Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OTWÓR, DZIURA W ZĘBIE, KTÓRA JEST SPOWODOWANA PRÓCHNICĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBYTEK to:

otwór, dziura w zębie, która jest spowodowana próchnicą (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBYTEK

UBYTEK to:

zmniejszenie/ zmniejszanie się ilości czegoś (na 6 lit.)UBYTEK to:

miejsce, w którym coś było, ale już nie ma (na 6 lit.)UBYTEK to:

coś, co ubyło, czego jest mniej; różnica między tym, co było wcześniej i tym co jest teraz (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR, DZIURA W ZĘBIE, KTÓRA JEST SPOWODOWANA PRÓCHNICĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.839

BETA TESTER, GŁUSZYCA, ANON, PODTLENEK AZOTU, KRÓTKOWIDZTWO, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, LEGALIZACJA PONOWNA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, SZKARADZTWO, NAJDUCH, LISIURKA, CIASNOŚĆ, MURARKA RUDA, ARCYDZIELNOŚĆ, HAMULEC LUZOWANY, WSPÓŁUCZENNICA, DZIURA, OBCHODOWY, POKAZOWOŚĆ, WYNAJMUJĄCA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, SOCJOLOGIA OGÓLNA, OBŁUDNIK, GRADIENT, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, CZAS, MIERNIK CYFROWY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ANALIZA CZYNNIKOWA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, DOBRODZIEJKA, LITEWSKOŚĆ, TASMANIOZAUR, STOPKA, STAW OSADOWY, KROWIENTA, NIEKONKRETNOŚĆ, KUCHTA, NAUKA HUMANISTYCZNA, WESOŁOŚĆ, FUNKCJA NAZWOWA, REALIZM, NAGANIACZ, GAŁĘZIAK, WYDMUSZKA, FINITYZM, GIDIA, ARYJCZYK, TŁUMACZKA, PRZETOKOWY, DOBRO PUBLICZNE, DEFICYT BUDŻETOWY, ZBIERACZKA, TRWAŁOŚĆ, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, KROPLA W MORZU, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRYMITYWIZM, KOMPUTEROWIEC, MLECZNIK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, IZOTERMICZNOŚĆ, TOTEM, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MAJĄTEK RUCHOMY, AKSAMITKA WZNIESIONA, POMOC, BOHATERKA, PIŁKA NOŻNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, ANTYMONARCHISTA, PRZECIĘTNIACTWO, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, MAKRON, NAZWA ZBIOROWA, MIAŁ, DOROBKIEWICZ, MEDIATEKA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, ZWALISTOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, MITOSPOROWE, TRUDNOŚĆ, DŁOŃ, WOLTAMPEROMETRIA, NIELUDZKOŚĆ, MINIPIŁKA, WZROK BAZYLISZKA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SKALA RANKINE'A, ANARCH, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, TRZON, PUNKT KARNY, POWRÓT, PRZEJEŻDŻAJĄCA, SZYBKI BILL, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, POŚWIST, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, OBŻARCIUCH, STRZAŁ, GRUPA ADDYTYWNA, NUWORYSZ, RYBY WŁAŚCIWE, ILOCZYN WEKTOROWY, PRZEBRZYDŁOŚĆ, HIV, OPERATOR LOGISTYCZNY, POLICJA SĄDOWA, TRANSPARENTNOŚĆ, ZBAWICIELKA, RACJA, KARB, SUSEŁ PEREŁKOWANY, NIEDOMÓWIENIE, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, POPULARNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, SAMOGRAJ, OCENIACZ, ŻART, STENWANTA, PŁONINA, WŚCIEK DUPY, PIERWSZOŚĆ, RAK RZECZNY, RĘKAW, KAPUŚCIANA GŁOWA, GORZKOŚĆ, ASYSTA, TELEMARK, ESENCJA, KONIUSZEK SERCA, PARADOKS RUSSELLA, OSŁONKA NABYTA, JUNIORKA MŁODSZA, PODSEKTOR, POSŁUSZNICA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PLEBEJUSZ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, MAFIA, SANDBOX, SKAŁA LUŹNA, ŻAKARD, EKOLOGIA EWOLUCYJNA, MASA GRAWITACYJNA, FLAK, ANALIZA KOSZTÓW, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, JUDAISTA, KONFEKCJA, ŻYWICIELKA, PIANA, CZERWONA BURŻUAZJA, ROZRZUTKOWATE, SŁOWO POSIŁKOWE, PRZECIWNICZKA, MARNOTRAWCA, BIOGRAFIZM, BEJCA, WYSOKI KOMISARZ, METALIK, ZAWAŁ SERCA, MIĘSO, ROKOKO, KWIAT, RADIOELEKTRONIKA, NARWAL, DOBUDÓWKA, MAGISTRALA, ŚWIADKOWA, WIDZĄCA, OBSESJONISTKA, ŻABKA, TERAPIA SYSTEMOWA, SAMURA, ZIELE, OWAL KARTEZJUSZA, TAMILSKI, ELEMENT, DEMON, PASZTETÓWA, STARSZY CZŁOWIEK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, INKOHERENCJA, PALEOMAGNETYZM, GRASANT, KWADRATURA KOŁA, WAPITI, STOIK, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, SKARGOWOŚĆ, PUSZKARSTWO, JAPOŃSKOŚĆ, MATOLA, ULICZNICA, STAWKA AWANSOWA, PSZCZOŁA MIODNA, PRAGĘBA, ELEKTROFON, MALOWNICZOŚĆ, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, SITNIK, NIEUWAŻNOŚĆ, METR, MERSYTEMA, ZAINTERESOWANA, TOWAR AKCYZOWY, PIGUŁKA GWAŁTU, BOMBA ATOMOWA, ODBŁYŚNIK, ZBIÓR GĘSTY, JASKRA WRODZONA, ORGANOWCE, SZCZEGÓLNOŚĆ, NEGACYJNOŚĆ, GRUBIANIN, COLESLAW, RYBY WĘDROWNE, MANIKIURZYSTKA, REGULATOR POGODOWY, PIKNIK, NADZÓR BANKOWY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, SYSTEMOWOŚĆ, ŁATEK, PODBIERACZ, PORÓWNYWARKA, ŻAL, SZCZEP, PLUS DODATNI, JUNIORKA STARSZA, BANANOWA MŁODZIEŻ, GŁUPKOWATOŚĆ, GENIALNOŚĆ, ŻÓŁTAK, SZABLONIK, PARABOLA SZEŚCIENNA, SONDAŻOWNIA, ZEROWOŚĆ, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KONFIGURATOR, KUCZBAJA, MINERAŁ SIARCZKOWY, FILHELLENIZM, KLIN, SEMIWEGETARIANIN, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, NIECHLUBNOŚĆ, PIEPRZYCZNIK, KOMISJA SELEKCYJNA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ŻEBRO, ATYPOWOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, DOMNIEMANIE, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, PŁAT, ISTOTA, MATKA, WSPÓLNY ZASÓB, SPEDYTOR, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KOMANDOR, ZASZŁOŚĆ, FINITYZM, CIĘŻKOŚĆ, KOŁO SEGNERA, SAMURAJ, EKRAN, ASTROGRAFIA, ZBIORNIK, PIES RODZINNY, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, ZAPRAWA, NADAWCA SPOŁECZNY, PARSZYWA OWCA, PIEPRZ CZARNY, LUWERS, WIRTUOZ, CZUBEK, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, NAPINACZ, SKAŁA PIERWOTNA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, IMIGRANTKA, BRZEMIĘ, ŁUK KLASYCZNY, CELOWOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, SZKUDNIK, DOLAR FIDŻI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: otwór, dziura w zębie, która jest spowodowana próchnicą, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR, DZIURA W ZĘBIE, KTÓRA JEST SPOWODOWANA PRÓCHNICĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ubytek, otwór, dziura w zębie, która jest spowodowana próchnicą (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBYTEK
otwór, dziura w zębie, która jest spowodowana próchnicą (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x