OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOSTOJNIK to:

osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)DYGNITARZ to:

osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)OFICJEL to:

osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 7 lit.)PROMINENT to:

osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.013

STRÓJ PLAŻOWY, SKROMNOŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, ODPŁATA, CHIRURGIA OGÓLNA, NATYWIZM, KOLORYSTA, KAPELUSZ, ASZKENAZYJCZYK, ZOROASTER, KOD ROZWINIĘTY, TEKA, GENIUSZ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, STOPIEŃ HARCERSKI, PORFIRYNA, GENERATOR FUNKCJI, MORESKA, TUŁACZ, RUPIA INDYJSKA, ANION HYDROKSYLOWY, HARMONIA, INTERPOZYCJA, ŻOŁDAK, SAMOWŁADCA, GEOTECHNIK, KURECZKA, MIASTO OGRÓD, KONTRAST NASTĘPCZY, DOBA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KOŚĆ SKOKOWA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, DRAPIEŻCA, RZEŹWOŚĆ, ZAMIENIALNOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, DZIEWCZYNIĄTKO, OKULARY, PROTETYKA, BUJANIE, KOPISTA, AMERYKA, SZTUKA ZDOBNICZA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, UPARTOŚĆ, BAJCIK, ODPORNOŚĆ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PATRYCJAT, KLAUSTROFOBIA, MECHANIZM JEZDNY, SZCZYPIOREK, WORLD OF WARCRAFT, KREOL, PODPAŁ, WIECZÓR KAWALERSKI, BOCZEK, ABSOLWENTKA, DZIEŃ, GNIAZDO PROCESOROWE, WATA CUKROWA, METODA TERMICZNA, STRZĘPIEL, WYŻ, TEST, DROGA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, WIOSNA, STONKA, TRZMIELOJAD, ESKADRA, ZAKON MENDYKANCKI, MESA, GAŁĘZIAK, LAMINAT, MOIETA, DZIEŃ POLARNY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, PERSONA, CIENKI BOLEK, AGENEZJA NEREK, TUNICZKA, PAMIĘĆ, POŻYWIENIE, SPICIE SIĘ NA UMÓR, ZAŚCIANEK, EKSPANSYWNOŚĆ, PASZKWILANT, ULICA, CEWKA, OTWORZENIE DUSZY, WĘŻOWIDŁO, UKŁAD ELEKTRONICZNY, SZCZOTECZKA, ROZBIERACZ, WIDZOWNIA, ZASTRZAŁ, ORGANKI, BOLIMUSZKA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, ROŚLINA OKRYWOWA, SZYNION, LINIA KREDYTOWA, BOLERO, EPIGENEZA, TRZPIEŃ, PUSTOGŁÓW, HETEROSFERA, SKARYFIKACJA, RUDA, FAGOT, ŁAMANIEC, TRĘBACZE, PODYPLOMÓWKA, RAMKA, OKRES, SFIGMOMANOMETR, DYM, PIES NA BABY, PATAGOZAUR, FRANKATURA WIELOKROTNA, DAŃ, ZWÓJKI, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, FIZYKA MATEMATYCZNA, PRZYTOMNOŚĆ, NARZUT, KIJEK, CIĄŻA JAJOWODOWA, JĘZYK DUŃSKI, MARTWIAK, PRĘDKOŚĆ FALOWA, PIZZERIA, NARAKA, PEREŁKA, PIĘTKA, BONGOSY, OPERA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, NUDYZM, WYSOKOŚCIOWIEC, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, REFREN, FARMAKOKINETYKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, WARZELNIA, NAJEŹDŹCA, WZNIESIENIE, ZYGMUNTÓWKA, TENOR DRAMATYCZNY, ARACHOLOGIA, DROGI MOCZOWE, DOJŚCIE, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PRASOŁ, UROLOGIA, INDYKATOR, ROPNIAK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WAHLIWOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, PROKSEN, ADAT, SZPULKA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, LICENCJA PRZYMUSOWA, SENSOWNOŚĆ, ŁUSZCZAK, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, IMMUNOPATOLOGIA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, ROZWÓJ ZARODKOWY, KARATE TRADYCYJNE, KOMORA MINOWA, ANTYPERTYT, BUTA, PAŃSTWO UNITARNE, SARABANDA, ŁUPEK, KOSA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, CHARLESTON, MECHOWCE, ŚWIADOMOŚĆ, RADIANT, WIEWIÓRKA, RYNEK KONKURENCYJNY, CENTRUM KONFERENCYJNE, JUWENALIA, FLESZ, PYTANIE, CHOROBA MIKROFALOWA, OSŁONICA, TOPIELEC, PIRAT, KOLEBKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KLARK, ŹDZIEBLARZE, CIĄG, MYŚLICIEL, FAKIR, DENAT, LUMP, TIOMERSAL, PRZESTRZEŃ STANU, ACHROMATYNA, DINODONTOZAUR, WYSOKI POŁYSK, DZIECKO SPECJALNEJ TROSKI, SPÓR, MACIERZ DOŁĄCZONA, ZWYCZAJ LUDOWY, WIECZNE NIEODDANIE, SPISYWACZ, TOPOS, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ŚLEPA PRÓBA, KARTON, MATKA BIOLOGICZNA, OTWIERANIE SERCA, MERYSTEM, GEOFIT RYZOMOWY, MARABUT, BARBARYZM, URZĄD KONSULARNY, PERILLA ZWYCZAJNA, PŁYWACZKA, GWIZD, HANDLARZ, FORNALKA, KRYMINAŁ, RĘKOSKRZYDŁE, SIATKA CENTYLOWA, RESYNTEZA, POLIMER WINYLOWY, STARORAKI, WIELOETATOWOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, TURANISTA, ARC TG, MONARCHIA STANOWA, POLE SIŁOWE, ZUPKA CHIŃSKA, KOKPIT, REGESTRATOR, AUTOBUS SZYNOWY, MAORI, INTERAKTYWNOŚĆ, DEMENTI, ADMINISTRATYWISTA, DENUNCJANT, PANEK, SZKUDNIK, PURCHAWKA, MULTIPLEKS, GNOJAK, KRÓTKI WZROK, OZONOSFERA, SZCZERBAKI, WYNURT, WIERZYCIEL, RAFIA, CZŁON SYNTAKTYCZNY, ASTROSPEKTROSKOPIA, ZUPA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, JĘCZMIEŃ OZIMY, TURAS, ELF, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, UNDULIPODIUM, RÓJ, WDOWI GROSZ, REPOZYCJA, PASKÓWKI, DUCH OPIEKUŃCZY, WYRĘB, PRZEPOCZWARZENIE, RUMIAN RZYMSKI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WIDZENIE SENNE, AZTEK, RUNDA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, USPOKOJENIE, WZDĘCIE, KOK, PINCZER, CENTRUM, KWATERUNEK, TYKA, ZAŁAM, ?DESPOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.013 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOSTOJNIK osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)
DYGNITARZ osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)
OFICJEL osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 7 lit.)
PROMINENT osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOSTOJNIK
osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.).
DYGNITARZ
osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.).
OFICJEL
osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 7 lit.).
PROMINENT
osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OSOBA PEŁNIĄCA WAŻNĄ FUNKCJĘ, PIASTUJĄCA WYSOKI URZĄD WIĄŻĄCY SIĘ ZE ZNACZNYM PRESTIŻEM. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast