KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRUT to:

kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRUT

DRUT to:

wyrób hutniczy lub element konstrukcyjny, którego wymiary poprzeczne są niewielkim ułamkiem długości (na 4 lit.)DRUT to:

jeden z pary prętów używanych do dziergania, wykonanych z metalu, plastiku, drewna; wyraz używany najczęściej w liczbie mnogiej (na 4 lit.)DRUT to:

wyrób hutniczy o wymiarach poprzecznych bardzo małych w stosunku do długości (na 4 lit.)DRUT to:

nie wszystko proste jak on (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.554

ETER, POŚLIZGI, PODZIEMIE, LUMINATOR, CHEERLEADERKA, TAKT, MAKSYMALIZM, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ABFARAD, GRZEBIEŃ BIODROWY, POKŁAD ŁODZIOWY, KOSZTORYS INWESTORSKI, DIABELSKOŚĆ, BOYS BAND, IMMUNOFLUORESCENCJA, AUTOSKLEP, NIESAMOWITOŚĆ, GRZEBIEŃ, LUCERNA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, NEUROLOGIA, ZĄBEK, SAMOODNOWA, WESTA, MOL, EKONOMIA POLITYCZNA, CYSTOSTOMIA, ALKOHOLIZM, ŻÓŁTODZIÓB, TRZYKROTNOŚĆ, BIAŁY MARSZ, CYTADELA, ROLA, LIMAKOLOGIA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, OMACNICA, OPERACJA, KIEŁ, NESTOR, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, KULT, DERESZ, GRUPA ETNICZNA, PURYNA, MIESZARKA, KATAKAUSTYKA, INFOBOKS, MOGISYGMATYZM, OKRĘT-BAZA, AUTOSANIE, ORKIESTRA SYMFONICZNA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, PILATES, PÓŁOKRĄG, DOBA, MATERIAŁ BUDOWLANY, FONDUE MIĘSNE, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, SZCZEPIONKA WŁASNA, SZAŁAŚNICTWO, WATOLINA, CERATOFYLLID, WERANDA, DESKA ŚNIEŻNA, BOHATER LIRYCZNY, SEQUEL, REPUBLIKANIN, ROZPRAWKA, KOŁO RATUNKOWE, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIERTŁO, ULICA, POŁUDNIK STRUVEGO, ŻABOT, CECHA RECESYWNA, DRUGIE, ZŁOTOGŁÓW, ŚWIĘTÓWKA, LAUFER CZARNOPOLOWY, FLORYSTA, PIECZARKOWA, OPONA, COUNTRY ALTERNATYWNE, ILJIN, RONDO, RISOTTO, DYDAKTYKA OGÓLNA, UBOŻENIE, KRĘG OBROTOWY, WURŚCIK, PRZYNALEŻNOŚĆ, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PRZĘSŁO, LINIA ŚRUBOWA, MANDŻURSKI, ĆWICZENIE, POWSZECHNOŚĆ, KASZTANEK, OSEŁEDEC, DZIANINA, POBRATYMSTWO, TRZECI PLAN, AUTOBUS CZŁONOWY, TRAUMATYCZNOŚĆ, ORTOPTYSTA, UROCZYSKO, MONETYZACJA, PIKNIK, MAH JONG, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ROGAINING, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KASETOFON, WITREKTOMIA, BENCHMARK, ŚCISŁOŚĆ, SPIRALA ARCHIMEDESA, WYWIAD, MEDALION, SANIE, BOREWICZE, KOMITET KOORDYNACYJNY, WSPÓŁMAŁŻONEK, RARYTASIK, FAZA, TRANSGEN, SMOŁA DRZEWNA, ORGANIZM, PAWĘŻ, GAŁĘZATKA, NAPOMNIENIE, LICHWA, APPELLATIVUM, EKRAN, BEZGRANICZNOŚĆ, LUNETA, AYLOTL, MAPA MENTALNA, ŻUBR WĘGIERSKI, TURGOR, PĘDNIK AZYMUTALNY, NAPÓJ, MISKA KLOZETOWA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, GALARETKA, POMPA OBIEGOWA, POWÓZ, PREZENTER, RYGIEL, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KOLOR OCHRONNY, STOPIEŃ, GAZPACHO, RODZICIELSKOŚĆ, SQUAW, ODROSTY, NAROŻNICA, FRYGOWIE, STADIONIK, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, BLOKHAUZ, JON CENTRALNY, LOT, KLONOWANIE, INTROMISJA, DEZASEMBLER, SEMANTYKA LEKSYKALNA, POEMAT SYMFONICZNY, PISTOLET, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, TENOR LIRYCZNY, BALDACH, KARPLE, ZASIĘG, NASYCALNIA, SOLARIUM, APOLOGETA, LICA, TRANSLATORYKA, MAKATKA, HARUSPIK, GÓRKA, WIECZÓR POETYCKI, CHASERKA, REWANŻ, LEGITYMACJA PROCESOWA, AGREGATY MONETARNE, KAMIZELKA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WENEROLOGIA, SZAROTA BŁOTNA, KORELACJA ELEKTRONOWA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, ŻÓŁTLICA, NOWICJAT, TOPOLOGIA SZYNOWA, KRZYŻÓWKA, WLANIE SIĘ, KWAS, RUNA, WĄTEK, TŁUK PIĘŚCIOWY, PAROWCZYK, GRZYBEK JAPOŃSKI, SIATKA, KLAN, FITONCYD, POŻYTECZNOŚĆ, METRYKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, GODET, UJŚCIE GARDŁOWE, NIEBOSKŁON, ULM, PAPIER GAZETOWY, KASECIAK, PRAWO, WODA-WODA, BRZEZINA, TENIS STOŁOWY, ROGER, RAGDOLL, SUPERNOWE, ALABAMA, WYBUCHOWOŚĆ, PŁUCZKA, ZGORZEL, WĄTEK, PATRYCJAT, BONOŃCZYK, LINON, SCHABOSZCZAK, WYSPA PŁYWOWA, ŻABA Z JUNIN, ŁAJKA, NIEDOŁĘSTWO, SARONG, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, EUPELYKOZAURY, NAHUATL, WISZNICA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POSIADACZ ZALEŻNY, PIKIETA, TŁUSZCZ, PAŁANKA, MIANOWANIEC, TUBA, SAJAN, WIELOETATOWOŚĆ, MAŁOPOLSKOŚĆ, CHAŁTURNICTWO, ODNIESIENIE, LINEACJA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, MINA, REGRES, TRANSURANOWIEC, STAN DEPRESYJNY, INSTRUMENTALISTYKA, GARNIZON, OPERACJA LOGICZNA, UMOWA AGENCYJNA, LOT SZYBOWCOWY, GITARA HAWAJSKA, WIELOPŁETWIEC, SYFON, REGION, MIKROOTOCZENIE, WITAMINA, CZYRACZNOŚĆ, TRYTKA, EURO TRANCE, OBSUWA, NAWROTOWOŚĆ, RURA CROOKESA, ŻĄDŁÓWKI, KABOTAŻ, SZPARNICOWATE, BULIONÓWKA, CHLUBNOŚĆ, SKLEJACZ, JĘZYK POMOCNICZY, KOCIOŁ, ZAGRYWKA, SZTUCZNY LÓD, ROŻEK, RASOWOŚĆ, ELEGANT, KARTAUN, JALAPENO, OLEJ, BARWA DŹWIĘKU, NAPĘD, ALIENISTA, SYNTAKTYKA, ?ELASTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRUT kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRUT
kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.).

Oprócz KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x