ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSUWISKO to:

ziemia i odłamy skalne, które uległy oderwaniu i obsunęły się od litej powierzchni (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSUWISKO

OBSUWISKO to:

miejsce po obsunięciu się ziemi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.436

GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PĄCZEK, LINGWISTYKA STOSOWANA, KASA, HETEROTROFIA, AUTOTELICZNOŚĆ, KORYTO RZEKI, TELLUREK, LIGOWIEC, NEOKLASYCYZM, WĄŻ, SPAWACZ, EFEKT KAPILARNY, KINDERBAL, MOLOSY, ŚWIATŁO CHEMICZNE, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ŁUSKA, PSYCHOBIOGRAFIA, ALKOHOLAN, PROBLEMISTYKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ROLNIK INDYWIDUALNY, BOMBONIERA, SECESJONIZM, EUFONIA, IRANIZACJA, PAROL, POPYCHADŁO, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, NACZYNIA POŁĄCZONE, KUNA, SUKCESYWNOŚĆ, PIĘTKA, CYWIL, WIEŻA STRAŻNICZA, KRATKA VICHY, MROCZEK POZŁOCISTY, FENEK, SPACJA, PROFESOR, PRZESZKODOWIEC, TEREN, WŁÓKIENNICTWO, PLAŻÓWKA, LENIUCH, TURECKI, WIELORYB, AEROGRAFIA, SKRZYNKA, ODWSZALNIA, KONKURS ŚWIADECTW, BRANSOLETA KRZYWICZA, NIEPOKORNOŚĆ, KOD ROZWINIĘTY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ARC TG, RĘKA OPADAJĄCA, ROZTWÓR STAŁY, ESPRESSO, ARYTMETYKA MODULARNA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, IDENTYFIKACJA, WYRÓWNANIE, CEWA, GRUPA KRWI, NATURALIZACJA, REAKCJA NIEODWRACALNA, OPONA, SMAR MASZYNOWY, BREAKDANCE, ELIZJA, MOTYL DZIENNY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, SENTYMENTALNOŚĆ, SZARPANINA, POLONIZATOR, MENISK, WYLEW, SYGNAŁ, AZTREONAM, IDEALISTKA, STAŁA, TAGER, SHONEN-AI, MAIL, PM, USTNIK, ATOMIZM, STATEK KOSMICZNY, DIDŻEJ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, UŻYTEK, TYP TURAŃSKI, BILDUNGSROMAN, SĄD KOŚCIELNY, TOWARZYSZ PANCERNY, PODSKÓRNIA, ODCINEK, KONTUR, BEZCELOWOŚĆ, RULETKA, EKSPLOATATOR, ALIENACJA, PRZĘDZIWO, KORPUS, ZAĆMIENIE, WYSTRZAŁ, UCHO IGIELNE, WIGILIA, PONDERABILIA, LATO, PRZEŻYCIE, TV, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, REASORTACJA GENOWA, MIECZ, LATARNIA UMARŁYCH, RUDA, CHEMIA POWIERZCHNI, KĄT PEŁNY, ŚWIATŁO DROGOWE, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, DYSRUPCJA, PORFIRYNA, ŁAWA RZĄDOWA, CZOPUCH, JEZIORO WYDMOWE, ANIMALIZM, PINGWIN KRÓLEWSKI, MASŁO CZOSNKOWE, ZDANIE, TRANSPORT AKTYWNY, CHRZEST, WAMPIR, WIRTUOZOSTWO, OŚWIETLENIE, MUMIA, WOLA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ŻABI SKOK, DELFIN, PAN, TAJEMNICZOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, KUSZYK, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, STAROŻYTNICTWO, KOKSIAK, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, MŁODZIEŻÓWKA, RAUBITTER, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KULTYWAR, IMMUNOGLOBULINA, ODPROMIENNIK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KLEKOTKA, LENIUCHOWANIE, WIR POWIETRZNY, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, INIA, MONOPOL, POŻAR, USTERZENIE PIONOWE, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, LANCET, COCKNEY, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, KATECHEZA, PATRIARCHAT, RUMIAN SZLACHETNY, PIRAMIDA, WAHACZ, DELIKATNOŚĆ, ZESTAW, WĘDROWNOŚĆ, IKAR, FILOLOGIA, CHOROBA KENNEDY'EGO, MORGAN, BIERNY OPÓR, ASOCJALNOŚĆ, NARAMIENNICA, FTYZJOLOG, PUDŁO, PRAŻONKA, CECHOWNIA, BIZNESWOMAN, KAZAMATA, SZKŁO JENAJSKIE, EWANIELIA, PŁYN CHŁODNICZY, WIĄZADŁO, PRAWIDŁO, SIATKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, WSTRZYMANIE, MELODIA, PUNICKI, AGENEZJA NERKI, MIKOLOGIA, KRĘG OBROTOWY, ZOONOZA, ZGODA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ADWENTYZM, PHISHING, MOTYLEK, UWAGA, WJAZD, MARSZAND, PODKARMIACZKA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, ZDATNOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, SZLACHTUZ, WĘZEŁ, ZWICHNIĘCIE, GOŚĆ, DYSPLASTYK, HIGIENISTKA, TRENT, MAGNESIK, ATRAPA, DEMARKACJA, OSKRZELE, SETKA, AZOLLA, POWINOWATY, TELEBINGO, ODPUST, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STARA MALEŃKA, DOŚWIADCZENIE, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, CEL, CZERWONY NADOLBRZYM, ROŻEK, LOTNE PIASKI, NIEPOKÓJ RUCHOWY, URODA, HYBRYDYCZNOŚĆ, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, SUITA, ZBIORÓWKA, PŁYWY MORSKIE, TRZMIEL PARKOWY, ŚWIAT DYSKU, POŻYCZKOMAT, PŁONINA, OSPAŁOŚĆ, DZIURAWY WOREK, ORZĘSIENIE, WYKRÓJ, SYN MARNOTRAWNY, NIUCHACZ, POKARM, MATKA POLKA, ŻÓŁTLICZKA, KOCIOŁEK, BLOK, SAMOREALIZACJA, PIŻMAK, OBRAZ KLINICZNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, FALISTOŚĆ, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, ŁOMOTANIE, NACIEK, DRZEWO MAMUTOWE, WĘZEŁ ZWYKŁY, PODRÓŻ, MYDLARZ, WEGETARIANIN, SKOK, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, IRISH DRAFT, GEOLOGIA ZŁÓŻ, SOS MALTAŃSKI, JĄKANIE, IRONIA, KRIOKOMORA, NIEPOBOŻNOŚĆ, PROGNOSTYK, SZARPANKA, NAUKI GEOLOGICZNE, BRUDNICA NIEPARKA, TWARDA DUPA, MELODIA, DZIECINNOŚĆ, CYKLOTYMIA, HEREZJA, ERGONOMIKA, HAJDUK, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ?POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSUWISKO ziemia i odłamy skalne, które uległy oderwaniu i obsunęły się od litej powierzchni (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSUWISKO
ziemia i odłamy skalne, które uległy oderwaniu i obsunęły się od litej powierzchni (na 9 lit.).

Oprócz ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZIEMIA I ODŁAMY SKALNE, KTÓRE ULEGŁY ODERWANIU I OBSUNĘŁY SIĘ OD LITEJ POWIERZCHNI. Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast