULINKA, KANAŁ, AGLOMERACJA, ILOSTAN, KITAJKA, RAJA BRUZDOWANA, ANALIZA, CICHY WSPÓLNIK, PODWODNY LOTNISKOWIEC, DILER, ZBIOROWISKO, SPADEK, WYLOT, MIKROCHEMIA, NAZWA ZWYCZAJOWA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PIEŚŃ, SZKARADA, SPÓD, REUMATOLOGIA, LEFLUNOMID, ZWIAD, STACJA, PUSZCZA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, GARMAŻERNIA, GRZANKI, KOKPIT, ALTANNIK ZŁOTOKRYZY, POTWIERDZENIE, TRANSPORTÓWKA, PIECZĘĆ, KORYTARZ, PASSEPIED, NEUROPATIA, ZŁOTY BLOK, METAMORFIZM REGIONALNY, DODATEK STOPOWY, SKUPISKO, POMOST, BECHTER MOSKIEWSKI, KOOPERATOR, ŁAWRA, UKRAINISTYKA, TALERZ, MAGELANKA RUDOGŁOWA, METODA FEULGENA, SOPRAN KOLORATUROWY, PANI, SUCHAR, GUAWABARA, ASOCJACJA CHARGE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, FONOGRAM, STOMIA, BRONIOZNAWSTWO, OŚ LICZBOWA, SPODENKI, DZIANINA, ALABAMA, INSTRUMENTOLOGIA, NADWYŻKA, PRZEPOJKA, NEUROPRZEKAŹNIK, MARKUR, MLEKO W PROSZKU, KOŁO SEGNERA, CYWIL, ŚLIWA, PERAK, MATRYLINEARNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, KRAKOWSKOŚĆ, FAZA, SZTUCER, MOSTEK, ASYSTA, NUKLEOZYD, CZTEROPOLÓWKA, PŁEĆ, ŁAPÓWKARSTWO, ŚWIERSZCZYK, KUSKUS, KRÓTKOSZ SZORSTKI, KALATOS, MAŁPA, MAJÓWKA, GONIOMETRIA, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, PŁUCZKA, BUŁAT, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, SKRYTKA, KOPROWINA, OSIEMNASTKA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, SZEW, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, OPERA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, RUNO, REWALIDACJA, TRAWA PASTEWNA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, PŁYN STAWOWY, GEOMETRIA CZYSTA, DEMOTYWATOR, ASTROCHEMIA, SIŁA, MONETA OBIEGOWA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, WIEŻA HEJNAŁOWA, ŁUK ZĘBOWY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ŁAŃCUSZEK, HERSCHEL, LEKTOR, DYLIŻANS, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, BANDAŻ, SZUJA, ZDROWOTNOŚĆ, SALAMANDRA KAUKASKA, EDYCJA, APPALOOSA, BLANTYRE, PODSTAWA PROGRAMOWA, WISKOZA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ?SIECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHANIKA dział fizyki opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan równowagi między nimi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHANIKA
dział fizyki opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan równowagi między nimi (na 9 lit.).

Oprócz DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DZIAŁ FIZYKI OPISUJĄCY RUCH I ODKSZTAŁCENIE CIAŁ MATERIALNYCH LUB ICH CZĘŚCI NA SKUTEK ICH WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ BADAJĄCY STAN RÓWNOWAGI MIĘDZY NIMI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x