DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA CAROLEGO to:

dziedziczne schorzenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, o typie dziedziczenia najczęściej autosomalnym recesywnym, rzadziej autosomalnym dominującym, przejawiające się powstawaniem poszerzeń dróg żółciowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.175

PŁASKONOS, ZJAWISKO KURZAWKOWE, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KUCHENKA, FILOZOFIA PRZYRODY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MRÓWKA SMĘTNICA, DWUTLENEK SIARKI, CZARCIA MIOTŁA, ODGRYWKA, MEDYCYNA SĄDOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, POGOTOWIE TECHNICZNE, GOTÓWKA, ODCZYNNIK, BOROWIK, FILOLOGIA ANGIELSKA, NĘCISKO, PRZESUWNIK, DYKTATOR, OFIARA, TRZY KARTY, LEP, WIEŻA CIŚNIEŃ, FRATER, VOTUM SEPARATUM, ŻYWA MOWA, BIUSTONOSZ, DUR, PIERWORODZTWO, AMEBA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, GAWIALOWATE, PRANKO, WALKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, EFEKCIARSTWO, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SIEDZIBA, RAMKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, FATAMORGANA, KRATKA, ZAKOLE, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, ZBÓJNIKOWATE, SUCHORYT, OSA, OWADOŻERNOŚĆ, WZROST, AKCJA, ODRĘTWIENIE, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, TEST SPRAWNOŚCIOWY, MŁOTKOWY, KĘDZIERZAWOŚĆ, BEANIA, FALA DŹWIĘKOWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, ZATOCZKA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, WATAHA, EKSHIBICJONISTA, POLSKOŚĆ, GŁOWICA, SAUNAMISTRZ, DYM, SZENG, STARORAKI, MOWA EGOCENTRYCZNA, MAJDANIARZ, ODPŁYW, WYŚCIGÓWKA, IRONIA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PRZEPRAWA, TEATR LALEK, NIEPOKORNOŚĆ, KOMAR, ANAFORYCZNOŚĆ, ELEKTRODA KALOMELOWA, HERBATNICA, CZERWONA GWARDIA, ERGASTULUM, TERAPENA KAROLIŃSKA, KUWETA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, BUTERSZNIT, SEMESTR LETNI, TECZKA, FILAKTERIE, TROSKA, WIREK, POSYŁKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, WINNICA NABOTA, MAŹNICA, CMOKIERSTWO, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, SZEW, DYFERENCJACJA, ZIARNICA, UPADŁOŚĆ, MODERUNEK, LATINO, OSIEDLENIEC, TRYCZNIK, SPŁYW BŁOTNY, KALCYNOZA, KÓŁKO I KRZYŻYK, GEOFIT CEBULOWY, PODKŁAD, BRAMOWNICA, KORZEŃ, OGLĄD, SPIĘTRZENIE, WYGASZACZ, ŻAKIET, ROPNIAK, RZEP, BRACTWO SZPITALNE, WĘDZIDŁO, TORBA, IMPRESYJNOŚĆ, KADUK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KANDYZ, SERIA, UBRANIÓWKA, KISIEL, JAZZÓWKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, SZKOŁA, HUTA SZKŁA, PKB PER CAPITA, PRZECIWSTAWIENIE, TAŚMOWY, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ZATOKA, CIĘŻAR DOWODU, PRZEPITA, STARY WRÓBEL, ADAM SŁODOWY, STEROWANIE KRZEPKIE, KICZUA, SEXAPIL, GRZECH CIĘŻKI, GIMBOPATRIOTYZM, GASTRONOM, KLESZCZE MIĘKKIE, WIELKI ATRAKTOR, PORZĄDEK DORYCKI, ULOTNOŚĆ, FILOSEMITA, KACERSTWO, KOMFORT CIEPLNY, PORTALIK, STARY WYGA, BACIK, ŚREŻOGA, RÓŻOWA LANDRYNKA, START ZATRZYMANY, KOLIZJA, OMACNICA, AFERA KOPERKOWA, STADIALNOŚĆ, PROWANSALSKI, FILOLOGIA POLSKA, ALARM SZALUPOWY, SERDELEK, KODYFIKATOR, MAHDI, TORFOWIEC ODGIĘTY, ARCHEOLOGIA PODWODNA, NEUROEKONIMIA, STATEK POWIETRZNY, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MOBILEK, PREPER, HARD PORNO, MRÓWNIK, CIAŁO ACETONOWE, BŁONA SUROWICZA, SYNDROM, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FARBOWANIE SIĘ, ŁAGODNOŚĆ, PARAFRAZA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ADMINISTRATYWISTA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PIEPRZYCA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, SZOK, MODYFIKACJA, BOLSZEWIK, MIRAŻ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, DZIENNIKARZ, ZNAK ZODIAKU, BÓB KOŃSKI, GORĄCY PIENIĄDZ, DYWIZJON RAKIETOWY, DRYBLAS, JASKRA, DYSTYCH, OŻYNA, KULCZYBA, NOWICJAT, AGENEZJA NERKI, GRZYB WOLAK, DERMOKOSMETYKA, MARMUR, SZYSZKA, MISIOLUB, LABORATORIUM GALENOWE, PRZYGODA, MORSZCZYNA, AMPUŁKA, WOREK REZONANSOWY, PRZECIWCIAŁO, JEDYNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, BARSZCZ BIAŁY, KROK, CIOS PROSTY, POŚCIELÓWA, METAMORFIZACJA, DYSTONIA TORSYJNA, JĘZYK ANGIELSKI, DUCH, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PROTOZUCH, RYMARSTWO, ODPŁYW, MEDRESA, TRZMIEL PARKOWY, DRUK SEJMOWY, EV, KLEJOWNIA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, SZKUNER, DYSK GALAKTYCZNY, JOGIZM, FILTR KUBEŁKOWY, OSTREK, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, FLEKTA, KANCONETA, DWUCUKIER, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, KOŃ HOLSZTYŃSKI, FILA, GWAŁTOWNOŚĆ, PIGUŁA, KOLEJ LINOWA, TAJNIAK, PRZEPUSTKA, CZWARTY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, EMPORA ORGANOWA, CHLEB CHRUPKI, WYZWANIE, SŁONIARNIA, PINGWIN ADELI, KOCIOŁ, LAMPA ELEKTRONOWA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, BASZTAN, PROZODIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PODKŁAD, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MAREMMANO, NAPŁYW, OKRĘT LINIOWY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, OŚRODEK, ENIGMATYCZNOŚĆ, ŁYŻKA, ISTOTA BIAŁA, KROPLÓWKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, OBLECH, USZKO, MACHNIĘCIE RĘKĄ, OLEJ MIGDAŁOWY, WIELKOMIEJSKOŚĆ, LICA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, LUK, DZIADZIENIE, GEOFIT KŁĄCZOWY, PRZEPOWIADACZ, ?WYPADEK PRZY PRACY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.175 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA CAROLEGO dziedziczne schorzenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, o typie dziedziczenia najczęściej autosomalnym recesywnym, rzadziej autosomalnym dominującym, przejawiające się powstawaniem poszerzeń dróg żółciowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA CAROLEGO
dziedziczne schorzenie wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych, o typie dziedziczenia najczęściej autosomalnym recesywnym, rzadziej autosomalnym dominującym, przejawiające się powstawaniem poszerzeń dróg żółciowych (na 15 lit.).

Oprócz DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DZIEDZICZNE SCHORZENIE WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, O TYPIE DZIEDZICZENIA NAJCZĘŚCIEJ AUTOSOMALNYM RECESYWNYM, RZADZIEJ AUTOSOMALNYM DOMINUJĄCYM, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ POWSTAWANIEM POSZERZEŃ DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast