ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRZENIE to:

zachowanie się wody w temp. 100 st. C (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.115

ŚMIECISKO, KOMPLEKS PSZENNY, BRODAWKA, SZARLATAN, BRUNELLESCHI, EPIC TRANCE, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, HARACZOWNIK, WIĄD RDZENIA, TUNICZKA, EKSTRALIGA, WATAHA, CUKIER LODOWATY, ŚLIZGACZ, RUCH, PROBLEM, TOPIK, STOJAK, BIOETYK, SYSTEM PREZYDENCKI, KWASOWĘGLÓWKA, OBIEG PIERWOTNY, KOŃ TROJAŃSKI, BAJCIK, KATEGORIA PIÓRKOWA, NARZĄD RODNY, PISUM, ULĘGAŁKA, MANELE, CHOROBA RITTERA, PARNOTA, SONDAŻOWNIA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, MAFIA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, NAPAD, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MINIMALIZM, ŁUSKOWIEC, MOBBING, TREPY, KECZUA, RYNEK KONKURENCYJNY, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, TOPOS, KAPILARA, WŁAMANIE, AUTOSYFON, POSTAĆ BIBLIJNA, PÓŁŚWIATEK, KASTANIETY, SILNIK TŁOKOWY, DEMÓWKA, PRACA INTERWENCYJNA, MALKONTENCTWO, OWOC, KUKIEŁKA, SAUNA, OBIBOK, RODNIK, RZUT OSOBISTY, AMORFIZM, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ORE, GORĄCY PIENIĄDZ, KRASNOLUDEK, MNICH, EROS, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ITAKA, WIELOMIESZEK, DZBANEK DO ŚMIETANY, ŻMIJA, ELIZJA, DIAGNOSTA, LETARG, MŁAK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, SZAROZIEM, DESZCZÓWKA, PTASZNIK GIGANT, REKLAMIARZ, DEDUPLIKACJA, WYWROTNOŚĆ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SŁONIOWATE, SKRZYWDZONY, GAZ ELEKTRONOWY, FLORYSTA, SILNIK SKOKOWY, UMIEJSCOWIENIE, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KORONIARZ KOŃCATY, WRZĘCHY, WSZYSTKOIZM, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŁOWCA, OTOLARYNGOLOGIA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SUŁTANIT, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DEOKSYADENOZYNA, DROZD, PRACA WYJŚCIA, ALWALKERIA, LOKACJA, MBIRA, INICJATYWNOŚĆ, REGENERACJA, KANALIZACJA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WIDLISZEK, OBELISK, EKSPEDYTURA, WAŁ, ŻAGIEW, WEŁNIANKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, SYMULACJONIZM, MYRMEKOLOGIA, KIJ, NIEGRZECZNOŚĆ, LAMPAS, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, CNOTA, PYLON, MATERO, RYBACZKA, ZUPA ŚMIECIOWA, ZAKOLE, PANCERNIK SZCZECINIASTY, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, LIST POLECONY, WSPÓŁMAŁŻONEK, STAN PODSTAWOWY, LEGHORN, PRZEPRAWA, AKTORKA, POMORSKI, MARKGRAF, OBWAŁ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BAR SAŁATKOWY, BANALNOŚĆ, PION, CHMURA NISKA, DOSTĘP, KOSZULARZ, TRZCINNIK, SZEPT, KORYTO, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, KRASNOLUDZKI, BŁONA PODSTAWOWA, KIELON, WĘZEŁ RYBACKI, BOYS BAND, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ZAPAŚĆ, KARTACZ, ZSTĘPNICA, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, BIAŁA SALA, UPADŁOŚĆ, POKŁAD ŁODZIOWY, MOST, PRZYBYTEK, KOŚCIÓŁ, WYLĘG, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, LILIPUTKA, GEOMETRIA CZYSTA, DRAMAT EPICKI, OGRANICZENIE, DERYWAT MODYFIKACYJNY, KRUŻA, DONŻUAŃSTWO, NIEOCZYWISTOŚĆ, LUZ, METR NA SEKUNDĘ, AGERAZJA, POŚLIZGI, MUTUALIZM, PRZERWANIE, UPAŁ, ETERYCZNOŚĆ, KOPIA, BUTERSZNYT, OTWORZENIE DUSZY, ALIENACJA RODZICIELSKA, SUSZARKA, WAPIENNICTWO, KABINA RADIOWA, INTUICYJNOŚĆ, SPEAKER, EON, ŁAD KORPORACYJNY, TEORIA DESKRYPCJI, TRÓJNÓG, JEŻOWIEC, LEISZMANIOZA SKÓRNA, SOFISTA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, RACHUBA, SAWANTYZM, HUNCWOT, WĘDRÓWKA, WYRĘB, BALUT, CHÓR, BERA, WIĄZADŁO, KATECHUMEN, WETERYNARZ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, MLEKO W PROSZKU, TRZEŹWOŚĆ, CERKIEWNY, DZIURAWY WOREK, CHAM, PIRUETKA, AWANGARDA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ŁAŃCUSZEK, SZABAŚNIK, DYSZA WYLOTOWA, KWADRAT MAGICZNY, SARABANDA, GOSPODARKA MIESZANA, AUDIENCJA GENERALNA, DZIEŁO SZTUKI, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, GEOBOTANIKA, STYGON, NASIENNIK, TRZASKOWISKO, WSPÓŁBRZMIENIE, PARAMAGNETYK, RUSKI, MINUSY, KLOZET, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, STYL KOLONIALNY, SFERA NIEBIESKA, STYGOFAUNA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PARTER OGRODOWY, MATERIA, KAZUISTA, NIMFA, IMIENINY, BŁONICA GARDŁA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, KROWA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KRATKA KSIĘCIA WALII, ZEGAR ATOMOWY, FILOLOGIA ANGIELSKA, OWADOŻERNE, GAŁĘZIAK, CHRUPKOŚĆ, ROTATOR, TRYBADYZM, CYTOARCHITEKTONIKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, DRĄŻEK POGO, GONIEC CZARNOPOLOWY, PŁOMYCZEK, LAMPA KARBIDOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ESPADRYLA, EKSTRADYCJA, ODWIETRZNIK, STOPKA, AKTOR KOMICZNY, BIZNESMENKA, REWIZJONIZM, TERIOLOGIA, HEIMAT, SYLWETKA, SZTYLPA, MASIELNICZKA, POCIĄG OSOBOWY, GARKOTŁUK, GRAFOLOGIA, PISTOLET, STRUNA GŁOSOWA, DROGI ODDECHOWE, WIETRZENIE TERMICZNE, HIPOPOTAM, ?CEROWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.115 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRZENIE zachowanie się wody w temp. 100 st. C (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRZENIE
zachowanie się wody w temp. 100 st. C (na 7 lit.).

Oprócz ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZACHOWANIE SIĘ WODY W TEMP. 100 ST. C. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast