ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLEANDER to:

zimozielony krzew lub drzewko o okazałych kwiatach, uprawia się go w doniczkach jako roślinę ozdobną; obszar M. Śródziemnego, Indii i Japonii (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OLEANDER

OLEANDER to:

Nerium - rodzaj krzewów lub drzew należący do rodziny toinowatych; przedstawiciele (dwa gatunki) występują w stanie dzikim na obszarze śródziemnomorskim, podzwrotnikowym, w Azji, Japonii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.553

SZCZERBAKI, MUZYKA, RECEPTA PUNKTOWA, BIEG PŁASKI, DEATH METAL, ARKADA, MIĘSOŻERSTWO, DRYFTER, PERLMAN, PRZEPIĘCIE, DROBIAZG, PRĄTNIK ALPEJSKI, OPŁATA, DEMOBILIZACJA, PUSZEK, TALIB, ILUZJONIZM, KORALINA, ŻYCIE OSOBISTE, PLUJ-ZUPKA, DWUŚCIAN, SUPRESJA, BANKSTER, RODZAJ NIJAKI, SEKRECJA, FIGURA, INFLACJA, MIKROOTWÓR, CZASOPISMO, KOALA, FILTR, HEKSAMETR, WINIETA, ZYGOTARIANIN, MYJNIA SAMOCHODOWA, ŚLIZGAWKA, MAEBASHI, GODZINA, PRZYRODOZNAWCA, OKULARY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, OBSERWATORKA, UKULELE, BURDA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ESENCJA, ZIELSKO, POZYCJA BALETOWA, TALMUDYSTKA, KREDYT HANDLOWY, KRYMINALISTYKA, SKRZYDŁO, WYSPA PŁYWOWA, WELUR, WSPANIAŁOŚĆ, ASTROCYT, OMYŁKA, SYNINGIA OKAZAŁA, ZBIORÓWKA, ZATOKA, ODKŁACZACZ, KILIM, SKORUPA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, CHOMIK AZERSKI, WIEŻA KONTROLNA, TUNBERGIA MYSORSKA, GRUBOŚĆ, BURMISTRZYNA, PEPINIERA, ŻWAWOŚĆ, SPIRYT, FUKUOKA, CEWKA, ZAPASY, INDIE WSCHODNIE, SZTUBAK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SIÓDMY, ANTENA REFLEKTOROWA, SZWARCOWNIK, KLAMRA, MERKUROCHROM, LAJKRA, OSZOŁOM, BUŁAT, GLONY ZŁOCISTE, HIPOTEZA KNUDSONA, SPRAWNOŚĆ, SYNEREZA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, CELEBRACJA, ARDEN, MBIRA, ROSA, KASZALOT, WYŚCIGÓWKA, STROJNICA, POSTĘPOWANIE, DOJNICA, WTYCZKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, KOŃ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, SIATECZKA, OPONKA, PISZCZEK, IZBA CZELADNA, EXPAT, KACZUGA INDYJSKA, MORENA KOŃCOWA, ZAMKNIĘCIE CELNE, DYM, ZŁOŻE, PRELUDIUM, PROGRAM, BIOKOMINEK, POLITYCZNY, KOŁO, OPOZYCJONISTA, ŚLIWKA, BRZEMIĘ, IZOCHRONA, ZBIOROWISKO, PAPILOT, RICERCAR, DEPORTOWANY, WIEŚ, TAMBOREK, ŻŁÓB, HYBRYD, JEMIOŁA, SZABLA, FIZYKA, SPŁATA, FUNDUSZ PŁAC, BLISKIE SPOTKANIE, RYNEK KONTESTOWALNY, ŚLICZNOŚĆ, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, DELAWIRDYNA, KIESZEŃ, KWADRYPTYK, CHŁOPIEC DO BICIA, MELILIT, OSIOŁ AZJATYCKI, SUMA, KWASZONKA, POMNIK, ROZTOCZE, CNOTA, AGREGATY PIENIĘŻNE, KARTUSZ HERBOWY, KAMPUS, HALMA, FEMTOCHEMIA, TEUTOŃSKI, OSTOJA, PAJĘCZYNÓWKA, CUKRZYCA, STARA MALUTKA, KANTORIA, CANON, KLIMAT KONTYNENTALNY, SNOWIDZ, KORZENIE, FUZJA KONGLOMERATOWA, KRUŻA, PŁAWKA, GRAF PŁASKI, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, ARAKAŃCZYK, ŚWIETLISTOŚĆ, DEOKSYADENOZYNA, SAKWA, WITEKS CZCZONY, KRZEW HENNOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, KAMERTON, TYTULATURA, ŻYŁKA, SZEREG, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PROTETYKA, TAJEMNICA ADWOKACKA, BAT, ERUPCJA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, BUDOWLA OBRONNA, ZŁĄCZE, ROZMODLENIE, CIŚNIENIE, ULICA, DZIECIACZEK, HOBBISTA, KOFAKTOR, UMYWALNIA, KONKATEDRA, ANTROPOCENTRYZM, BRYFOK, WYROSTEK FILTRACYJNY, REGENT, LICHENOLOGIA, OSCYLACJA, OLEJ JADALNY, E 336, PŁOMYK, LAWOWANIE, ELIZJA, POŚCIELÓWKA, NAWÓZ KATALITYCZNY, OSIEMNASTKA, BLIŹNIACZOŚĆ, GROMBELARD, DINO, SPUSZCZENIE, OPERATOR KABLOWY, KĄPIEL SŁONECZNA, WIĆ ROŚLINNA, GMERK, STACJA TRANSFORMATOROWA, MOMENT TEORETYCZNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CYGA, GŁOS ELEKTORSKI, JUWENALIA, EDYCJA, STORCZYKARNIA, MIĘTÓWKA, SZKOŁA, RZĄD, PŁYWANIE, NALEWAK, UMOWA O DZIEŁO, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, SINICE, KOSZT KONTROLI, RELISZ, DZIELNICA HISTORYCZNA, NIEPEWNOŚĆ, FIRMAMENT, CZESKI BŁĄD, SZALONA GŁOWA, BLOKADA, HALO, SIEDZIBA, SZARLOTKA, SZAŁWIA OMSZONA, AAK, DOPUST, WYRAZ POCHODNY, KRĄŻENIE OBWODOWE, BEŁT, WOSKOWNICA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DIWA, ŁBISKO, NEOGOTYK, MIERNIKOWCOWATE, SZOK POPORODOWY, NACJA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, DRUCIARZ, MANIPUR, NIELOTNOŚĆ, EMISJA, SZPARNICOWATE, ZATOKA NIŻOWA, TANY, MASZT, CHARYZMAT, KATA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, PUCHAR, STAN NADZWYCZAJNY, NELSON, MŁYNEK DO ODPADÓW, PODKOWIŃSKI, BRUS, EPOS HOMERYCKI, PROMINENT, BILTONG, POSREBRZANIE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, WYNAGRODZENIE, BAGGALA, SNICKERS, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, INSTRUMENT MECHANICZNY, KORONECZKA, KOLANO, CZAS, MORESKA, NOOB, TORREJA ORZECHOWA, BRZOZA CZARNA, PRACUŚ, ?CHWAST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLEANDER zimozielony krzew lub drzewko o okazałych kwiatach, uprawia się go w doniczkach jako roślinę ozdobną; obszar M. Śródziemnego, Indii i Japonii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLEANDER
zimozielony krzew lub drzewko o okazałych kwiatach, uprawia się go w doniczkach jako roślinę ozdobną; obszar M. Śródziemnego, Indii i Japonii (na 8 lit.).

Oprócz ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZIMOZIELONY KRZEW LUB DRZEWKO O OKAZAŁYCH KWIATACH, UPRAWIA SIĘ GO W DONICZKACH JAKO ROŚLINĘ OZDOBNĄ; OBSZAR M. ŚRÓDZIEMNEGO, INDII I JAPONII. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast