W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURSOR to:

w systemach zarządzania bazą danych jest to tymczasowa struktura służąca do pobierania wyniku zapytania SQL (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURSOR

KURSOR to:

ruchomy znacznik wyświetlany na wyświetlaczu, służący do wskazywania miejsca, w którym operator zamierza podjąć jakąś akcję (na 6 lit.)KURSOR to:

koń wyścigowy (na 6 lit.)KURSOR to:

posłaniec (daw.) (na 6 lit.)KURSOR to:

'biega' po ekranie monitora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.670

WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, GENERATYWIZM, LESER, PARTYZANA, CZAS, GADACZ, WEKTOR, OSTOJA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OSTRY STRZAŁ, ROZWIĄZALNOŚĆ, GAZ GENERATOROWY, HERBATA CZARNA, ANTYSZACHY, PORYWCZOŚĆ, NAWÓJ, NIESTANOWCZOŚĆ, MODULARNOŚĆ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, PIWO, TUZ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CIEMNOGRÓD, KREDYT STUDENCKI, KIERUNEK, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, OBJAZD, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ETER, ZACNOŚĆ, KONTENER, OPOZYCJA, DIONIZYJSKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, RODZIC CHRZESTNY, BIEGŁY SĄDOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, BROWARNIA, RADOSNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, PŁASKOŚĆ, SABOT, USŁUGI SPOŁECZNE, MĘTNOŚĆ, EKSPARTNERKA, ANTYPOLSKOŚĆ, SEKCJA ZWŁOK, PŁOMYK, NARECZNICA, AMONIT, GWIAZDA NEUTRONOWA, CIRROCUMULUS, UMOWNOŚĆ, BIEG JAŁOWY, TAŚMA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SWÓJ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BĄK, BUDOWA, FILTR BARWNY, GNIAZDO, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ZAPIS, NIEZBĘDNOŚĆ, GOLIAT, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PĘTLA, PSZCZOŁA MIODNA, CALYPSO, SUCHAR, SIARKA POPIOŁOWA, PROSTOLINIOWOŚĆ, DIODKA, WYWROTOWIEC, KATASTROFALNOŚĆ, POTRZEBA, ROZPACZLIWOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, KISZONKA, FILTR, KREDYT KONSORCJALNY, MUNSZTUK, BANDYCKOŚĆ, ZAMKNIĘTOŚĆ, PAŹDZIOR, EKSŻONA, GRA CYLINDRYCZNA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ASPIRYNA, LODOWIEC SIECIOWY, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, IRANISTAŃSKI, STRUKTURA FUNKCJONALNA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, POLĘDWICA, PRASA OD OWOCÓW, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ŚWIĘTA KSIĘGA, ZESPÓŁ USHERA, DITLENEK, OKAZAŁOŚĆ, KONOTACJA, ZNACZENIE, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, PROJEKCYJNOŚĆ, HINDUSKI, LODOWIEC HIMALAJSKI, RADA PRACOWNICZA, KONTROLA AUTOMATYCZNA, TABLICA ASOCJACYJNA, APOKRYFICZNOŚĆ, ŁAPACZ, STOPA PROCENTOWA, ZACHYLNIK, CWANOŚĆ, NACZYNIOWE, ROZBUDOWA, EFEKT MNOŻNIKOWY, MIEDZIORYTNICTWO, DYNAMICZNOŚĆ, NAZWA ZWYCZAJOWA, JEZIORO TEKTONICZNE, TRÓJCA ŚWIĘTA, KONCERT, ABLUCJA, RODENTYCYD, TUNBERGIA MYSORSKA, INDEKS, JAŚMINOWIEC WONNY, ŻEBRO, APRETURA, NOŚNIK NARZĘDZI, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, MLECZ, POUFAŁOŚĆ, NEUSTON, STAWKA AWANSOWA, SOLILOKWIUM, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, DZIUPLA, POPYT PROPORCJONALNY, OKREŚLONOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PRYZMA AKRECYJNA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, MENADŻER, ASPOŁECZNOŚĆ, ZRZESZONY, PUCHAR, NADWOZIE SAMONOŚNE, LODOWIEC GÓRSKI, CYNKOTYPIA, NOCEK BRANDTA, MYDELNICZKA, GŁUPKOWATOŚĆ, ANIOŁ STRÓŻ, DOBRO PUBLICZNE, BOROWODOREK LITU, INGRESJA MORSKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, BATALION RADIOTECHNICZNY, ANALIZA LITERACKA, KANAŁ, TUNEL, TRZĘSIENIE ZIEMI, MARGINES, MELODIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, OBRAZOWOŚĆ, RAMIĘ, GWICHT, CYPROFLOKSACYNA, ŁUK WYSP, KONSTRUKCJA, PÓŁPĘTLA, JĘZYCZNIK, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, MARKETING SKOJARZENIOWY, OZONOSFERA, SYMPATYCZNOŚĆ, OMIEG ZACHODNI, NERWICOWOŚĆ, ELEKTRON DODATNI, POLICHLOREK WINYLU, PRZEWODNICA, ŚWIADOMOŚĆ, GRZECH, PASKUDZTWO, BRANDZEL, FETYSZ, KOŁO JEZDNE, HUBA BIAŁAWA, KAPERKA, ANTAŁEK, E-POCZTA, EWIDENCJA LUDNOŚCI, MAGNETO, WRZASKLIWOŚĆ, TWIERDZENIE MAYA, JĘZYK DUŃSKI, WIEŻA SPADOCHRONOWA, RETORTA, ZADUPIE, MPA, TRACICIEL, MEGAPOLIS, MINERALIZATOR, WEHIKUŁ, CZEDAR, WADA, AMIDEK, DWORNOŚĆ, MAPA EWIDENCYJNA, ROZSZERZENIE CIAŁA, MACHANIE RĘKĄ, JESIOTR BIAŁY, KONIECZNOŚĆ, GÓROTWÓR, ŻYCIE WIECZNE, ŁUK NADOCZODOŁOWY, SŁODYCZ, AZYL DYPLOMATYCZNY, AUTOTRANSFUZJA, PEŁNIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, BIDŁO, KSIĘGA INWENTARZOWA, ECCHI, PROSTOŚĆ, ANONIMIZACJA, RYCZAŁT, SYFEK, SYSTEM POZYCYJNY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ADRES KORESPONDENCYJNY, BONITO, LEŻNIK, ŻARŁACZ LUDOJAD, OCZKO, CHMURA KŁĘBIASTA, NABÓJ BOJOWY, RELING, TUŁÓW, PODRZĘDNIK, ONO, ZWIERZĘ, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRZEBÓJ, WYSPA, KAMIEŃ NERKOWY, OKIENKO, WALOR, BLISTR, KABRIOLET, PŁYWAK, SYSTEM KOMPUTEROWY, IGIEŁECZKA, SZAŁAŚNICTWO, BRUDNA BOMBA, SUPERNOWA, ZAJĄCZEK, ARMAGNAC, SYNDROM WILKOŁAKA, WYTWÓRNIA, MINOGOWATE, PRZESUWALNOŚĆ, PACHOLICA, LEPSZOŚĆ, KOCIOŁ EWORSYJNY, KLON, NIEDOWIERZANIE, TAMILSKI, SKUNKS, WYKRESIK, CHOROBA CORIEGO, DŁOŃ, AKSAMITNOŚĆ, SPOT, POWIETRZNOŚĆ, ŚLUB CYWILNY, ROZDŹWIĘK, ŻÓŁW OLIWKOWY, SEKTOR, SENSUALIZM, PIŁKA NOŻNA, OUTSIDER, FILHELLENIZM, DZIEWCZYNA, PSEUDOBIELICA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, TYLCZAK, DROBNIACZKOWCE, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, STACJA, KONCERNIAK, ?TABLICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURSOR w systemach zarządzania bazą danych jest to tymczasowa struktura służąca do pobierania wyniku zapytania SQL (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURSOR
w systemach zarządzania bazą danych jest to tymczasowa struktura służąca do pobierania wyniku zapytania SQL (na 6 lit.).

Oprócz W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH JEST TO TYMCZASOWA STRUKTURA SŁUŻĄCA DO POBIERANIA WYNIKU ZAPYTANIA SQL. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x