CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAGICZNOŚĆ to:

cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności: sytuacji tragicznej (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRAGICZNOŚĆ

TRAGICZNOŚĆ to:

cecha twórczości, dzieła lub jego elementów: ukazywanie czyjejś kondycji w sposób poważny jako pełnej walczących ze sobą przeciwnych sił i sprzeczności, sytuacji bez wyjścia (na 11 lit.)TRAGICZNOŚĆ to:

cecha sytuacji smutnej, gorszej niż zła (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.633

LIST GRATULACYJNY, IRYS, CZWORONÓG, TRYCYKL, PUCHAR, NAKŁAD, ŚMIERDZIUCH, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BARWNIK, BLOKHAUZ, ŁACINNICZKA, MORGA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, CIASTKO, PODWOZIE, PODOSTATEK, HIPSOMETRIA, BEZPIECZNE ZAPASY, ZAPRAWA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PODATEK, BAŃKA MYDLANA, CAŁKA PIERWSZA, SLAJS, GUZDRALSTWO, SWAWOLNOŚĆ, FOTOTROPIZM DODATNI, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, SKRAJNIK, AKCJA IMIENNA, EMOTKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KRÓL ZWIERZĄT, NADOPIEKUŃCZOŚĆ, TWIERDZENIE RAMSEYA, WŁÓKNO, MALINÓWKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, POR, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, STROICZKOWE, NABÓJ ĆWICZEBNY, KONFEDERACJA, ZIEMIA, PULPIT, MURARKA RUDA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ANEGDOTA, ATRAKCYJNOŚĆ, WASĄG, DEKLARACJA, SYFON, GLONY ZŁOCISTE, ODROŚL, ODRA, NIEETYCZNOŚĆ, TRANSMUTACJA, SZTYLPY, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, DETAL, ROZPADLISKO, LARGHETTO, PORTFEL ELEKTRONICZNY, REGIMENT, JEDNOSTRONNOŚĆ, WAPIEŃ MUSZLOWY, KALANDER, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, ŻÓŁWIE, INWENTARZ ŻYWY, SAUNA, PRZECIWUTLENIACZ, ZAMKNIĘCIE CELNE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, FOSA, NIEWIERZĄCY, SENTYMENT, SIWAK, WOLNOBIEG, NOMINAŁ, TERMOLUMINESCENCJA, TABOR, ABONAMENT, BRAMKA, NAGOLENNIK, KURWIARZ, DUCH, SIŁY POKOJOWE, KOŁACZYK, ROLADA, EKSTRUZJA, STRAJK, NARYS FORTYFIKACYJNY, PORCJA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, WĘGLIK SPIEKANY, NIEMIEC, KSIĄŻKA ADRESOWA, TEKST JAWNY, BRUDY, CUKIER, POCZUCIE WINY, ORGANDYNA, BALET, DELUWIUM, BULIONÓWKA, LITOŚCIWOŚĆ, PREZESKA, FOTEL KLUBOWY, SCHABOSZCZAK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, STUDIUM, APOLOGETYK, TRAGIZM, KARETKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, FACHOWIEC, SZEŚĆSETLECIE, PCHACZ, DRABINOWIEC MROCZNY, PUNKT ODNIESIENIA, MATURZYSTA, WYPAR, PRZYZWOITOŚĆ, PROFIL, ALPAGA, REKOMPILACJA, ZATOKA, RENA, ARESZT TYMCZASOWY, ODPŁATA, BRUTALNOŚĆ, PRZEBIERANIEC, CHŁODNIK, URZĘDNIK ZIEMSKI, ILOŚĆ REFERENCYJNA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PALUCH KOŚLAWY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SKAŁA WAPIENNA, SPÓD, WSPÓLNY ZASÓB, ROTA, BAT, WĄTROBIANKA, PRZEPITKA, HEMATOFAGIA, FATALIZM, BOZIA, MIARODAJNOŚĆ, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, NIERUCHAWOŚĆ, ZAJĘCZA WARGA, KARYKATURALNOŚĆ, KUCHNIA, CEREMONIALNOŚĆ, WADA DREWNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, DŁUG HONOROWY, COROCZNOŚĆ, NADMIERNOŚĆ, REWALIDACJA, LIPODYSTROFIA, KULA, ROKIET, KARABIN PLAZMOWY, BĄBELEK, KOŁPAK, OMFALOMANCJA, TWARDOŚĆ, PREKURSOR, NIEZRĘCZNOŚĆ, STRÓJ, OŚRODEK, SZYFON, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, WIEŚ, WROTKARSTWO HOKEJOWE, JARZĘBINÓWKA, WYPARZACZ, RYPS, KACENJAMER, BIRIANI, ŚLĄSKI, AKROPOL, GATUNEK PARASOLOWY, POLONISTYKA, SIŁA NOŚNA, CZERPAK, OKUPACJA, SZPONTON, SYGNAŁ CIĄGŁY, SMOŁOWIEC, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, STOŁP, PRZEZWISKO, SUCHOWIEJ, TARNOWIANKA, KONFORMER, ZGINIĘCIE, PIÓRKO, TŁUMACZKA, MASZYNA PROSTA, BUDKA, GARNITUR, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, DROGA, TRAGICZNOŚĆ, WYBIERACZ, DECHA, BIAŁE NOCE, TRAGICZNOŚĆ, MONK, MILCZĄCA ZGODA, ZRZĘDNOŚĆ, DREWNO KĘDZIERZAWE, OCULUS, REPETYCYJNOŚĆ, SKANIA, ALKOHOL ROLNICZY, POWSZECHNOŚĆ, DZBANEK NA KWIATY, DROGA TWARDA, WIDOWNIA, BROKAT, MATOWOŚĆ, REFEKTARZ, PIRAMIDKA, PASER, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, PARTIA, BIAŁA NOC, BEZBRZEŻE, PALIWO GAZOWE, UKOCHANIE, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, HYDROBUS, DIABEŁ, PUMPERNIKIEL, DEWELOPER, REJESTR, GLIKOLIPID, DOBROWOLNOŚĆ, DRAMATYZM, KOPULACJA, CECHA PROBIERCZA, MIERNIK, TUNIKA, UMOWA ADHEZYJNA, JON CENTRALNY, NERCZYŁUSK, POŁOWA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BEKA, RENÓWKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, AŻUR, CIĘŻKA NOGA, RACHUNEK CAŁKOWY, REGION STREFOWY, SYMPATYCZNOŚĆ, FLUORESCENCJA, LODOŁAM, DESKA SEDESOWA, TOUROPERATOR, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, OGRANICZNIK, COŚ NA ZĄB, AJENCJA, OSSUARIUM, KONFISKACJA, CYTOKININA, PEDERASTKA, TULEJA, ALARM LOTNICZY, FAZA, OSTROŚĆ, KATAFRAKTA, OUTSIDER, OŻYWIONOŚĆ, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, ŚLIWKA, KIEŁBAŚNICA, PRZECZULICA SKÓRNA, ZANZA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, JADALNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, NIERUCHLIWOŚĆ, STOMIA, BURLESKA, MELODIA, KRYNOLINA, PATENCIK, DOJRZAŁOŚĆ, SEKRECJA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, DOSTAWCA, LITEWSKI, ?GRZYB PIASKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAGICZNOŚĆ cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności: sytuacji tragicznej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAGICZNOŚĆ
cecha czegoś lub kogoś trwającego w jakimś konflikcie, rozdarciu, poddanego nieuchronnej konieczności: sytuacji tragicznej (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ TRWAJĄCEGO W JAKIMŚ KONFLIKCIE, ROZDARCIU, PODDANEGO NIEUCHRONNEJ KONIECZNOŚCI: SYTUACJI TRAGICZNEJ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast