URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ELEKTRYCZNA to:

urządzenie elektromechaniczne przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną (prądnica), elektryczną na mechaniczną (silnik elektryczny) lub elektryczną na elektryczną o innych parametrach (przetwornica elektryczna) (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA ELEKTRYCZNA

MASZYNA ELEKTRYCZNA to:

maszyna wirująca przetwarzająca energię mechaniczną w elektryczną lub elektryczną w pracę mechaniczną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.204

TYGRYSIE OKO, OCZY, MIĘDLARKA, BAZA TRANSPORTOWA, CEGŁA DZIURAWKA, DEGRADACJA, EBOLA, PIĘTNASTKA, SKRA, KACHINA, MAGISTRALA, USZAK, AUGUR, AUSZPIK, WOSZCZEK, GRZBIET KSIĄŻKI, UPOKORZENIE, WYRĘBA, OPONKA, GRZĘDA, POTRZEBUJĄCY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MOTYLEK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, CHRANCUSKI, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SZLACHAR, INSPEKTOR SZKOLNY, BRUK, INSTALLER, MANIPULATOR, CHORWACKOŚĆ, SKÓRZAK, CYPRZYN, TARADAJKA, OBUWIE, WALEC, ILUZJA PIENIĄDZA, KLASTER, WERYFIKACJA, KOMISJA REWIZYJNA, KOMORA JONIZACYJNA, BIURO TECHNICZNE, UMYWALNIA, NIEBIOSY, KISZKA WĄTROBIANA, UGRUPOWANIE, DYSCYPLINA NAUKOWA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, POGROMCA, OCZAR, FUGA, SILNIK WYCIERACZKI, DROŻNOŚĆ, RELACJA BINARNA, COROCZNOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, POCENIE, GAŁĄŹ, MIRLITON, ANONS, ZADANIE, PAŁECZKI NAPIERA, PRZEMOC, ŁUSKA, MNIEJSZE ZŁO, RADA, PRÓBKA, DIAGRAM FAZOWY, KLUCZ OBCY, REFORMATOR, KAULIKARPIA, ALIT, BIAŁA KSIĘGA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PODDAŃCZOŚĆ, TARLAK, NAWÓZ SZTUCZNY, LINA, SIKAWKA, NIBYPESTKOWIEC, WĄŻ, KARBIDEK, MAKIMONO, BOGACTWO, GAŁĘZIAK, KNEL, DOŻYWOCIE, BUJANIE, KULTURA ŁUŻYCKA, ALTOCUMULUS, OLIWKOWATE, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ALTOSTRATUS, GAD, WSTĘŻNICE, ONELINER, PLANETARIUM, STARA DUPA, ŚWIĄTEK, BINDA, NEUROPEPTYD, PIEKARNIK, WYZWOLICIEL, KREWNIAK, FASOWANIE, POPIELNIK, POJAZD GĄSIENICOWY, GERMAŃSKI, ZAGARNIĘCIE MIENIA, ELEKTROCHIRURGIA, GAL, DOKTOR, BOCIAN, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RETARDACJA, AMEBA, OMDLAŁOŚĆ, KARDIOTOKOGRAF, DRĄGAL, DEKIELEK, HERBATA, ZAPŁOTKI, OCZERNICIEL, IZOMER, WYMIENNIK CIEPŁA, SILNIK NOŚNY, KIBITKA, LABORATORIUM, USŁUGI SPOŁECZNE, OSSUARIUM, ASOCJACJA, RASOWOŚĆ, STEK, WYKONAWCA, IRRADIACJA, BEZCIELESNOŚĆ, CZĄBER, TWARDE LĄDOWANIE, CHARAKTER, TIMER, CZWORONÓG, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, KLOSZ, PIDŻIN, ŁADOWARKA, KNEBEL, BOMBA TERMOJĄDROWA, POLIGAMICZNOŚĆ, ŚMIERCIOŻERCA, DMUCHAWA, GLORIA, KORZYSTNOŚĆ, PIEC, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, MÓR, REWERS, NASIĘŹRZAŁ, NUDZIARZ, WYCHÓD, KRÓLOWANIE, DANE TELEADRESOWE, NASADA, WEŁNIAKOWE, UKONTENTOWANIE, INDEKS, AUDIOBOOK, SILNIK DWUKLATKOWY, KLISZA, CZAJKA, LEBERWURSZT, PORTFEL ELEKTRONICZNY, HIPOTEZA ZEROWA, SITO, ALUZJA, MAŁA GASTRONOMIA, DETAL, CIĄG GEOMETRYCZNY, TIURMA, AKSJOMAT, ARON, GETRY, POLEWKA, KOMPOTIERA, ANGIELSKA FLEGMA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KICAJ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, GWIAZDA PODWÓJNA, KMINEK INDYJSKI, WROCŁAWSKOŚĆ, TELEGRAF MASZYNOWY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, KOZAK, STRAWNOŚĆ, JAD PSZCZELI, MASZYNA ŻAKARDOWA, SKUTEK PRAWNY, BODARZ, MASZYNA WIRNIKOWA, KHMER, KOMBINEZON, SPAD, PROMIENISTOŚĆ, ŻÓŁW LEŚNY, UNIT, PIEC, ZIEMIA NICZYJA, BUKIECIARZ, POLE ELEKTRYCZNE, KROPKOWANIE, KABAT, HACJENDA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SEKULARYZACJA, ZAPIS, TABU MILCZENIA, WYCISKARKA, SZWAGROSTWO, PODGRZEWACZ, IMPRESJA, INWESTYCJA, WEŁNA, RASA, TECHNIKA ANALOGOWA, PRZYPRAWY KORZENNE, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, LAMPA WYŁADOWCZA, ZAKOP, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CIĘGNIK, ŻAGIEW, SKIP, WIENIEC, RURA CROOKESA, PIEC AKUMULACYJNY, CZAS GRAMATYCZNY, KWAS, CARSTWO, TRYMER, ZNAK, PROTEZA, PREZYDENCJA, GWAJAKOWIEC, CERKIEW, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, SIŁOWNIK HYDRAULICZNY, OBJAWIENIE, MAJĘTNOŚĆ, POMPA GŁĘBINOWA, POLAROGRAF, PODATEK KOŚCIELNY, BLOKADA, NARODZINY, GERYLASI, PRÓBA NUKLEARNA, KURATORSTWO, ATREZJA JELITA GRUBEGO, MŁOTOWNIA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SEJSMOGRAF, DYFUZOR, AMFIPRION, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, STAROWINA, MOŁDAWSKI, KRYTYCZNOŚĆ, ŻUPA, BIRET, GEODETA, IRENA, SORTER, DOBRO PRAWNE, PEREŁKA, RITA, KOMP, PÓŁGOLF, CZAJ, BANDAMKA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, HAMULEC, ANTAGONIZM, WYCHÓD, PODODDZIAŁ, KAPUSTA KWASZONA, STYL BYCIA, KROS, NIEWYPARZONY PYSK, OPERATOR, PRELUDIUM, REOGRAF, DEKORTYKACJA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, JODEK, BANNER, CZUJNIK CHEMICZNY, FAJKA, RÓJ, ?UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ELEKTRYCZNA urządzenie elektromechaniczne przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną (prądnica), elektryczną na mechaniczną (silnik elektryczny) lub elektryczną na elektryczną o innych parametrach (przetwornica elektryczna) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ELEKTRYCZNA
urządzenie elektromechaniczne przetwarzające energię mechaniczną na elektryczną (prądnica), elektryczną na mechaniczną (silnik elektryczny) lub elektryczną na elektryczną o innych parametrach (przetwornica elektryczna) (na 18 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE ELEKTROMECHANICZNE PRZETWARZAJĄCE ENERGIĘ MECHANICZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ (PRĄDNICA), ELEKTRYCZNĄ NA MECHANICZNĄ (SILNIK ELEKTRYCZNY) LUB ELEKTRYCZNĄ NA ELEKTRYCZNĄ O INNYCH PARAMETRACH (PRZETWORNICA ELEKTRYCZNA). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x