ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONTAKCIK to:

zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 9 lit.)KONTAKT to:

zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONTAKCIK

KONTAKCIK to:

zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 9 lit.)KONTAKCIK to:

gniazdo wtyczkowe; złącze stanowiące część instalacji elektrycznej (na 9 lit.)KONTAKCIK to:

wyłącznik prądu, urządzenie z przyciskiem, pokrętłem itp. do włączania/wyłączania prądu (na 9 lit.)KONTAKCIK to:

szkło kontaktowe, soczewka kontaktowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.460

MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, KLUCZ PARTYJNY, NIESTOSOWNOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, SAKRAMENT, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, PROZODIA, NÓŻKA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, SIEDLISKO, WÓR, RYNNA POLODOWCOWA, OPERA, ĆWIARTKA, PLEBEJUSZ, SPAWALNIK, PIENIĄDZ LOKALNY, SER, SEMANTYKA KOGNITYWNA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, LÓD LODOWCOWY, GÓWNOZJAD, MONITORING, WAWRZYN, NERCZYŁUSK, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ŻALE, BRYZOL, KLESZCZE, RANA POSTRZAŁOWA, JĘZYK TAGALSKI, BIZA, DUCHOWY OJCIEC, CHOROBA GÓRNIKÓW, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, PIĘTRO, ODCZYN ZAPALNY, BRYTYJSKOŚĆ, SMUTY, ZMORA, ROZRABIACZ, BLANK, LAMPA FLUORESCENCYJNA, OTWORZENIE DUSZY, ZDANIE, PYŁ, E, BAZYLIKA, OLIFANT, BEFSZTYK, KOŁPAK, HOMAGIUM, SKLEP KOLONIALNY, WKŁAD, CZYNNIK ONKOGENNY, OKŁADKA, SZKOŁA, BILOKACJA, TYTAN, SUWNICA, KRWIOBIEG PŁUCNY, FILEMONKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, TUNEZYJSKI, ZASIĄG, OBSADKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, MIASTO OGRÓD, CELLULITIS, KOPEĆ, COKÓŁ, DUKLA WIERTNICZA, FEROMON, TRĘDOWNIK, UNIWERSAŁ, METALICZNOŚĆ, MIKROSOCZEWKOWANIE, NATURYZM, PAPIEREK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, POŁUDNIK STRUVEGO, KIŚĆ, MIKROSTRUKTURA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, EGZOCENTRYZM, LOFIX, SZAMA, FECJAŁ, ZADANIE, OWADZIARKI, FAKTOR, KATECHUMEN, SZKRAB, STOWARZYSZONY, GOSPODARKA WODNA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, GNIAZDO ZAWOROWE, PRZYŁBICA, KONWOKACJA, FILOLOGIA ROSYJSKA, WYSZOGRÓD, ZAKOPCENIE, WIĆ, MĄCZNIAK RZEKOMY, AKT MOWY, ATONALNOŚĆ, UKŁAD SAMODZIELNY, GRECKOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, PODWODA, MUSZLA, PIRAMIDKA, SZEKEL, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KWATERUNEK, CHOROBA FAHRA, OBŻER, SZCZYPIOREK, AMORFIZM, MOTYLEK, STRAJK GŁODOWY, KIESZEŃ, PINGWINARIUM, USTĘP, POZA, BOMBA LOTNICZA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, ŻYŁA PROMIENIOWA, KSIĘŻNICZKA, PRZEDMURZE, BRAK, ZADANIE, DWA OGNIE, CZARA, PRYNCYPIALISTKA, ZDZIADZIENIE, WÓZEK, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, JASTRZĘBIE OKO, DZIEWKA, ISTOTA SZARA, KRYZA, KECZUOWIE, MIODOWÓD, ŚWIECA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SZCZYPIOR, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KRATA, RÓJKA, ATŁAS, BAJADERKA, ARCHITEKT WNĘTRZ, TRÓJPOLÓWKA, WATOLINA, JASKÓŁKA, KRAINA, KANTOR, BIZNESWOMAN, KUFA, ULTRAPRAWICA, IKROWIEC, KOMA, TWARDY TYŁEK, UDRY, LAJKONIK, BĄK, AKLIMATYZACJA, PRZENIKLIWOŚĆ, NIEUCHWYTNOŚĆ, OGRÓD ZIMOWY, REPRESOR, DEKORTYKACJA, PRZESTAWNIA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, FURDYMENT, SENTYMENT INWESTYCYJNY, ALARM OZONOWY, WIDLICZKA, PRZYCHODNIA, ELEKTROWNIA ADAMÓW, RZĄD, IZERA, ZEGAR ATOMOWY, INTERESOWNOŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, BAON, SZENILA, NAWIGACJA SATELITARNA, EDAM, OBAWA, LEMONIADA, DYFUZJA, GAMBIT MASONA, FANFARZYSTA, HEL, PIÓRO, PYŁEK, PACKA, PSIANKA, UKRAIŃSKI, GRAFFITI, CZELADNIK, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, SIEĆ ENERGETYCZNA, STRUKTURA DECYZYJNA, ORGANDYNA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, POKRYWA, ANTYCYPACJA, RAZ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, SWAWOLNIK, KĘPA, CZARCIE NASIENIE, KANAŁ ENERGETYCZNY, NADAWCA PUBLICZNY, KRUPNIK, WIZJA, ODTRUTKA, KLESZCZE MIĘKKIE, PEDIATRIA, PODWÓJ WIELKI, EUROBAROMETR, BAKTEROID, BŁONNIK, JANUSZ, PATENA, KORONA, NAPAŚĆ, LEPSZA POŁOWA, POŚCIEL, ETOLOGIA, FLESZ, ŁUSKA, KWAS BURSZTYNOWY, FIGURA DZIOBOWA, ZESPÓŁ, DOLOT, RAJZBRET, RZEP, KONWIKCJA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, ASOCJACJA, ZRAZÓWKA, GAMA, GRUPA ADDYTYWNA, DANIEL DUBICKI, SOKI, KOSÓWKA, STOPIEŃ ETATOWY, DORADA, WIROZA, PLIK MULTIMEDIALNY, POWŁOKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, KAMIEŃ MILOWY, RADIOWIEC, RYBA ŁAWICOWA, DOM REKOLEKCYJNY, CYNK, DRĄŻEK SKRĘTNY, WERSJA LEKTORSKA, WYZWANIE, JĘZYK PRASEMICKI, ODBIJACZ, WYANDOT, HEL, ECCHI, NADTLENEK, MECENAS, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZNAK TOWAROWY, OBSERWACJA, KAFKA, TYMOTKA, LATARNIK, MĄDRALIŃSKI, PENITENCJARYSTYKA, STREAMING, CZOP ZATOROWY, ZAKUP, TAROK, KOSZARKA, OSOBA, BIEGUNKA, ZACZEPNOŚĆ, PĄCZEK, STYGON, LINON, CZŁONY, PŁOMIEŃ, EKSTRALIGA, WĘZEŁ CIEPLNY, PEAN, CHOROBA PRIONOWA, ?LAUDATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONTAKCIK zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 9 lit.)
KONTAKT zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONTAKCIK
zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 9 lit.).
KONTAKT
zdarzenie, w którym ludzie, zwierzęta lub maszyny kierowane przez ludzi stykają się ze sobą lub w inny sposób komunikują się ze sobą (na 7 lit.).

Oprócz ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZDARZENIE, W KTÓRYM LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB MASZYNY KIEROWANE PRZEZ LUDZI STYKAJĄ SIĘ ZE SOBĄ LUB W INNY SPOSÓB KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast