PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HLAK to:

pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.969

SIATKA GEOGRAFICZNA, FACSIMILE, PIEPRZ RÓŻOWY, TRUP, EGRETA, UNCJA, OSŁONA, RĘKAWICA, TERMINAL, PROGRAMOTWÓRCA, TEMPERATURA ZAPALENIA, SKRYBA, HALO, OWADOŻERNOŚĆ, KARTA, PŁYTA DETONACYJNA, REFERENDUM LOKALNE, STEK, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ORBITA PARKINGOWA, KINO, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, REMULADA, SZPERACZ, PISTACJA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KELOWEJ, UMIEJĘTNOŚĆ, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, BELKOWANIE, POMOC STYPENDIALNA, KRATA, USŁUGODAWCA, FUTRO, TRANSFERAZA, ALASKAN HUSKY, OWAD, APRETURA, KABRIOLECIK, KRUSZNICA, SŁUCHOWISKO, DRĄŻEK, TRANSPARENT, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PARKIETAŻ, HETEROATOM, PODWODA, PIEC INDUKCYJNY, ANKUS, POŻYTEK, SET, ABAJA, SZYFON, KALIMBA, SKRZYDLATE SŁOWO, KONTROLER, TYTUŁ, SKUPINA, MANIFESTACJA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, NIEBO, KRAJARKA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, LUGER, KLESZCZE, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ROZKŁAD, ZAMIANA, CZASOWNIK FRAZOWY, KREMÓWKA, ADAPTACJA, POLIANDRIA, SMAROWNICA, NIEMOŻLIWOŚĆ, PACHOLĘ, PYSZOTA, KSIĘGA PARAFIALNA, EWALUACJA, USTERKA, FUSY, STUPOR, RZĄD, MYSZ, ZAPARCIE, MASER, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, TONACJA, ALBULOWATE, ROZKRUSZ, POMPA INFUZYJNA, POIMEK, TELEFON, MLEKO W PROSZKU, SAMICA, POMALOWANE, TROP, GLINIANKA, WYWROTKA, WIERZĄCY, DARŃ, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, SUCHY TYNK, AURA, DMUCHAWA, ELEGIA, CZŁONEK, PUSZKA MÓZGOWA, SERENADA, CHARAKTERYSTYKA, FOSFORYT, DEMONSTRACJA, KAMIENIARZ, PEDERASTKA, WYRZUTNIA, BAZAROWICZ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, BARWA, KOSÓWKA, KAJMAKAM, SKŁADKA, OBRÓT WTÓRNY, KOŃ TROJAŃSKI, RADIOMAGNETOFON, WIZYTOWNIK, TEOGONIA, KAZAMATA, BAKTERIOLIZYNA, ELITARNOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, KROPKA, OBRÓT PIERWOTNY, MOSTEK, KLASTER PRZEMYSŁOWY, SPRZĘCIOR, REGENERACJA, POLONISTYKA, NOGA, MIRAŻ, SOPEL, TWIST, ZASKARŻENIE, KARTKA, HIPERTONIA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, OPUS, NOTA PROTESTACYJNA, KLINKIER, SINICA, RICHELIEU, BASEN, ZAKUTY ŁEB, FORMAT, KROPKA, ADIUNKT, CIAŁKO MRÓWCZE, ŚMIETANKA, PLATFUS, EGZORCYZM, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, GŁADŹ, LANGUSTA, KONFORMER, PRASA, SECESJONISTA, RELACYJNOŚĆ, INTELEKTUALISTA, KIT, KORONATOR, TREND ROZWOJOWY, PRZESIEW, UDERZENIE, WEZWANIE, AMPUTACJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PREZYDENTKA, GRANULACJA, TAJNE KOMPLETY, ASOCJATYWNOŚĆ, PREZENTACJA, POMYLENIEC, WĘGLIK SPIEKANY, JACHT ŻAGLOWY, GALARETA, CIŚNIENIE STATYCZNE, GODŁO PROMOCYJNE, KASTRAT, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, WYNACZYNIENIE, OBRÓŻKA, WIENIEC, GNIEW, PREZENTER, ŁADUNEK, KROPKOWANIE, HB, KROPELKA, BOB, ŚWIADEK, DAWKA PROGOWA, OSTRUŻYNY, LIŚCIEC, METRYKA, ARYTMOMETR, MOL, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KLEIK, POWĄTPIEWANIE, BONOŃCZYK, SREBERKO, TOLERANCJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, CYTOKININA, OKULAR, SAMOREALIZACJA, ŻYŁA, KACZKA, BEŁT, TĘTNICA TWARZOWA, MALARZ, KLASTER, BOCZNIK, MAKATKA, POTENCJAŁ, NAŁÓG, WKŁUCIE CENTRALNE, CUDACZEK, WCIERKA, BRAZYLIJSKOŚĆ, ZATYŁ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, PASEK, FRANCA, GAZÓWKA, LĘK, RERECORDING, EKSPOZYCJA, ODGAŁĘZIACZ, NACJA, TABU MILCZENIA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KOKILKA, BUTYL, ORLICZKOWATE, ZBIORKOM, MURZYSKO, DEKSTRYNA, BAZYLIA, AMUR, SZUM, TEŚCIK, DEZERCJA, POMPA OBIEGOWA, KARTAN, EKONOMIK, LENIWOŚĆ, KACOWE, ŁUPINA, LIPA, SIECIÓWKA, KABINA, PIEPRZ CZERWONY, KOPNIAK, KONTEKST, SZYBKOWAR, SZCZODRZENIEC, BIAŁY KRUK, SZCZELINA BRZEŻNA, BUTELKA, WERANDA, ŻYŁA ŚRODKOWA SIATKÓWKI, WRZĘCHY, KRANÓWKA, KAFETERIA, NATRYSK, ZNAMIĘ BECKERA, PIERŚCIEŃ, ŚWIADECTWO, EUTEKTOID, KUSTOSZ, KONTRAKT TERMINOWY, TURBINA SPALINOWA, UKŁAD, SZUBIENICA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NASYCANIE, PACHCIARKA, ADRES, OBRĘCZ, ŻURNALISTA, SZARPANKA, PŁAWA SONAROWA, NALEPA, WIDELEC, KLIN, SZPONA, OPŁATA SANKCYJNA, ?PANEL STEROWNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.969 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HLAK pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HLAK
pękate, albo spłaszczone naczynie z szyjką z gliny lub kamionki (na 4 lit.).

Oprócz PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PĘKATE, ALBO SPŁASZCZONE NACZYNIE Z SZYJKĄ Z GLINY LUB KAMIONKI. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x