Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRUT to:

kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRUT

DRUT to:

wyrób hutniczy lub element konstrukcyjny, którego wymiary poprzeczne są niewielkim ułamkiem długości (na 4 lit.)DRUT to:

jeden z pary prętów używanych do dziergania, wykonanych z metalu, plastiku, drewna; wyraz używany najczęściej w liczbie mnogiej (na 4 lit.)DRUT to:

wyrób hutniczy o wymiarach poprzecznych bardzo małych w stosunku do długości (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.798

SŁODKA BUŁKA, GÓWNIARSTWO, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, BEZROBOCIE JAWNE, PUSZKARZ, UHLIG, PIRAMIDKA, LUSTRZEŃ, MORAWSKI, KLUCZ TELEGRAFICZNY, STWORZENIE, MIRA, METAMERIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SROKOSZ, KLESZCZE, CHROMANIE PRZESTANKOWE, GEOFAGIA, PAJĘCZAK, POTENCJAŁ BŁONOWY, DOCHODZĄCA KOBIETA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, DZBANECZEK, SIKAWKA, OŚWIECICIEL, ŁOŻNICZY, BÓL DUPY, DYKTATURA, PAŁECZKA, STRUNOOGONOWE, WODA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, POLĘDWICA, ZANZA, PIROGRAFIA, APOLOGETYK, KORPUS, NACISK, DRAPACZ, GABINET, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, PRZEMYSŁÓWKA, ELEKTROINSTALACJA, OSZOŁOM, RAMPA ROZŁADUNKOWA, BABULINKA, CZĘBOREK, MARSKOŚĆ, TARŁO, AMON, JAPOŃSKOŚĆ, NATURALIZM, SCAFATI, STATUS MATERIALNY, UDŹWIG, PĘCHERZYK, BLOK SOCJALISTYCZNY, KAMIEŃ, TRAWERS, NAOS, GNOJOWNIK, KOZIA NÓŻKA, WYKONAWCA, TORBACZE, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, WSPÓŁUCZENNICA, CZYRAK MNOGI, SURMA, CHŁOPEK ROZTROPEK, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, CZIRLIDERKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, CŁO WYRÓWNAWCZE, CHIRURGIA OGÓLNA, DOSTOJNIK, WIDZENIE PERYFERYJNE, DEPORTOWANY, OBWÓD REZONANSOWY, KIESZEŃ, BEFSZTYK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OSADY DENNE, RUG, TŁUMACZKA, PRZELĘKNIENIE, LATINO, KARMA, RÓJ, PANEK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, WYBIEG, DRZEWO TERPENTYNOWE, POPARCIE, ZAKŁAD WZAJEMNY, SZABROWNIK, UŁAMEK PIĘTROWY, GLINKA KAOLINOWA, KUSTOSZ, ZGORZEL GAZOWA, HANIEBNOŚĆ, ZDRADA, GETRY, SZPATUŁKA, MEMBRANA, WYNAGRODZENIE, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, DICKENS, PANEL ADMINISTRACYJNY, TRESER, IZBA, BIOLOGIA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, POMNIK, SZENG, NEUROCHEMIA, MIELIZNA, DEROGACJA, ASFALT SZTUCZNY, NIERUCHOMOŚĆ, IMIĘ, SAJAN, ROZWIDLACZ, NIEWYDOLNOŚĆ, PANTOGRAF, CEWKA PUPINOWSKA, MOC ZNAMIONOWA, LOFIKS, TULEJA, AKREDYTOWANIE SIĘ, WYBITNOŚĆ, KONCEPTUALIZM, KOPALNIA, POPRAWIACZ, ZABIEG LECZNICZY, DAMULA, NACZYNIE, PRZYPADEK, ROŻEK, ODCIEŃ, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, PERYMETR, CIUCIUBABKA, NIEOCZYWISTOŚĆ, FOTOGRAFIKA, ONTOLOGIA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, SZPEKUCHA, OFIAKOMORFY, ISKRA, KATAR SIENNY, PLAFON, PAJACYK, REAKCJA SPRAWCZA, MISKA, PLUDRY, WROTA WĄTROBY, BIOMETRIA, KRYZA, TASZCZYN PSZCZELI, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, LEKARZ DOMOWY, BUŃCZUK, WZÓR UŻYTKOWY, GANG, PRZEKUPKA, AEROLIT, TRZECIE OKO, ABERRACJA, STOJAK, POŁYSK, KASTYLIJSKI, SZMATA, PAWILON, CYGAN, IDENTYFIKACJA, ZACHOWANIE, PLOMBA, SUPRAPORTA, KOŁO, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, DYSKRETKA, LINEACJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, SMUGA, MIRAŻ, ARABESKA, ROMANISTYKA, TURANOWIE, SIŁACZ, OKOLE, SCENARIUSZ, PRZEPIS KOŃCOWY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, REWIZJONIZM, RETRAKCJA, NOWA KLASYCZNA, PALLASYT, KULANKA, TRÓJKA, GRA RÓŻNICZKOWA, SAMOPOMOC, PRZYGOTOWANIE, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, SMERFETKA, OLEWKA, BATYMETRIA, INDUKTOR, NIEODPARTOŚĆ, ANATOMIA FUNKCJONALNA, AZOLLA DROBNA, PODZBIÓR, ELASTYK, MOSKIT, SIEROTA, TUMBA, FIKOŁEK, USPOKOJENIE, BAGAŻ, JOGURCIK, LUNETA, FIGURACJA MELODYCZNA, DASZEK, ZAPLECZE SANITARNE, PROTOBUŁGARSKI, SEPTET, MATE, WARSZTAT STRATEGICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, URAZ, DRESZCZE, WETKA, ŁĘG OLSZOWY, PYRA, STOPKA, GALAKTYKA, KLUCZ, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, ODTWARZANIE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ZATAR, ZBROJENIE, LOT, ANYŻEK, CIELENIE SIĘ LODOWCA, PUSZKA MÓZGOWA, NAPOMNIENIE, KOPUŁA, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, MIĘSOŻERSTWO, KIJ BEJSBOLOWY, SIECZKA, KULTURA WIELBARSKA, KLEPKA, STAN, ZASILANIE SIECIOWE, CISOWCE, PRZEMYSŁ HUTNICZY, GWAJAK, DMUCHAWKA, GABINET LUSTER, DEMISEKSUALIZM, REFREN, MYJNIA, STĄGIEWKA, RYSUNEK, NIEWYPAŁ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, BITUMIZACJA, FIKCJA LITERACKA, KĄPIEL, POMOC, BLOCZNOŚĆ, KOMAR, LOSOWANIE WARSTWOWE, GENETYKA EKOLOGICZNA, KRYZYS, ŁĄCZNIK, OGRZEWNICTWO, ASNYKOWIEC, SZCZELINA DYLATACYJNA, GRUCZOŁ MLECZNY, KOTYLION, FILOLOGIA KLASYCZNA, BÓR, PRZYJEZDNA, KOBIECISKO, RÓJ, GIMNASTYKA MÓZGU, KABLOOPERATOR, RURA, FIGURA RETORYCZNA, ŁYCHA, KANAŁ, GŁOGOWIEC, AULA, DROGA TWARDA, DESKRYPCJA OKREŚLONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.798 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KABEL, PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
drut, kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRUT
kabel, przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x