DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAWIECTWO to:

dziedzina rzemiosła i przemysłu zajmująca się szyciem odzieży i bielizny z tkanin i dzianin (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.636

DZIEWIARKA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WYDATKI KONSUMPCYJNE, TRYWIALIZM, ZAPAS, PODZIAŁKA, CYBORIUM, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, SZCZERBAKI, KOLKA, PIERWSZOROCZNY, FOTEL OBROTOWY, NYLON, TEOLOGIA NATURALNA, MINIMALIZM, PRZYCISK, ODROSTY, OBRONA, SKARBNICA, BOHEMISTYKA, EKOLOGIA MOLEKULARNA, PLAC, CZARKA, KOSZULARZ, KRZTUSIEC, LUKA DEFLACYJNA, PAKOWACZ, ELEKTROLIT, PALMA, MASZYNA TŁOKOWA, ROZSZCZEP WARGI, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, PRZEBITKA, APOLOGETA, RYZYKO NIEWYGASŁE, IMADŁO ŚLUSARSKIE, FALA ODBITA, OFICER TAKTYCZNY, UGNIATARKA, WĘZEŁ RYBACKI, DUR POWROTNY, NUTACJA, MARSZ ŚMIERCI, KAPOTAŻ, WSCHODEK, NIEDYSPONOWANIE, KIERZANKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, HELIKAZA, CHAŁTURSZCZYK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, MOGISYGMATYZM, CZEP, ANOMALIA MAGNETYCZNA, GANGSTER, CZERWONE ŚWIATŁO, DOCHÓD NOMINALNY, DEGRENGOLADA, MATERIA, MER, PRZYGOTOWALNIA, EWANGELICYZM, CIELĘCE LATA, SIEWKA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, WYKOŃCZALNICTWO, KATAFALK, NATURYZM, JEDNORAZOWOŚĆ, OXFORD, ZANZA, RZUT PROSTOKĄTNY, MAGIERA, SARDANA, OSTOJA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, MOTYLEK, ULĘGAŁKA, STRZAŁKA MAŁA, DYSKRECJA, HYCEL, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, RDZEŃ, PRZYPŁYW, BREAKDANCE, PRZYBYTEK, PERILLA ZWYCZAJNA, ZRZĄDZENIE LOSU, TANGO, KRATKA KSIĘCIA WALII, OSTROKÓŁ, BALONET, POBIAŁKA, BŁONA PŁYWNA, FASKA, OBIEKTYWNOŚĆ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, UPADŁY ANIOŁ, KWIAT SIARCZANY, PUSZKARSTWO, MIKSER, WEGETARIANIN, ŁAZIK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZBIEG, RAKSLOT, POJAZD KOLEJOWY, PRZEPOWIADACZ, BYDLĘCTWO, NAWÓJ, CHŁONIAK, FIZYKA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, KARTEL NARKOTYKOWY, GOMBROWICZ, KĄPIEL LECZNICZA, ZDERZENIE CZOŁOWE, RODZINA NUKLEARNA, UWAGA, PRZEMYSŁ LEKKI, MOSTOWNICZY, FLAGRUM, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, TEREN ZIELENI, BATIK, NUR LODOWIEC, REWERENCJA, FONDUE CZEKOLADOWE, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, RUCH KRZYWOLINIOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BIKRON, LANSJER, KANCELISTA, DAMKA, ZDZIADZIENIE, AKLIMATYZACJA, ELEGIA, WIOSNA, WYCIĘCIE, ZAJOB, PORĘBA, PŁYNNOŚĆ, CHOROBA CSILLAGA, TOPOGRAF, STROLLER, BIEG, EROZJA GENETYCZNA, OBRAZA BOSKA, LOGIKA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, DRZEWO KAUCZUKOWE, PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KATAKUMBY, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, PRZYBYTEK, ZEWNĘTRZE, EKSPERT, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ZDENERWOWANIE, BÓL, NASYCALNIA, POŻEGNANIE, PRZEPRAWA, RYM ŻEŃSKI, ŚWIATEŁKO W TUNELU, AMFIBIA, SZANIEC, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, FILOLOGIA POLSKA, MIODOWÓD, KONWERTOR, PRZYBŁĘDA, KUŹNIA, ŚMIETANKA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, NAUKA, PORZĄDEK DORYCKI, ROPOMACICZE, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, GAWOT, OSZOŁOM, STYGOFIL, AKTUALIZOWANIE SIĘ, KIELICH, SAMOGŁOSKA DŁUGA, WAPER, GANGSTERYZM, BYSTROŚĆ, ZSTĘPNICA, GŁOWICA, CENTRUM, EPILEPTOLOGIA, MAMMOLOGIA, ETER, ŚCIGACZ TORPEDOWY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, MUZYKA KONKRETNA, KLINOLIST, SZEREG NEPTUNOWY, MIEDZIORYTNIK, WODOROST, KOŁEK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, CHOROBA BOSTOŃSKA, DZWONY, GALAKTYKA, FICTIO PERSONAE, HEMATOLOGIA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, LEPKOŚĆ CEN, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, WELON, PRZYBYTEK, SALA, GORZKIE ŻALE, MATNIA, RADYKALNA PRAWICA, PODRÓŻ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, NIENOWOCZESNOŚĆ, SKNERSTWO, BOTTOMLESS, KAGU, GÓRNICTWO WĘGLOWE, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ŻABKA, SUPRESJA, ARMIA ZACIĘŻNA, AUTOBUS SZYNOWY, CYTADELA, DROGA KOŁOWA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, POTENCJAŁ, EWANIELIA, MUMIA, JER SŁABY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, TRAWERS, HALON, DŁAWIEC, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, FARSA, NOC, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, PRZYZWYCZAJENIE, PARAGAMMACYZM, WYSPA MAN, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ŻABA KATOLICKA, GHEE, NASTROSZEK BRUCHA, GALLIKANIZM, MAJÓWKA, BAŁYK, ŁATWOPALNOŚĆ, NALEGANIE, ZŁOM, WYKRĘCANIE, SCHRONISKO, WYSPA KUCHENNA, BERGMAN, WINKRYSTYNA, KADZIDŁO, ZOOFAGIA, WIESZCZBIARNIA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, MANIAK, OBŁOK OORTA, ASOCJACJE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, SZUM, NASIENIE, DICKENS, BOROWODOREK, POCKET PC, ZASTÓJ, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, TEREBINT, ASYMPTOTA, CIELENIE, LABORATORIUM, HARTOWNOŚĆ, GLIKOGENOZA, CZEPLIWOŚĆ, KARDYNAŁ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, SZKOŁA PODSTAWOWA, RULETKA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ENDOPSAMMON, ?LEGWAN GŁUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.636 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAWIECTWO dziedzina rzemiosła i przemysłu zajmująca się szyciem odzieży i bielizny z tkanin i dzianin (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAWIECTWO
dziedzina rzemiosła i przemysłu zajmująca się szyciem odzieży i bielizny z tkanin i dzianin (na 10 lit.).

Oprócz DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - DZIEDZINA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU ZAJMUJĄCA SIĘ SZYCIEM ODZIEŻY I BIELIZNY Z TKANIN I DZIANIN. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast