RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁODZENIE ABLACYJNE to:

rodzaj obniżania temperatury powierzchni bardzo szybkich statków poruszających się w gęstych warstwach atmosfery (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.548

ODJAZD, JOŁOP, IMIENNICTWO, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, SZANIEC, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, OSOBISTOŚĆ, MONADA, KORA, LODOWIEC HIMALAJSKI, NOCEK BECHSTEINA, CEWA, GASPARINIZAURA, LILIJKA, OPIEKUN FAKTYCZNY, EURYTERMICZNY ORGANIZM, TWIERDZENIE PASCALA, NORMA REAKCJI, ZLOT GWIAŹDZISTY, WYŻ, MASZERUNEK, DZBANIEC, BLOKADA, HEROS, TABAKIERA, NERKA DODATKOWA, JĘZYK AJNOSKI, DUJKERY, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PYTANIE, ZAPALENIEC, OLSZYNA, SORGO ZWYCZAJNE, GALERIA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KPINA, KISZKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, MUCHOŁÓWKA, STOJAK, EKRANOPLAN, KLUCZ UNIWERSALNY, SEKWOJADENDRON, SARDYNOPS, BIAŁORUSKI, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, HISTORYZM CEGLANY, BAJT, NUR BIAŁODZIOBY, ŻUŻLAK, LARGO, JOIK, PILNICZEK, PROGRESJA, OBRAZA BOSKA, PRZEJEMCA, KOPROFAGI, KONKURY, SAPONINA, TAGUAN, GEOLOGIA PODSTAWOWA, STARY WRÓBEL, DÉJA VU, GRAFIKA, ASTER SZAROOWŁOSIONY, BARYŁKARZ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, PHISHER, LEPTOPLEURON, NURZANIEC, WIEDZA O KULTURZE, HYDROAKUSTYKA, RODZAJ LITERACKI, TERAPIA GESTALT, TANATOPSYCHOLOGIA, NOUMEN, EMISJA POLOWA, BASEN MODELOWY, SAŁATA, OLIMPIADA, CHORIJAMB, WŁOK, IRONIA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, TĘŻYCZKA, POKUSA, ASPOŁECZNOŚĆ, DWUPRZODOZĘBOWCE, ZARYSOWANIE, COUNTRY, POTERNA, OSTATKI, FILEMON CIEMNY, TRZEJ KRÓLOWIE, JĘCZMIEŃ, FILOLOGIA NIEMIECKA, KILOMETR KWADRATOWY, TOLERASTIA, DOWÓD NIE WPROST, ZŁOŻENIE POKŁONU, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, CHMIELOGRAB, BARIONYKS, RZUT KAMIENIEM, GENUZAUR, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIATR, FREZARKA, ZWAPNIENIE, ŁUSZCZAK, PISARZ, STYLIKOODWŁOKOWE, OMLET NORWESKI, POLITYKA KURSOWA, ASTER ZWISŁY, ANGELOLOGIA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, RABARBAR, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, ERIOPS, TOWAROZNAWSTWO, WĘZEŁ ZATOKOWY, SZACHOWNICA, PRAWO UNIJNE, MATKA-POLKA, STREFA, LOTNOŚĆ, BRIE, BIFURKACJA, BATYSKAF, NALEŹLINA, BALOTAŻ, PARK PRZEMYSŁOWY, KONFIRMACJA, MISKA SOCZEWICY, MIR, WKRĘTKA, BLINDIA, CEREMONIA, TERGAL, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, IZOTERMIA, MASZT, BAKARAT, KRYSZTAŁ, GATUNEK AMFITERMICZNY, OSUWISKO, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, HAK, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, PLEUSTOFIT, MUZA, GREKA, ARKEBUZER, KABINA STEROWNICZA, SZYSZAK HUSARSKI, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PROBÓWKA, ANGIELSKA FLEGMA, POMOCNIK, LAGER, SZYBKOWAR, TŁOK, SZTUBA, ZASTAWKA, UNIWERSYTET, FIKUS, HYPERBATON, PRAWIDŁO, AKTYNOWIEC, MIRA, PODGÓRZE, ROKIET, IMMUNOHEMATOLOGIA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SLALOM RÓWNOLEGŁY, CYGA, FUNDUSZ SOŁECKI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SARONG, TAWUŁOWIEC, LAMINAT, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, KOTWICZNIKOWCE, OKAP, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, MISIOLUB, ENERGIA GEOTERMICZNA, BEZDENNOŚĆ, WYPADEK, PROKONSUL, LEP, ENIGMATYCZNOŚĆ, PODŁOGA, TOPOLOGIA DYSKRETNA, PARCH, TABORYTA, WARMIŃSKI, HEŁM KORYNCKI, SAMBO, WZGLĄD, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, FETYSZYZM TRANSWESTYCYJNY, FRUWANIE, ZAKRĘT CZOŁOWY, CEFALASPIDY, SUCHAR, BRÓDKA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, MACIEJKA, PARTNER, AKCENT OSTRY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, SZATAN, TALENT, KOŁOWROTEK, KOPALNIA, PRZYPŁYW, NIEŻYCZLIWOŚĆ, DRUT, STARA MALEŃKA, POPITA, CWAJNOS, REHABILITANT, MONTAŻOWNIA, OGIEŃ, NARZĄD ROZRODCZY, OLCHA, PAJĘCZYNA, NOTACJA, GOFR, CECHOWNIA, MENISK WYPUKŁY, ORGAN PROMULGACYJNY, JĘZYKOZNAWCA, MATERIA, FRANCISZKANIZM, SEN, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, CEWA, WNIEBOWSTĄPIENIE, PARALELIZM, KANKA, AMANT, GWINT ZŁĄCZNY, SOSJERKA, GRUPA ACETYLOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, ROWER GÓRSKI, NAUKA, RYNEK, AKROBACJA, PERIOD, INWERSJA, MAGDALENKA, ZAKRYSTIA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KRÓLIKARNIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, KRAJE KOMUNISTYCZNE, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, BRUDNIAK, CHRYSTIANIA, ARCHOZAUR, BOŻNICA, ETIOLOGIA, WOLEJ, WIDZENIE OBWODOWE, AWANPORT, WESTA, TRANSGRESJA LODOWCA, PŁUG, STAN PSYCHICZNY, ANTIFA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, META, SZWARCOWNIK, BROŃ JĄDROWA, ZAKRES REAKCJI, WIBRYS, KORDYT, PIWIARZ, GAZ CIEPLARNIANY, DINODONTOZAUR, REGRESJA LODOWCA, DRINK-BAR, WIELOFAZOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, EUCELOFYZ, SUMA ZEROWA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PRZEŚLIZG, SUWNICA BRAMOWA, NAPÓJ, DZIELNIK, SKURCZLIWOŚĆ, NIECKA BASENOWA, GONDWANATYTAN, ?LUJEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁODZENIE ABLACYJNE rodzaj obniżania temperatury powierzchni bardzo szybkich statków poruszających się w gęstych warstwach atmosfery (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁODZENIE ABLACYJNE
rodzaj obniżania temperatury powierzchni bardzo szybkich statków poruszających się w gęstych warstwach atmosfery (na 19 lit.).

Oprócz RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - RODZAJ OBNIŻANIA TEMPERATURY POWIERZCHNI BARDZO SZYBKICH STATKÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ W GĘSTYCH WARSTWACH ATMOSFERY. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x