Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GATUNEK, W OBRĘBIE KTÓREGO OSOBNIKI ZDOLNE SĄ DO KRZYŻOWANIA SIĘ ZE SOBĄ, NIE SĄ NATOMIAST ZDOLNE DO KRZYŻOWANIA Z TAKSONAMI SPOZA TEJ GRUPY LUB CO NAJWYŻEJ DAJĄ POTOMSTWO NIEPŁODNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GATUNEK ZBIOROWY to:

gatunek, w obrębie którego osobniki zdolne są do krzyżowania się ze sobą, nie są natomiast zdolne do krzyżowania z taksonami spoza tej grupy lub co najwyżej dają potomstwo niepłodne (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK, W OBRĘBIE KTÓREGO OSOBNIKI ZDOLNE SĄ DO KRZYŻOWANIA SIĘ ZE SOBĄ, NIE SĄ NATOMIAST ZDOLNE DO KRZYŻOWANIA Z TAKSONAMI SPOZA TEJ GRUPY LUB CO NAJWYŻEJ DAJĄ POTOMSTWO NIEPŁODNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.167

JAMRAJ ZŁOTY, AGAMA SYNAJSKA, MŁOT, PRZYPŁYW, SPUSZCZENIE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, BUJANIE, BAJOS, BRONCHOGRAFIA, BABA-JĘDZA, STUZŁOTÓWKA, GĄSIENICA, SZPILECZKA, GRUSZA ŚNIEŻNA, UDERZENIE, PRZEŻYCIE, SOLARKA, CZAPKA WĘGIERSKA, SYNAPIZM, CHRUPKOŚĆ, MUFKA, BRZYDAL, WIERZCHNICA, LISTKOWIEC CYTRYNEK, JEŻ INDYJSKI, KOBIECISKO, RADIOELEKTRONIKA, BIOLOG MOLEKULARNY, BOA PACYFICZNY, MIODÓWKA BURA, PRZEWODNICZKA, PACHNOTKA UPRAWNA, SPORTÓWKA, MIKROOTWÓR, ERYTROCYT, ŁĄKOTKA, HUBA PÓŁNOCNA, ŚWINIA RZECZNA, POMOST, MEMBRANA, HEGEL, KOROŁAZ BRUNATNY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, GINEKOLOGIA, MOTYLEK, KUWERTURA, SAPROFAG, PUNICKI, KOPUŁA PANCERNA, MAN, LECZENIE CHIRURGICZNE, KHMER, AFERA KOPERKOWA, BORZEŚLAD TORFOWY, PRACOWNIA, FURIOSO, DECYMA, MAŁPI GAJ, ZŁOTNIK BAGIENNY, PODSTAWCZAK, DERMATOGLIFIKA, PRZEKAZ, NIECKA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, BUDA, TURBINA RUROWA, BILBIL JEDNOBARWNY, KOMPARATYSTYKA, ŚLUZAK, PŁUCZKA, STRACCIATELLA, BLOKADA, SOSNA HIMALAJSKA, MOAK CIĘŻKI, NASYCANIE, BASEN, TOJAD SMUKŁY, CZYNNIK ONKOGENNY, KRUCZYNA MODRA, JUKAGIRKA, WOLANT, WSPÓŁMAŁŻONEK, ŚCIÓŁKARZ PLAMOSKRZYDŁY, RÓD, TENIS STOŁOWY, PARTIA ROSYJSKA, PROFESOR, PATENA, STRONA INTERNETOWA, HOSTIA, DIALEKTYKA, ŻURAWINA, OSTROLOTEK SZARY, MAKAK REZUS, ŁUSKOWCE, WÓR, LEKCJA, KULBAK CZARNY, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, PŁYWACZEK, HISTORIA, CHART, ROPUCHA BLOMBERGA, GRZANKI, LUFA, RUCHANKA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PREFERENCJA, RAMIENICA KOSMATA, MARTWY PUNKT, KUPA, JEZIORO KAROWE, GOŁĄB, JELEŃ, ŁAWA, DUM-DUM, FIDŻIJKA CZERWONA, PELAGIAL, GEJOSTWO, DZIERZYK PSTROGŁOWY, BRZEGOWIEC, LOTOPAŁANKA KRÓTKOGŁOWA, SKRĘTNIK, WURST, PRZEMYSŁÓWKA, SYLWETKA, PIĘCIORNIK ALPEJSKI, BARETKA, FARERCZYK, DIKDIK, WYZWISKO, WIDŁAK, PIEC DYMARSKI, MIECZ DŁUGI, KURHAN, SZYBOLET, KOPIOWANIE, GAOLIAN, LIMBA, PODDAŃCZOŚĆ, PALMA WACHLARZOWA, TORFOWIEC JENSENA, ALPAKA, ORTOPTYSTKA, DROZD, BOCIAN BIAŁY, GALASÓWKI, WYPADEK DROGOWY, MAGIEL, OCZAROWIEC, MAŁPIATKI, ŚWISTUN, SCYT, DIETA ASPIRYNOWA, STRZEMIĘ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PRAGERMAŃSKI, KALETA, AREA, SMOCZEK, WEBMASTER, AMFIBIA, NIESTRAWNOŚĆ, KRENAL, WARAN BIAŁOGARDŁY, UNITARIANIN, KOPIAŁ, PETREL BIAŁOBRZUCHY, WIĄZANIE, WŁÓKIENNICTWO, SEAT, RATING, DZIANINA, WIKTYMIZACJA, SKALICA, CZARODZIEJKA, TELESKOP, PARAMAGNETYK, KOMÓRCZAK, GONIOMETRIA, HARCAP, TRÓJNIAK, LENIWIEC, OKRĄGŁOGŁOWY, NIEMIECKOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, SPÓŹNIALSTWO, KLEZMER, RACHUNEK WEKTOROWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ATAK, SPORT KWALIFIKOWANY, MELODYKA KANTYLENOWA, ZIARNKO, CHOROBA RITTERA, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, PRZEWLEKŁOŚĆ, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, PROPORZEC, TENDENCJA, PŁYTA PILŚNIOWA, BABULA, FORMACJA, KORMORAN ZWYCZAJNY, CZAPLA NADOBNA, DZIESIĄTKA, KORWINIZM, PASER, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, SILNIK RELUKTANCYJNY, FAKT, WARZYWNIAK, REGUŁA MINIMAKSU, CHODNIKOWIEC, SADÓWKA, ALBULOKSZTAŁTNE, BUTELKA MIAROWA, SIATKOWIEC, PÓŁSIOSTRA, SOCZENICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, SINGEL, ŻUWIPALMA MALAJSKA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, CHEMIA NIEORGANICZNA, KSIĄŻKA ADRESOWA, STACJA TELEWIZYJNA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, KUPAŹ, AMPUŁKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, KĄT DEPRESJI, TYGRYS SZABLOZĘBNY, D, KLEJNOCIK POŁUDNIOWY, PLAN SYTUACYJNY, KOLCOBRZUCH NILOWY, OLIWNIK, ŚWISTUN, GŁOŚNIK OTWARTY, KONIEC, PIASTUN, NARTA WODNA, ZAPACH, OKRAJKA, PSZENICA, ALPINIA PURPUROWA, KOMIZM, GRUPA ARYLOWA, ODLEWARKA, MASA KAJMAKOWA, CHOINA, IRC, CARILLON, INTERWIZJA, TKANINA UBRANIOWA, SILNIK SPALINOWY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, MALKONTENCTWO, KANAŁ, DNO, CASUAL, OSŁABIACZ PODRZUTU, LATIMERIA, OZONEK, RECEPTOR WĘCHOWY, DYMISJA, OBSUWISKO, LASÓWKA ZŁOTAWA, GWINT, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, KILOMETR NA GODZINĘ, REOLOGIA, TEORIA INFORMACJI, KORYTKO, JELEŃ SCHOMBURGKA, ZAĆMA POURAZOWA, GRASICA, OŚCIEŻE, MIODNIK PLAMOBRZUCHY, MUTACJA, GRZYB WŁAŚCIWY, KALWARIA, ANTIDOTUM, LISTEK, RUDZIANKA KRASNODZIOBA, DZIKI ZACHÓD, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, GOSPODARKA NATURALNA, SUPERNOWE, DIATRYBA, RELISH, OGNIK SZKARŁATNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, INWOLUCJA, ŚRODEK PRACY, PLUJKA, PREFEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gatunek, w obrębie którego osobniki zdolne są do krzyżowania się ze sobą, nie są natomiast zdolne do krzyżowania z taksonami spoza tej grupy lub co najwyżej dają potomstwo niepłodne, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK, W OBRĘBIE KTÓREGO OSOBNIKI ZDOLNE SĄ DO KRZYŻOWANIA SIĘ ZE SOBĄ, NIE SĄ NATOMIAST ZDOLNE DO KRZYŻOWANIA Z TAKSONAMI SPOZA TEJ GRUPY LUB CO NAJWYŻEJ DAJĄ POTOMSTWO NIEPŁODNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gatunek zbiorowy, gatunek, w obrębie którego osobniki zdolne są do krzyżowania się ze sobą, nie są natomiast zdolne do krzyżowania z taksonami spoza tej grupy lub co najwyżej dają potomstwo niepłodne (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GATUNEK ZBIOROWY
gatunek, w obrębie którego osobniki zdolne są do krzyżowania się ze sobą, nie są natomiast zdolne do krzyżowania z taksonami spoza tej grupy lub co najwyżej dają potomstwo niepłodne (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x