RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMBLEMAT to:

rodzaj gestu, którego znaczenie jest jednoznaczne i właściwe dla danej kultury, tzw. gest kulturowy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EMBLEMAT

EMBLEMAT to:

jakiś obraz, który symbolizuje pojęcie, ideę lub czynność, np. emblemat społeczności hakerskiej (na 8 lit.)EMBLEMAT to:

kompozycja literacko-obrazowa, gatunek powstały w XVI wieku, zbudowana z trzech części: inskrypcji (motta), ryciny przedstawiającej różne wyobrażenia, wierszowana subskrypcja, wyjaśniająca motto i rycinę (na 8 lit.)EMBLEMAT to:

atrybut, godło (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.207

ŚWIATŁO DZIENNE, OPAD, STELLARATOR, KRĘGARSTWO, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, EDYKUŁ, FLASZA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, STRZECHWOWCE, KRĄPIEL, ŻYDOWSZCZYZNA, ZAPISOBIERCA, GOSTEK, HEŁM KORYNCKI, PRZESTRZEŃ, NIELICZNOŚĆ, KRÓLEWICZ, CZUWAK, ELOPTERYKS, MANIERA, KOPROSTANOL, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PADACZKA MIOKLONICZNA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, BAGNET, KASTRAT, ULTRAFIOLET, MAJTASY, PODANIE, GETRY, MAŁPKA, GRA MMORPG, KOLOKATOR, BOMBA, INSTYTUCJA PROCESOWA, UWERTURA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, TOPOLOGIA ILORAZOWA, OBORA, CZOŁOWNICA, LASONOGI, PLAMKA FORDYCE'A, IDEAŁ MAKSYMALNY, STARODAWNOŚĆ, SZUANGMIAOZAUR, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, RADIOAKTYWNOŚĆ, DYNATONE, ZASIŁEK, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZROSTNICZEK, DYNIA, PRÓCHNICZEK, LEWICA, BRUNAT KASSELSKI, SZLAK METABOLICZNY, KLASER, OC, TOWARZYSTWO, DRUKARKA LASEROWA, BIEGUN ANIMALNY, POZYTYW, KULUARY, BIOTA, ZGODNOŚĆ, ANAFORA, TRYB, SIANOKISZONKA, MACA, WAPORYZACJA, ZACISZNOŚĆ, PRACA STUDIALNA, STAŁA HUBBLE'A, TURBOSŁOWIANIN, MAKAK, ŚWIADOMOŚĆ, WYRAŻENIE, LUNETA, PALUDAMENT, NUTRIA, KACZKA CZERNICA, RETROGRADACJA, MAKROELEMENT, PIEROGI RUSKIE, WELON, SZPATUŁKA, PODSTAWA, PROGRAM ROZRYWKOWY, LITERATURA DWORSKA, BIELINKOWATE, STEROWIEC SZKIELETOWY, NAROWISTOŚĆ, KORPUS, PRZEWROTKA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, UKRAINISTYKA, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, KASZEL SUCHY, KONSOLACJA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, TRAFIKA, D, POŁABSKI, ALDIS, KOMISJA SKRUTACYJNA, WASZA WYSOKOŚĆ, LABOKANIA, WIMANA, KARBOWY, SŁOWNICTWO, EKRANOPLAN, KRYZA, CENA, OPSONINA, OCENA, REWIR, BASZTA, TRAWA KANARYJSKA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ORNITOLEST, GRUPA NACISKU, MAKAKOKSZTAŁTNE, RZUTKI, NIELOTNOŚĆ, WYPAS KULTUROWY, PTASZYNIEC, NIESKRĘPOWANIE, NAWA, ŻAGIEL GAFLOWY, OTWARTOŚĆ, ORGANIZM DIPLOIDALNY, USTĘPLIWOŚĆ, DETAL, ROZSĄDNOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, DŁUGOSZYJ, SWÓJ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PORZĄDEK, PANEL PODŁOGOWY, BOCZNIAK, FAZA KRYZYSU, TRANSMISJA, KARP BEZŁUSKI, SUWAK, ALPAGA, HAUBICA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, SALSA, TANIEC IRLANDZKI, DZIEŃ DZISIEJSZY, HELIKOPRION, ABSORBANCJA, BLEDZIUCH, TAJEMNICZOŚĆ, KOZA PIERWOTNA, TRIAL ROWEROWY, ZBRODNIA, SĄD SKORUPKOWY, SIODŁO, ROWER GÓRSKI, SATELITA GEOSTACJONARNY, LEGWAN FRĘDZLASTY, UKŁAD NIESTACJONARNY, DEMOSCENA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, CENAGNATAZJA, KRYKIET, ZAŚWIATY, MONITOR SCENICZNY, FAŁSZYWIEC, PRZYŚPIEW, OBOL, WEZGŁOWIE, HASHIMOTO, ŻYDOSTWO, KOORDYNACJA, GAWĘDA SARMACKA, ROZRZUTNIK, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, POŻYCZKA, RENTGENOMETR, GOBIZAUR, MARTYNGAŁ, ZACIĘTOŚĆ, SYSTEM ORGANÓW, GRZYB OKAZAŁY, CROSSING-OVER, BAWEŁNA KOLODIONOWA, JAKOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, TOBOŁKI, MADREPORA, COPYPASTA, BABESZJA, MIKROKULTURA, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ZDROWOTNOŚĆ, INFORMACJA, UKRES, SZUNOZAUR, PODUSZKA, JASTRZĘBI NOS, FIGA Z MAKIEM, CHROPOWATOŚĆ, NUMER KIERUNKOWY, PUMPERNIKIEL, DWA OGNIE, ZAŻALENIE, MOŻLIWOŚĆ, UNIONISTA, MŁODOPOLSZCZYZNA, TADEUSZ RYDZYK, KOSZULKA, WSPORNICA, GREJ, DOWCIPNOŚĆ, LICZI, KWASOWĘGLÓWKA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, PLEŚNIAK, SZYPLIN, GRUSZKA, LAWENDA, ULENA, CHOMIK TURECKI, TROCINIARKI, LIRYCZNOŚĆ, CHINON, GOGLE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PODSADKA, HISTOGENEZA, ILOKELEZJA, ALPINARIUM, FEJHOA, SPOKOJNOŚĆ, KURZA STOPKA, PAŁA, KAŃCZUG, JUKKA, EMPORA, RUCH KRZYWOLINIOWY, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, OCHRONA PATENTOWA, MOŚCIK, NIEPODZIELNOŚĆ, MAKI ZŁOTY, SUPERMOCARSTWO, FOLA, WOLE OCZKA, UNDERGROUND, BARWY PAŃSTWOWE, BRZESZCZOT, PROFESJA ZAKONNA, WIECZERNICA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, EKONOMICZNOŚĆ, SILNIK, KOLET, ARABISTA, AUTOGIEŁDA, GŁUPKOWATOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, PLASTYCZNOŚĆ, CUCHA, JESIOTR BIAŁY, KUGLARSTWO, JOIK, ZAJOB, ADIAFORA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, DIPLONT, CIĄG ZBIORÓW, MOBILE, REDLER, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, GODŁO MAPY, NANJANGOZAUR, PLUSKWICA, NIEROZUMNOŚĆ, ZAJĄCZEK, AUTOSTRZYKAWKA, WIETLICA, GINECEUM, ŻABA PURPUROWA, OBROK, DURNOŚĆ, GALON, LEKTURA, OPERA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, PÓŁCIEŃ, MOŻDŻEŃ, STOJAK, LORGNON, GRUSZYCZKA, ?BIAŁY TANIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.207 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMBLEMAT rodzaj gestu, którego znaczenie jest jednoznaczne i właściwe dla danej kultury, tzw. gest kulturowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMBLEMAT
rodzaj gestu, którego znaczenie jest jednoznaczne i właściwe dla danej kultury, tzw. gest kulturowy (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - RODZAJ GESTU, KTÓREGO ZNACZENIE JEST JEDNOZNACZNE I WŁAŚCIWE DLA DANEJ KULTURY, TZW. GEST KULTUROWY. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x