EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLEJNOTKI to:

eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.125

FILOGENIA, STRYCH, PREFEKT APOSTOLSKI, REALIZM FOTOGRAFICZNY, ERG, PRZECINKOWIEC, PIWETOZAUR, DERKA, AEROZOL BIOLOGICZNY, FORKASZTEL, LIDER, FORMACJA, FALE ETERU, CHRYZOFITY, TECHNOZAUR, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, WIBRATOR, DUJKER CZARNOCZELNY, GATUNEK BLIŹNIACZY, SKOCZKOWIEC, WIR PYŁOWY, GRUPA AZOWA, ODSTAWKA, SMARKUL, DUBELT, SIOSTRA KRWI, PLEMIĘ, GURKHA, TRÓJNÓG, KĘPA, MAH JONG, EKSTRAKLASA, ADIANTUM KLINOWATE, AGAR, ANTYROMANTYZM, BARBARYT, KING, ŚWIERZBOWCE, NOGA, FENOMEN BOMBAJSKI, OBLICZE, KWADRYGOWIEC, DERENIOWCE, KORZONEK, KOKS ODLEWNICZY, KARTAUNA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, JASZCZURKI, WYDAWNICTWO, DEFILADA, WIOŚLARKI, UTWÓR WKŁADOWY, PELAGIA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, CHŁOPIĘCOŚĆ, OZOREK, KUŁACTWO, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PISMO, EKSPERTKA, PELEKANIMIM, SZCZEP, KWAS BUTANOWY, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, BEZRADNOŚĆ, KROKODYLE WŁAŚCIWE, SPISZAK, KULT SOLARNY, SZTURMÓWKA, MAKRELOWE NIEBO, WĄŻ MORSKI, PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, ŻYWIEC, KOMPLET, KARO, ODTWARZACZ WIDEO, WICIOKRZEW, SZCZODRZENIEC, CUDOTWÓR, ISLANDZKI, SPARTANKA, AŁYCZA, LAZJON, BAŁAGULSZCZYZNA, JĘZYK AŁTAJSKI, REGESTR, BIOGEN, KOSZYK, PASEK NARZĘDZI, DUSZA, JĘZYK PALIJSKI, ECHOSONDA, KOKSOWNIK, RZEŻUCHA, LOSILLAZAUR, RURA, GATUNEK ZBIOROWY, SYNAPSYDY, BULL TERRIER, POZIOM, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PELETON, KOŁNIERZ, CHŁOPEK, GĄSIENICA, JĘZYK CELTYCKI, JĘZYKI DARDYJSKIE, GRUPA TARYFOWA, REGIMENTARZ, GRUPA WSPARCIA, MECHOWCE, BIAŁE CIAŁKO KRWI, MASŁO ROŚLINNE, WIELBŁĄDKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, HEROICZNOŚĆ, PARS, PRZYZNAWALNOŚĆ, ZBROJA PEŁNA, ARABESKA, KUC WALIJSKI, ETYL, WIOLA, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZUANGMIAOZAUR, LIGA OBRONY KRAJU, BARK, REGION NODALNY, ROŚLINA BŁOTNA, GRUPA INWALIDZKA, OMIEG KAUKASKI, SPLENDID ISOLATION, NUNCJUSZ, CUKIER OWOCOWY, WOJŁOK, TEATR LALEK, EUGLENOWCE, EMBAZAUR, BOWLS, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, KAZAMATY, KMINEK INDYJSKI, PAENULA, AUSTRALODOK, GRAND VITARA, PROFESJONALIZM, ZRZUTKA, JĘZYK CHIŃSKI, PARAFIA, RADA, UNDERGROUND, GRYLAŻ, JANCZAR, TURANIE, LEZGIN, PAPROTNICA KRUCHA, KOLEUS, BRACHYPODOZAUR, ADMINISTRACJA, TECHNOKRACJA, GALLIMIM, BAGNO, CHLORAN(I), FUNKCJA ROSENBROCKA, ROŚLINA KORZENIOWA, TRAWA PASTEWNA, MIKROSOCZEWKA, LIPOLIZA, PERSKIE OCZKO, SUPERMAN, GÓRA, WSZYSTKOŚĆ, IRISH DRAUGHT, GARSTKA, JACK, TRUTEŃ, CZYNELE, KOMEDIA STAROGRECKA, DIALEKTYKA, BIERZIN, KONGRUENCJA, TONAŻ, IKONOGRAFIA, AGAMA ŻAGLOWA, GWAJAK, MIECHUNKA, ADAMITA, GRUSZE WSCHODNIE, OLBRZYMKOWCE, DEPOZYTORIUM, GLENN, HUCULSKI, DUJKER CZARNOPRĘGI, ŚWIETLIKI, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, KWAS CHLEBOWY, SZWABSKI, CHEMIA OBLICZENIOWA, ZBOŻE, AREOPAG, CELUROID, PIEPRZ ZIOŁOWY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KOLATOR, RUSKI, AGAWOWATE, STROICZKOWATE, ETOS, AROMAT, HEBRAJSZCZYZNA, DOM PUBLICZNY, BERLINGER, DYL, ANKIETA, BIERUT, SERBO-CHORWACKI, FREESTYLE, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, PŁEĆ BRZYDSZA, FASOLKA MUNG, ANALIZA LITERACKA, GRONOROSTOWATE, GĄSZCZAKI, DITLENEK WĘGLA, NAGIEL, DZIDZIA PIERNIK, PUBLIKA, DZIEWIĘTNASTKA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ANGIELSKOŚĆ, CYNAMON MAGELLAŃSKI, PIES OZDOBNY, JĘZYK ALBAŃSKI, ZUCH, BEWIK, DIDINIUM, LOBELIOWATE, ANDROPAUZA, ŁOTEWSKOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, STROIGŁA CHIŃSKA, CYTOCHROM, BUREK, FAZA, ALDEHYD SALICYLOWY, CHALDEJSKI, SEKWENCJA PALINDROMOWA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, POLOPIRYNA, UNDARIA, NABOJKA, RUSAŁKOWATE, ANIMALNOŚĆ, METAKRYLAN METYLU, SKAŁA WAPIENNA, KOŃ SZWAJCARSKI, KOMENDATARIUSZ, FUCHA, EKOLOGIA OPISOWA, FORMUŁA 1, TERRINA, CHINA, GRUPA PROSTA, SKRZYDŁO, WASĄG, CZARNA OWCA, PŁASKORZEŹBA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, NABIEG KORZENIOWY, BICZOGON INDYJSKI, HIPISKA, DNA, KAPSLE, POWÓD, GITARA, BISKUPI, NERWY JAK POSTRONKI, MODRASZEK ALKON, GASPARINIZAURA, BENZOCHINON, TRYBULA, REPREZENTACJA, BEZPŁUCNIKOWATE, WYŚCIG, USZKO, LEGAWKA, JURYSPRUDENCJA, POKOLENIE, SELSYN, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SUBLIMAT, MAMUNA, ŚWIŃSKI RÓŻ, OTWORNICE, ALDEHYD GLICEROLOWY, SZEREG, AGAMA CZERWONOGŁOWA, ?NEPALI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLEJNOTKI eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLEJNOTKI
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne (na 9 lit.).

Oprócz EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - EUGLENINY, EUGLENOPHYTA, EUGLENIDA - TAKSON GLONÓW ZE WZGLĘDÓW MORFOLOGICZNYCH WŁĄCZANYCH DO NIEFORMALNEJ GRUPY WICIOWCÓW; GRUPA PROTISTÓW Z KLADU EUGLENOZOA OBEJMUJĄCEGO ZARÓWNO PROTISTY W DAWNYCH SYSTEMACH OKREŚLANE JAKO ZWIERZĘCE JAK I ROŚLINNE. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast