NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAMA STAWOWA to:

niewielka szczelinowata przestrzeń między kontaktującymi się ze sobą powierzchniami stawowymi, wypełniona biologicznym środkiem zmniejszającym tarcie, czyli mazią stawową zawierającą bardzo dużo tłuszczowców (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.026

SŁOWIANIN, PODUSZKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, RECESJA LODOWCA, SIEĆ, STROJNICA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, KULCZYBA, PRZERABIACZ, ODBIJANIE SIĘ, LEGHORN, ANALIZA TECHNICZNA, SKARBNIK, KOLCZATKA, EUROWALUTA, ŻAKINADA, ELEKTROMEDYCYNA, TORBA, SKÓRZAK, WYCIĄG TOWAROWY, FASOLA SZPARAGOWA, KLAUSTROFOBIA, BETONKA, TRUST, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, REALIZM, PLAMA, ODSZCZEPIEŃSTWO, SITARSTWO, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PRAGERMAŃSKI, SERWITUT, RZEŹNICZKA, DZIĄSŁO, BRODOWSKI, SŁODOWNIA, GŁUPIĄTKO, RODZINA NUKLEARNA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, SOBOWTÓR, MYDLARZ, PANTOGRAF, RACHUBA, KROKIET, MOPS, RDZENIARZ, IZBA, PYŁ, OGNIWO ZASADOWE, SYGNAŁ, URLOP TACIERZYŃSKI, TERMOS BUFETOWY, ODSTĘPSTWO, AKWARYDY, IGŁY, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ROKIETOWATE, FORMIZM, MNIEJSZE ZŁO, WATÓWKA, NEKROFAG, PIĘKNO, ROŚLINA NASIENNA, NEOGAULLIZM, USKOK, MALARSTWO, LOGGIA, GNEJS OCZKOWY, PALEOORNITOLOGIA, ZGORZEL GAZOWA, RADIACJA, METEORYTYKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, DIAK, KARTACZ, DOCHÓD NOMINALNY, BUTERSZNIT, SZPARA, SŁOWACKI, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, NAWALANKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, GÓWNOZJADZTWO, TELESKOP, BOLUS, WOKALIZA, NICIEŃ, OKRES, NIEOKRZESANIEC, KURTYNA ZERO, METODOLOGIA, KROMKA, CAMPUS, HURYSA, MASZYNA TURINGA, LAJKONIK, TRĄBKA POCZTOWA, PRZYPŁYW, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, RYNEK KONTESTOWALNY, STOPKA, MORSZCZYNA, ISLANDZKI, PRZEDNÓWEK, PRZEKAZIOR, NORMALNOŚĆ, PŁYTA, ZOONOZA, PILATES, OSM, CIAŁO AMORFICZNE, BIURO, CZĄSTKA, BRZYDAL, SKURWYSYŃSTWO, KANDYDEMIA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ODLEWNIK, BASISTA, NAKŁADKA, ZAPACH, APLIKANT ADWOKACKI, ZESPÓŁ USHERA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, KAPELUSZ, BAR, GRACZ, LIŚCIEŃ, DIALER, PLOTER ROLKOWY, KĄT PIONOWY, ŚWIATŁO CZERWONE, BLADY ŚWIT, ROSYJSKI, KAPLICA PRZYCMENTARNA, IRONIA ROMANTYCZNA, NACZYNIAK GRONIASTY, BAŁYK, ŁUK KLASYCZNY, HARACZOWNIK, TRIADA, REKURS, ŁAWA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, TASIEMIEC UZBROJONY, JĘZYK KRASNOLUDÓW, GROTESKA, UWAGA, SKOK, DOKUMENTALIZM, DELFIN, PRZEBIEG, ULEWA, SELENOGRAFIA, ODWAGA CYWILNA, KRATER, FUNT GIBRALTARSKI, LINIA KREDYTOWA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, SIEWKI, LANSJER, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, MOLE, NERWOWOŚĆ, STANCA, UDAR MÓZGOWY, KARETKA REANIMACYJNA, NOWOBOGACKI, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, POSKRZYP, POZYCJA RYGLOWA, EKSHIBICJONISTA, LINIA GŁOWY, KUCHTA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, GOŁĄB POCZTOWY, ELASTYCZNOŚĆ, MASA KAJMAKOWA, DIZAJN, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, JĘZYK, TRUSIĄTKO, PIERŚ, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NIEŻYT, KAFKA, WĘGIEŁ, ZWIERZĘCOŚĆ, PIÓRO, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, POWTÓRZENIE, PRZEWODNICZKA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ZLEPNOŚĆ, IMPOST, HETEROTROFIZM, NOTOWANIE JEDNOLITE, ASTROLOG, ZAMSZ, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, REZERWACJA, KAKOFONIA, DZIADZIENIE, KARTA MOBILIZACYJNA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PROTOKÓŁ, PŁAWNOŚĆ, USUWISKO, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, LIGA, BATYSKAF, HIPERMETROPIA, JĘZYK ŻYWY, MAN, NAPŁYW KORZENIOWY, BIOLOGIA, OBÓZ WĘDROWNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, UNIWEREK, APATIA, CYKL EKONOMICZNY, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, STORCZYKARNIA, NACZYNKO, PARAMEDYK, DYKTATOR, RUSZNIKARZ, CYKL MENSTRUACYJNY, SAVE, JONOFOREZA, RADIOGRAFIA, MIŚ, PODIUM, PRZYDAŚ, CZTERDZIESTKA, OBSZAR WIEJSKI, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, UCHWYT NOŻOWY, ELEGANCIK, RAK PRĘGOWANY, ORIENTACJA, STYLIKÓWKI, NASTROSZ LIPOWIEC, GAWOT, KREOL, LAWA PODUSZKOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MIGLANC, STRUKTURA SIECIOWA, MIKROCZUJNIK, SWAP WALUTOWY, DEGRESJA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, ORDYNUS, KAWA ROZPUSZCZALNA, HIPERTONIA, TELEMANIAK, LAMERSTWO, PLATYNOGŁÓWKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, BRANIE WZORU, WIERSZ LEONIŃSKI, CEMENTOWE BUTY, KRĄŻENIE OGÓLNE, CIUPKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ROZPAD SKAŁ, WYKRĘTAS, SZTUKA KRETEŃSKA, CHMURA WARSTWOWA, ZAWARTOŚĆ, GARDEROBA, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, REPLIKATOR, IMIGRANT, WEKA, BŁAZENEK, UKŁAD NIEINERCJALNY, SKLEPIENIE SIECIOWE, ABDERA, NAKURWIENIE SIĘ, PARNOTA, JEDNORAZOWOŚĆ, WOJNA, RĄBEK, WARSTWA KOLCZYSTA, TRANCE, MODEL NOMINALNY, PEPINIERA, SKRĘCANIE, DIAMAGNETYZM, ŻYŁA, UDERZENIE, REAKCJA SPRAWCZA, ANTYSYJONISTA, ?MARCELIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.026 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAMA STAWOWA niewielka szczelinowata przestrzeń między kontaktującymi się ze sobą powierzchniami stawowymi, wypełniona biologicznym środkiem zmniejszającym tarcie, czyli mazią stawową zawierającą bardzo dużo tłuszczowców (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAMA STAWOWA
niewielka szczelinowata przestrzeń między kontaktującymi się ze sobą powierzchniami stawowymi, wypełniona biologicznym środkiem zmniejszającym tarcie, czyli mazią stawową zawierającą bardzo dużo tłuszczowców (na 11 lit.).

Oprócz NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - NIEWIELKA SZCZELINOWATA PRZESTRZEŃ MIĘDZY KONTAKTUJĄCYMI SIĘ ZE SOBĄ POWIERZCHNIAMI STAWOWYMI, WYPEŁNIONA BIOLOGICZNYM ŚRODKIEM ZMNIEJSZAJĄCYM TARCIE, CZYLI MAZIĄ STAWOWĄ ZAWIERAJĄCĄ BARDZO DUŻO TŁUSZCZOWCÓW. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x