Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAJTWARDSZE I NAJBARDZIEJ ODPORNE DREWNO, KTÓRE JEST POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE; UŻYWA SIĘ GO DO SPECJALNYCH CELÓW, NP. DO WYTWARZANIA CIĘŻKICH KUL, A TAKŻE BAILI - ELEMENTÓW BRAMKI DO GRY W KRYKIETA, UŻYWANE RÓWNIEŻ JAKO MATERIAŁ ŁOŻYSKOWY W POŁĄCZENIACH MECHANICZNYCH LUB OKRĘTOWYCH ŁOŻYSKACH WAŁU NAPĘDOWEGO ŚRUBY ORAZ DO USZCZELNIENIA WAŁÓW NAPĘDOWYCH ŚRUB OKRĘTOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GWAJAK to:

najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 6 lit.)GWAJAKOWIEC to:

najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJTWARDSZE I NAJBARDZIEJ ODPORNE DREWNO, KTÓRE JEST POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE; UŻYWA SIĘ GO DO SPECJALNYCH CELÓW, NP. DO WYTWARZANIA CIĘŻKICH KUL, A TAKŻE BAILI - ELEMENTÓW BRAMKI DO GRY W KRYKIETA, UŻYWANE RÓWNIEŻ JAKO MATERIAŁ ŁOŻYSKOWY W POŁĄCZENIACH MECHANICZNYCH LUB OKRĘTOWYCH ŁOŻYSKACH WAŁU NAPĘDOWEGO ŚRUBY ORAZ DO USZCZELNIENIA WAŁÓW NAPĘDOWYCH ŚRUB OKRĘTOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.741

EKSTERNISTA, ANTYKWARIAT, SEWEL, ZWROT, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, RUSKI, DYWANOKSZTAŁTNE, PRZEGUB, SAUTE, TOPR, AKCENT OSTRY, ZRĘBICA, SYLABA ZAMKNIĘTA, SZPITALNICY, PARKIETAŻ, ZŁAD, KLĄTWA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, BOROWINA, POLER, LIEBERMANN, CIĄG, KEKANIE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, OLIWKA, PRZECIWNIK, RUCH RELIGIJNY, ŁUK DZIENNY, BEZAWARYJNOŚĆ, LENIUCHOWANIE, KLĘK PROSTY, MIJANKA, WYDATKI BUDŻETOWE, OCIEKACZ, RZEŹNICZKA, BLOKHAUZ, WYDERKA, TAŚMA, SZYBKI PANCERNIK, FAMA, ŁOWCA, LEGAR, KRUPNIK, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KRĄŻENIE DUŻE, KARONIN, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DŻDŻYSTOŚĆ, OBRAŹNIK, APOGEUM, DURNOŚĆ, NAGANIACZ, B, POZYTYWNOŚĆ, MIKROKROPKA, KARBAMINIAN, CELA, MENNICA, PALNIK, NOGA, SULFANILAMID, OPAT KOMENDATORYJNY, ZGREDEK, RZEŹWOŚĆ, ZIMNO, STOPIWO, KOGUT, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, MIKROSKOPIJNOŚĆ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DAKAR, PANDAN, KRATKA ODPŁYWOWA, ZGROMADZENIE CZYNNE, PŁYWIK, ROZWÓJ ZALEŻNY, SABOTY, WREDOTA, MÜSLI, SZYSZKA, MIARODAJNOŚĆ, GRZBIETORODOWATE, BIOENERGOTERAPIA, AWATAR, OZONEK, STEROWNIK, MIKROPRĄD, TEF, KADZIELNICA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PORCYJKA, NADAWCA SPOŁECZNY, NARÓD, KAKAO, FILEMON BLADY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, POMPIER, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, CHROPAWOŚĆ, MALINA, PRZYWODZICIEL, SY, KAPUSTA GŁOWIASTA, STRZĘPIEL, WIOSKA TEMATYCZNA, DYGNITARZ, WCINKA, KWADRATNIKOWATE, INFUZJA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ARYTMOMETR, GANGSTER, ŚRODKOWY TRIAS, WIERZCHOŁEK, ROZWAŻANIE, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, TROGLODYTA, LIMFOBLAST, AZOLLA AFRYKAŃSKA, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, PROEPIDEMIK, WIZAŻYSTKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, OSTRĘŻYNA, MIGDAŁ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, GUZEK MONTGOMERY'EGO, CZŁONEK, ZAPOTRZEBOWANIE, SAMOUNICESTWIENIE, KOŃ PRZEWALSKIEGO, MAŁY PALEC, AKORD NONOWY, STRÓJ HISZPAŃSKI, POUFNOŚĆ, ADOPCJA, KOROWAJ, ZARZUCAJKA, PUSZKA MÓZGOWA, PIERWSZOŚĆ, PORTRET, STAJE, IZOMER, BULLA, POSTĘPACTWO, STREFA PERYGLACJALNA, CUKIER WANILINOWY, DESKA, ZABUDOWANIE, BEZWODNIK, GWARANCJA, WYNIOSŁOŚĆ, GRECKI, KIELON, SPÓR KOMPETENCYJNY, KONOTACJA, CIBOTIOWATE, LAMBDA, PLACEK, WARSTWA JASNA, FEDERACJA, NIEGODZIWOŚĆ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, AFRYKAŃSKOŚĆ, LIST ZASTAWNY, STRATUS, AKCENT, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ZŁOTOROST, SIEDZIBA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, PROCES, POWŁOKA ELEKTRONOWA, CIASTO PIASKOWE, KLAMOR, RYPS, TERMIT, PIERWSZA JASKÓŁKA, CHÓD, TYP, KĄPIEL, BAWEŁNICA, UTRILLO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, GRAF PŁASKI, HARMONIJNOŚĆ, PRZECHODNIOŚĆ, INTROJEKCJA, KOSKINOMANCJA, ŻAŁOBA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MUSZTARDA, DRABIK DRZEWKOWATY, KSIĘGOWY, DZWONY, KESON, KRYPTOREKLAMA, WIEK NIEMOBILNY, PSEUDOBIELICA, WIĄZADŁO, POŻĄDLIWOŚĆ, LICZEBNIK ZBIOROWY, KAFTAN, SUMATOR, BAZA, OMIEG, FORUM, SIS, ANOMIA, KWADRANS AKADEMICKI, SERENADA, KORDIAŁ, LISTEK, AROMAT, KASZUBSKI, SUBSKRYBENT, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, MANIPUŁ, SKLEPIENIE PALMOWE, UJŚCIE HYDROTERMALNE, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, CZĄBER, WYTRZESZCZ, SYSTEM, NEKTAR, SŁUŻKA, TENISÓWKI, OBSERWATORKA, KRYL, WODA, TROGLOBIONT, TRANSFORMACJA FALKOWA, PIŻMOSZCZUR, GŁOWICA, KOŚĆ NIEZGODY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, STARE MIASTO, SKŁAD, CENTRUM OBRÓBKOWE, KRZYŻ PAPIESKI, OKSYLIKWIT, KSIĘGA, WÓZ MEBLOWY, BAS-RELIEF, DEZERTER, ORGAN RENTOWY, PASO PERUWIAŃSKI, CIELICZKA, SMUTY, TRÓJCZYNA, BUDDA, KONWERTOR, IMIGRANT, SZABROWNIK, ZAWODOWO CZYNNY, ZAKOLE, PERFUMA, OSTREK, KOMUNAŁKA, BIBUŁKARKA, GUZ KULSZOWY, KASZYCA, DIASTEREOIZOMER, RADIOELEKTRONIKA, NADWYŻKA, RADIOTECHNIK, TONACJA, FUMATOR, PARAPECIK, BROŃ MASZYNOWA, NIEGOTOWOŚĆ, PRAKOLCZATKA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, OGNISKO, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CZYNSZ WOLNY, FLANSZA, MANEWR, ALLEL DOMINUJĄCY, KLAPKA, GITARA AKUSTYCZNA, SUPERMOCARSTWO, ARALIA, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, CEWNIK, PELHAM, SYNTETYK, FRYZYJSKI, KABANOS, PROTOTYPOWOŚĆ, LEVEL, SIŁACZ, KANAŁOPATIA, DETEKTORYSTKA, MELODYJNOŚĆ, PIERDOLENIE O SZOPENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAJTWARDSZE I NAJBARDZIEJ ODPORNE DREWNO, KTÓRE JEST POZYSKIWANE Z WIELU GATUNKÓW DRZEWA O TEJ SAMEJ NAZWIE; UŻYWA SIĘ GO DO SPECJALNYCH CELÓW, NP. DO WYTWARZANIA CIĘŻKICH KUL, A TAKŻE BAILI - ELEMENTÓW BRAMKI DO GRY W KRYKIETA, UŻYWANE RÓWNIEŻ JAKO MATERIAŁ ŁOŻYSKOWY W POŁĄCZENIACH MECHANICZNYCH LUB OKRĘTOWYCH ŁOŻYSKACH WAŁU NAPĘDOWEGO ŚRUBY ORAZ DO USZCZELNIENIA WAŁÓW NAPĘDOWYCH ŚRUB OKRĘTOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gwajak, najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 6 lit.)
gwajakowiec, najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GWAJAK
najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 6 lit.).
GWAJAKOWIEC
najtwardsze i najbardziej odporne drewno, które jest pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie; używa się go do specjalnych celów, np. do wytwarzania ciężkich kul, a także baili - elementów bramki do gry w krykieta, używane również jako materiał łożyskowy w połączeniach mechanicznych lub okrętowych łożyskach wału napędowego śruby oraz do uszczelnienia wałów napędowych śrub okrętowych (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x