Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HLAK to:

pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.295

FIOLET GORYCZKI, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PARKIET, LIMNOCHARYSOWATE, DROGI RODNE, PYSZCZEK, FALA WODNA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, HIPOTEZA, PRZEPLOTNIA, OKRUCH SKALNY, PEREŁKA, NOTOWANIA, EUTEKTOID, FRONTON, POBRATYMSTWO, PORTUGALSKOŚĆ, SZCZODRZENIEC, ROŻEK, KOPROFIL, TYRAŃSTWO, KAUKAZ, WRÓG, STAROŚCIŃSKI, KASZUBSKI, ADORACJA, PENTAPTYK, BON OŚWIATOWY, WARUNEK, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KRÓLIK FLORYDZKI, SPIĘCIE, STYPENDIUM SOCJALNE, PSYCHOLOGIA, LISTA STARTOWA, OSAD DELUWIALNY, TRĄBKA, MONOPOL, BERCEUSE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ZNAK MUZYCZNY, BRYTFANNA, TRANSFER BIEŻĄCY, KOLCZATKA, RANA, SKŁADAK, KAMIKAZE, KRĄŻNIK, ZDENERWOWANIE, PLASTYKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SPŁONKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, LEWOSKRZYDŁOWY, AHISTORYCYZM, GUMBAD, ŚCIANA, SENIOR, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AKROBACJA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, SCENARIUSZ, ANTENA RAMOWA, HERETYK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PRZEMOC, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WIERCENIE, BADACZ POLARNY, BAŻANT, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DZIURKA, NABRZEŻE, OPŁATA STOSUNKOWA, MALUCH, CZĘŚĆ ZDANIA, ORNAMENT, KILOBAJT, TANK, SZYNA, KONWIKT, HOSTIA, GUZ, MEDIANTA, GŁOWACZ, DUMP, ESKONTO, ARCHIWOLTA, MIZUNA, CIEMNIACTWO, MUSZTARDA SAREPSKA, ZNACZENIE, AROMAT, SIEROTA SPOŁECZNA, ADHD, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, KOMORA, CZWORONÓG, REPUTACJA, STRZAŁ, ZIMÓWKA, WYMÓG, SIAD RÓWNOWAŻNY, ZAĆMIENIE, OŁATKA, PAMPA, MOŹDZIERZ, KOTLET POŻARSKI, KOCIOŁEK SKALNY, PRZEWIJAK, GŁOWOCIS, NAUKA MEDYCZNA, WŁOSY WENUS, MARIONETKA, BARSZCZ, ALBUMIK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MOMENT TEORETYCZNY, SZKUTNICTWO, PRZEGRYZKA, TURECKI, BRANŻA, KUTIKULA, LIŚCIEC, PLAŻA, CAP, PLATER, MÜSLI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PŁYCINA, OBRAZEK, PRZEWIĄSŁO, SEKWENCJA KOZAK, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SZPALTA, RUNA, SKARGA, FRONTYSPIS, ŁUSKA, SARKOFAG, PRZEWÓD, STROP, RDZA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, OSIEDLINY, PASZTET, NIECKA, JUMPSALING, KŁOSEK, WIDZENIE BARWNE, KARTA WIZYTOWA, SPIKER, GŁÓWKA ARTYKUŁU, SYNTEZA, OBRÓBKA, ELEMENT, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, KOLUMNA, DMUCHAWKA, PRZYCZÓŁEK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, DETAL, WNIEBOWZIĘCIE, RYBA AMFIDROMICZNA, CYGARETKI, FILOKAKTUS, KATAPULTOWANIE, TYMPANON, PODSKOK, PAMIĘĆ, BANNER, ZŁOTA RENETA, DOZA, AMERYKAŃSKOŚĆ, ANARCHIA, KRUSZNICA, KREMÓWKA, MEMBRANA, REWERSAŁ, PALIWO KOPALNE, SKRAJNOŚĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, KOLUMBARIUM, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, SEPTET, ŚWIECA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, DOSTAWA, AKINEZJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, BAGAŻOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, NAPPA, BATORÓWKA, ANTONOMAZJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, MŁOTECZEK, ŁASZT, SZCZOTECZKA, PRZESIEW, PRZEŚMIEWKA, SIEĆ, ŻYŁA JAJNIKOWA, ZNAK LICZBY, ŻYDEK, ŹRÓDŁO TERMALNE, GÓRKA, CZARNY PUNKT, BRYZOL, WĘGAREK, ASESOR, TENDENCJA, GRÓD, BEAN, MIKROKASETA, ZBROJA ŁUSKOWA, REDUKTOR, OGRANICZENIE, STRAWNOŚĆ, KARP PO POLSKU, KROPKOWANIE, IMĆPAN, SZKOŁA, SŁOWNIK, PODZBIÓR, SONG, DRABINKA, LAMPA, JAZDA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, NEKROPOLIA, DOKUMENT, LĘDŹWIE, UŻYTEK, TONACJA, KONTAKCIK, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KLIKER, INKUBATOR, PISMO IDEOGRAFICZNE, SKRĘTNIK, KULT LUNARNY, SZPONTON, NUCZA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, LEKCJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PŁATEW, ZAPALENIE, POCIĄGŁOŚĆ, MIEJSCE, ANOMALIA POLANDA, SUBSTANCJA OBCA, BELWEDER, RAPT, AKADEMIA, GABINET, EMPORA, KONFIGURACJA, GALÓWKA, ŁOPATACZ, AC, WYKONAWCA, HEMIKRYPTOFIT, KWATERA GŁÓWNA, SZKIELET, WESTA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, RESPIRATOR, RISOTTO, AUTOPREZENTACJA, SIEDLISKO, PRZECIER, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, PRZEWRÓT, PEPICZKA, ADRESAT, SZATRA, FANPAGE, HETEROMORFIZM, MUFA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, SAJETA, ALLELUJA, GASTROFAZA, JĘZYK SZTUCZNY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KOŁNIERZ, MONTOWNIA, WIAROŁOMSTWO, ZLEWKA, DODATEK STOPOWY, HARACZ, METFORMINA, DYSKRETKA, PRZYSZŁOŚĆ, PEŁNE MLEKO, ROZTRUCHAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
HLAK, pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HLAK
pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x