ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS BUTANOWY to:

organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 12 lit.)KWAS MASŁOWY to:

organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.757

ŁADA POPRÓSZYCA, CZTEROKROTNOŚĆ, CERIWASTATYNA, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, RECESJA LODOWCA, WIĘŹ, ALDEHYD, ZUELLE, PAR, FAZOWOŚĆ, MARA PATAGOŃSKA, NEUROTRANSMITER, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, POLOPIRYNA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, GLOBULINA, SEMITKA, AZBEST BIAŁY, ACENA NOWOZELANDZKA, ALANINA, KWAS CYJANOWODOROWY, INFLACJA JAWNA, ZASADA, BIRMAŃSKI, SURFAKTANT, SSAKI JAJORODNE, KONKUBINAT, KANGURZAK RUDAWY, NIENASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, OBJAW KONWERSYJNY, PLAKODUS, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, CHOMIK TURECKI, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, BULLTERIER, RYBA KOSTNA, GWIAZDA, PŁOMYKÓWKA NOWOGWINEJSKA, MAGELANKA SKALNA, KWAS DIKARBOKSYLOWY, CYKLAMINAN, SULFOMETAZYNA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, KSYLEN, ŚLUZICA BRUNATNA, FALANDYZACJA, CHOMIK GRUZIŃSKI, OBROSTKI, MOLOS TYPU GÓRSKIEGO, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ŻABA BŁOTNA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, BOJÓWKARZ, KANGUR DRZEWNY, KWAS CHLOROWODOROWY, GAJDY, JĘZYK ROSYJSKI, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, AUSTROZAUR, LIPOLIZA, CHLOROKOKOWIEC, SULFOTLENEK, KOZA, DEKARBOKSYLACJA, ZAKRES ZNACZENIOWY, AKORDEON, MYMURAPELTA, ALKOHOL, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, KETOKWAS, AMORAITA, KARBAMINIAN, ODŁAM, KWAS MASŁOWY, WIEWIÓRKA PALMOWA, TRICHLOROMETIAZYD, BRYGADA, KAUKAZ, TOPI, SREBRZANKA MODRODZIOBA, WALDORAPTOR, ORZEŁ POŁUDNIOWY, HALOGENOPOCHODNA, TORFOWIEC OBŁY, KOZIOŁ SKALNY, POLIKONDENSAT, LIW, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, FURCZAK DŁUGOPIÓRY, CHALDEJSKI, JĘZYK SATEM, OSIOŁ SOMALIJSKI, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, TĘPOZĄB BIAŁAWY, DICKIT, INKRETYNA, NIDERLANDZKI, KINAZA, INDIANKA KECZUA, SWOJAK, ROZWIELITKA, RUDAWKA KOMORSKA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ROKOKO, BAWÓŁ CZERWONY, BĘBEN SZCZELINOWY, CZTEROETYLOOŁÓW, ROZRZUTKA BRUNATNA, TUWIM, GLIKOL, JĘZYK FLAMANDZKI, SEPARATYZM, FABIANIZM, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, POKRYWA, CZERECHA, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, BIERZIN, TERPINEN, OSA LEŚNA, DWUKROTNOŚĆ, ŁAJKA, RAJA GWIAŹDZISTA, ZŁOTOOK, CZAPLA OKAZAŁA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ACETON, FRAKCJA, CEDR ATLASKI, JĘZYK CELTYCKI, ŚWIERK HIMALAJSKI, ŻWAWIK, BENZOES, ROŚLINA FOSYLNA, LATIMERIA, HYMENOFOR, PRZEJRZYNKA MALUTKA, CERATOZAUR, SŁONKA, ETOS, KANGUR BENNETTA, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, DEPORTACJA, KLESZCZE MIĘKKIE, MAKI RUDY, BÓBR KANADYJSKI, FOSFOREK, INSEKTYCYD, OTRZĘSINY, PREZYDENTKA, DERYWAT, ENOL, WARZĘCHA CZERWONOLICA, UJGUR, WIETRZENIE MECHANICZNE, CHEMOTROPIZM DODATNI, CYTRYNEK, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, LIGABUEZAUR, DRZEWNICOWATE, JĘZYK DUNGAŃSKI, AZOTAN(V), AZOTAN(III) ALKILOWY, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, LIS RUDY, MUSEEUW, OZDOBNICA WIĘKSZA, WODOPÓJKI, ENALAPRYL, PĄCZEK, ZBRODNIA STALINOWSKA, CZERWIEŃ ALIZARYNOWA, BISKUPIANIN, NERECZNICA GÓRSKA, ETOS, KUSACZ PERUWIAŃSKI, TATARKA, PORFIRYNA, NERECZNICA VILLARA, RÓWNANIE STANU, KWAS MRÓWCZANY, CYPRYSIK JAPOŃSKI, JELARANG, WYRAŻENIE, ROFEKOKSYB, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, KARAN, FENOLAN, KAŁMUK, ŁOTEWSKI, ZWIĄZEK NARCIARSKI, KUC NEW FOREST, XENON, CYRKOWIEC, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, AMLODYPINA, UHLA, PROCES CHEMICZNY, SZWABSKI, MOŁDAWSKI, ZAJĄC POLARNY, REAKTOR, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, KOŁNIERZ, LIS LATAJĄCY, ZBOŻE, WALIJSKI KUC GÓRSKI, NEWIRAPINA, STAROSTA, GATUNEK KRYPTYCZNY, ALAMOZAUR, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, SOSNA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, CZAGRA SENEGALSKA, ZESTAWIENIE, BARCZATKA OSINÓWKA, KORNIJSKI, BÓBR ZWYCZAJNY, MODRASZEK IDAS, KIEŁŻ ZDROJOWY, TALERZE ORKIESTROWE, SAMBAR SUNDAJSKI, ŚWINIA LEŚNA, BIDŻAPUR, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, ŻABKA, CHINOLON, ODPLAMIACZ, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, GLUTEN, TAMANDUA, NOSACZ MENTAWAJSKI, CHONDRYT WĘGLISTY, DWUTLENEK WĘGLA, KRAŃCOWOŚĆ, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, CYNK, MENTALNOŚĆ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, OPOSY KARŁOWATE, TOKOFEROL, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, GRZYB STROJNY, GLOJOPELTIS WIDLASTA, MAKROELEMENT, JĘZYK ZULU, SOSNA MEKSYKAŃSKA, PU, NOCEK DUŻY, WIĘZY KRWI, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, KOREAŃSKI, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, PURYNA, SOLIDARNOŚĆ, SERDECZNIK POSPOLITY, SALAMANDRA TEKSASKA, BĘBEN, KAPSYD, PAŃSTWO MŁODZI, SOREK, PSEUDOLAGOZUCH, DIUGONIOWATE, KOZA ŚRUBOROGA, JĘZYK BIAŁORUSKI, UKŁAD JEDNOFAZOWY, FORMACJA DEFENSYWNA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ZWIĄZEK, OSIOŁ AZJATYCKI, BASSANELLO, KWADRYGANT, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, PERKOZ ARGENTYŃSKI, SOSNA MERKUSA, LASOWIAK, ELIPSA, WAPNO LASOWANE, AMINOKWAS, DŻELADA, POLICHLOREK WINYLU, MENTON, BILLINGS, FLUORESCEINA, SOSNA DŁUGOIGIELNA, ANTYMON, BASISTA, ZAGÓRZANIN, NERECZNICA BORRERA, ?JEDWABNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS BUTANOWY organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 12 lit.)
KWAS MASŁOWY organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS BUTANOWY
organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 12 lit.).
KWAS MASŁOWY
organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych, występuje np. w zjełczałym maśle (na 11 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH, WYSTĘPUJE NP. W ZJEŁCZAŁYM MAŚLE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x