OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKOZNAWCA to:

osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 12 lit.)LINGWISTA to:

osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.744

MNIEJSZE ZŁO, STRES, GENIUSZ, AKTOR KOMICZNY, EKONOMISTA, PAŁANKA MIODOJAD, MLON, STOCZNIA, ESPADRYLA, MOMENT, JEZIORO MEZOTROFICZNE, BALANGOWICZ, RAKARZ, ERA, DOJŚCIE, MONARCHIANIZM, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ANATOMIA PATOLOGICZNA, WARZELNIA, MIĘSO, KANCONA, ROŻEN, SEZONOWIEC, JEDNOSTKA INFORMACJI, NEUROGERIATRIA, SERYJNY MORDERCA, GRIGORIJ POTIOMKIN, FUZJA POZIOMA, ANTENA DIPOLOWA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, RYCERZ-ROZBÓJNIK, MIŁOŚCIWOŚĆ, DEZADAPTACJA, MERCURY, PUCÓWKA, PAPILOT, TYRYSTOR, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KATON, OCHRONA UZDROWISKOWA, METODA TERMICZNA, TYFLOLOGIA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PAKARZ, MIODOJAD, KOTLARNIA, DROGA KROPELKOWA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PRZEDNÓWEK, PRAWOMOCNOŚĆ, KONKURS, LINA PORĘCZOWA, BRETOŃSKI, LOT, KRATA KSIĘCIA WALII, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, PRZEDMURZE, KASKADA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, SZACHY TRZYOSOBOWE, AKTYWNOŚĆ, DŻDŻOWNICA, ANALIZA FUNKCJONALNA, NAUKI KOGNITYWNE, GAŚNIK, ŻÓŁTLICZKA, BEJT, FERRIMAGNETYZM, UCHO ZEWNĘTRZNE, PAPROTKOWATE, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOKSIAK, KONWERTOR, SLALOM RÓWNOLEGŁY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PRZEDNÓWEK, KUŚNIERCZYK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WODOCIĄGOWNIA, PĄCZKOWCE, LUKIER, ANTYGRAWITACJA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KULTURA WIELBARSKA, TRUST, PLAŻÓWKA, MONOPTERES, SPLENDID ISOLATION, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, MASZERUNEK, KOMBUCZA, GAZ WULKANICZNY, DRUGA NATURA, MAKI, PRZEMYTNIK, OBIJACZKA, SIEROTA NIEBOŻA, MIKROCHIRURGIA, JĘZYK TAMILSKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KUGUAR, DISNEY, ZABUDOWANIA, CHONDRYT, SSAK ŻYWORODNY, SZKUTNIK, CHIROPTEROLOGIA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, MIRA, ARABESKA, DWUBÓJ, FILOSEMITA, GLOSATOR, GŁOGOWIEC, SZABLA, PŁYTA KORKOWA, KONWOKACJA, POPŁUCZYNA, TRADER, ANTROPOLOG KULTURY, CYTADELA, WINNICKI, BOCIAN, GRUBA LINIA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, JEDZENIE, CHOROBA TANGIERSKA, KUFEL, KOPISTA, KOROWÓD, MOGILAMBDACYZM, KOSZT ALTERNATYWNY, WŁÓKNO, ODWAGA CYWILNA, MIMETYZM, EPIMER, PROSZEK DOVERA, WERSJA STABILNA, ALLOCHTON, FARBA OLEJNA, SMERFETKA, ŁUPEK DACHOWY, STROFANTYNA, WIAROŁOMSTWO, CUKRZYK, CHRONOLOGIA, KRYSZNAIZM, SŁAWIANIN, KONIEC, MISIAK, KISZKA FASZYNOWA, CIUCHCIA, GÓRNIK, PRZYPADEK, POKŁAD GŁÓWNY, RAK AMERYKAŃSKI, TYCZKARZ, WOLNA AMERYKANKA, AMH, JOŁOP, OLIGOFAG, CZEPLIWOŚĆ, CHART, ARKA, NABOJKA, KOREGENT, ATTACHAT, GRUPA ACETYLOWA, MISJA STABILIZACYJNA, FAZA, ADHEZJA, BINOKLE, CISOWCE, SZAFIARKA, PROCENT SKŁADANY, POKÓJ, KAWA ROZPUSZCZALNA, STAN ŚREDNI, ODSTRZAŁ, PUSTAK, PŁYWAK, CHOROBA SEITELBERGERA, KLESZCZ, TŁUSZCZYK, ALUMINOGRAFIA, TORBACZE, CANTUS FIRMUS, MAGICZNOŚĆ, ZBIEG, PUNKT KONSTRUKCYJNY, MAKARON, JUBILAT, INTENDENT, LIZAK LOGOPEDYCZNY, TREN, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KARELIA, OSET NASTROSZONY, HERBACIARKA, HELIKOPRION, NIHILIZM, NAWIJACZ, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ARMATOR, ELIMINACJA, STORCZYKARNIA, SZCZUR POLINEZYJSKI, ZMAGANIA, DZIECIĘ, PERKOZ GRUBODZIOBY, GUNIAK, ŻYCZLIWY, KALIMBA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ABOLICJONISTKA, LOGIKA, PERIODYK, PRZEPITA, TABLICA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ĆAKRAM, PIERÓG KARELSKI, SŁUŻBA, WYCHOWANICA, WZGÓREK NASIENNY, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ROŚLINA NASIENNA, SKUPYWACZ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, WIERSZ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ROZSADNIK, BLIŹNIĘTA, MUNSZTUK, PRZEDPOLE, ZARAZA, SZMATA, ARBITER ELEGANTIARUM, PĘDZARNIA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, SILNIK CZTEROSUWOWY, GOLEC, NIESPRAWNOŚĆ, RELIGIOLOG, PŁOTEK, DOJŚCIE, CHMURA NISKA, TEORIA DOMINA, KODYFIKATORKA, SPADKODAWCA, KWADRATURA, BIDET, KONFESJA, WŁAM, ODPŁATA, INWENTARZ ŻYWY, IMMUNOHEMATOLOGIA, KOTWICA RYBACKA, TAMANDUA, PIĘKNY WIEK, PKB PER CAPITA, WSIUR, EPICYKL, POSTERUNEK, UKRZYWDZONY, ETIOLOGIA, CHYTRUS, ISKRA, KAROLINGOWIE, MENUET, VAT, DNI OTWARTE, WZROST ZUBAŻAJĄCY, CHAŁTURZYSTA, DORYCKI, TERAPIA GESTALT, PRACOWNIK FIZYCZNY, TYSIĄC, DRĄŻEK POGO, ASOCJACJA GWIAZDOWA, OPROWADZACZKA, STARY, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, ZIMOWISKO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PROWENTOWY, ZACHŁYST, BEZBRONNOŚĆ, ZDRADA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, SZNAPS, NUR LODOWIEC, TURECKI, PĘCINA, ?SZKAPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.744 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKOZNAWCA osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 12 lit.)
LINGWISTA osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKOZNAWCA
osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 12 lit.).
LINGWISTA
osoba specjalizująca się w nauce o języku (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA SPECJALIZUJĄCA SIĘ W NAUCE O JĘZYKU. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast