PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMILOWANIE SIĘ to:

przystosowywanie się do nowych warunków i życia w jakimś miejscu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.236

BRIT POP, DACH ŁAMANY, AMORFICZNOŚĆ, HIPERTONIA, MILTON ERICKSON, EFEMERYDY, WYRZUTNIA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, LUJEK, SZCZELINA LODOWCOWA, MALAKOLOGIA, NARAMIENNICA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, UCHLANIE SIĘ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, STRAŻ OGNIOWA, ETERYCZNOŚĆ, ZAPRZĘG, SZCZELINA SKRZELOWA, MŁODZIEŻOWIEC, GONIEC CZARNOPOLOWY, KRACH, KUCHNIA, PARLAMENT, POZYCJA BALETOWA, ADAPTACJA, CZAPKA SPORTOWA, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, WYGADANIE, ŻYWOTOPIS, POZER, PATELNIA, PASKUDZTWO, RACHUNEK CAŁKOWY, FANFARZYSTA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PULSARY, SZWEDZKI, SITARSTWO, PROMENADA, CHŁOPEK ROZTROPEK, MATERIALIZM EKONOMICZNY, WŁÓKNIAK TWARDY, EFEKT PRIMAKOFFA, CHIRURGIA, OWCA FRYZYJSKA, MASTOLOGIA, KAWAŁEK CHLEBA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, STYL TOSKAŃSKI, ZGNILIZNA DREWNA, NERECZNICA VILLARA, MRÓWNIKI, KARAFKA, DIALER, ENERGETYKA WIATROWA, DOMINATOR, NOUMEN, SZCZENIARA, STARY, TLENEK ŻELAZOWY, ZŁOŻENIE URZĘDU, STAW OSADOWY, TRYB ŻYCIA, SEMINARZYSTA, KOMPETYCJA, FILOZOF, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, GORZELNIA ROLNICZA, BIOGENEZA, CHEMOAUTOTROFIA, TEORIA GRAFÓW, ANALIZA TRANSAKCYJNA, SYSTEM WBUDOWANY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, SZUM, INDYWIDUALIZM, WYBUCHOWOŚĆ, NACJA, KOŃ KARABACHSKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ROSA MIODOWA, KUBAS, ZMARTWIENIE, DOMEK NA DRZEWIE, EPONIM, WIELOFAZOWOŚĆ, STARORUSKI, ZLEWKA, PŁASKI TALERZ, PROST, SPRZECIW, WSPÓLNOŚĆ, PIERWIASTEK, TUKAN, CUKRÓWKA, KLOZET, ROZNOSICIEL, REGRESJA MORZA, MATRONA, DEKANTER, UCHWYT, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SAMOISTNOŚĆ, OGNIWO ZASADOWE, SPĘKANIE, EGGE, SKLEP MONOPOLOWY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, NAPŁYW, SEN LETNI, MIĘSOŻERNOŚĆ, EKWIPARTYCJA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MIECH, GEOCHEMIA ORGANICZNA, BAT MICWA, LABIRYNT, SZANIEC, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, EMBRIOGENIA, MASKA WSTYDU, INTEGRACJA, TARCZA KONTYNENTALNA, TARTALETKA, DYPTYK, PINGWIN BIAŁOBREWY, APOLOGETA, ROTUNDA, RADIOMECHANIK, RZAZ, SZTUKA KONCEPTUALNA, NEGOCJACJA, KONIEC, WESTA, DOBRY ZNAJOMY, LORA, SROKOSZ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, FANEROFIT, KOMORA NABOJOWA, WSPOMINKI, ULM, FIZYKA, ZWROT, METATEKST, TABU MILCZENIA, KULTURA WIELBARSKA, MISIEK, BIOGEN, NOCEK ORZĘSIONY, JĘZOR OSUWISKOWY, AEROLIT, LINIA BRZEGOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, OKRUSZYNKA, FUNKCJA BORELOWSKA, BUTERSZNYT, WARS, SZWEDY, FARMAKOGENETYKA, LANDSKNECHT, PATOLOG, PERŁA URIAŃSKA, MAKAKOKSZTAŁTNE, WCIOS, HETEROMORFIZM, PIES NA BABY, PERSZERON, PODŁOŻE GRUNTOWE, MONOGENIZM, KREOL, ELEMENT TOCZNY, OBÓZ WĘDROWNY, FLUIDYZACJA, PELOMEDUZOWATE, CZEPNOŚĆ, DIALEKTYKA, KIRYS, ROZKOSZNIK, SIŁOWNIA JĄDROWA, RODZAJ NIJAKI, AMFIBIA, CZUMAK, MAPA SZTABOWA, BELLOTTO, MALARSTWO FIGURATYNWE, KUC KASPIJSKI, SALON MEBLOWY, RADIOMETRIA, OSTOJA, STRATUS, KRUSZYNA, WOKALIZA, CIERNIOGŁOWY, TŁOCZARNIA, POMIOTŁO, ZAGNIAZDOWNIK, SSAK MORSKI, CUKIER, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, BIOLA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, NERKA RUCHOMA, WIETRZENIE FIZYCZNE, OPAKOWANIE, SPACJA, TEORIA DOMINA, PRYSZNIC, KROSOWNICA, SKLEJACZ, UKŁAD DOKREWNY, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, ODNÓŻA, GNIAZDKO, NIEPAMIĘĆ NASTĘPCZA, HISTORIA SZTUKI, SETKA, ŚLIZGACZ, PAKA, PICOWNIK, MŁOTKOWY, KOALICYJKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, PRAWO RUSKIE, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, FILOLOGIA NIEMIECKA, SZCZEP, PODZIEMIE, SYRENA OKRĘTOWA, PRĘGA, ARCT, BARWICA DREWNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, KOŃ KABARDYŃSKI, WARZELNICTWO, POTÓWKA, POMOC, WYCHOWANKA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, IRRADIACJA, OŚWIETLACZ, KAPRYŚNICA, PĘCHERZYCA, RYNEK KONKURENCYJNY, SEKSTOLA, WIELOMIESZEK, ALGOLOGIA, WARUNEK LOKALOWY, ALEGORYCZNOŚĆ, ZRAZÓWKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KOLEJ ŻELAZNA, OSKARŻONY, RZEP, REWANŻ, PRAWO PIĘŚCI, CIOS, SZWARCOWNIK, PAJĘCZYNÓWKA, EBNAR, ŁĘG OLSZOWY, OPONA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, MAGICZNOŚĆ, SZALE, HUŚTAWKA, CZARNA SOTNIA, WNĘTRZNOŚCI, KAMORRA, NIENIEC, DOKUMENTALISTYKA, SURF, PRACA INTERWENCYJNA, MUNSZTUK, MEETING, SYROP, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MUSZLOWCE, SKRUPULAT, LAKIERNICTWO, SZEW, FERMENTACJA MLEKOWA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, BYT, TOCZYSKO, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, DRZWI HARMONIJKOWE, KRZYŻ MALTAŃSKI, RYBIE OKO, INFLACJA, KOLARSTWO GÓRSKIE, MEDIANA, MANDRYL, KOMITET KOORDYNACYJNY, EKSHIBICJONISTA, ?ODNIESIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMILOWANIE SIĘ przystosowywanie się do nowych warunków i życia w jakimś miejscu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMILOWANIE SIĘ
przystosowywanie się do nowych warunków i życia w jakimś miejscu (na 15 lit.).

Oprócz PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PRZYSTOSOWYWANIE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW I ŻYCIA W JAKIMŚ MIEJSCU. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x