ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKRYLONITRYL to:

organiczny związek chemiczny z grupy nitryli stosowany głównie do syntezy poliakrylonitrylu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.599

ŻELAZOWIEC, MENDOZAZAUR, GALICYJSKI, FOKSTERIER, CIAŁKO KETONOWE, KORDYT, WOJNA DOMOWA, BRETOŃCZYK, SODA, ŁAPCE, ŁUPEK GRAFITOWY, ANGARIA, PIPERACYLINA, PĄK, PROTEINA, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, TRUPOJAD, COTELE, WALONKI, C, KLUSKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, SZYBLAK, BETON, NEFELIN, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, JĘZYK MUNDAJSKI, SKAŁA ALITOWA, BROŃ NUKLEARNA, ARAGO, OMIEG GÓRSKI, STARONORDYCKI, NESTOR, POŁUDNICE, PAMELO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, JĘZYK PERSKI, KETOKWAS, DYKTATURA, ETER NAFTOWY, GATUNEK SYNCHRONICZNY, CZĘŚĆ ZDANIA, BLOK, ROMSKI, HIPOKAUSTUM, MARIBOR, ZABIEG KOSMETYCZNY, POLICHLOREK WINYLU, WODOPÓJKI, MONOETANOLOAMINA, JUWENALIA, SIERPIEC, RNA, DINODONTOZAUR, RAMIPRYL, JINXI, BASZŁYK, PRZECIWUTLENIACZ, AMOBARBITAL, ARABSKI GREYHOUND, WYBIELACZ, CYTRONELAL, OWAD PROSTOSKRZYDŁY, INICJATOR, WZORZEC MYŚLOWY, WYSMUKLICA, SZTRASER, RYBY ŁAWICOWE, KWAS GIBERELINOWY, PATRONKA, CUKIER GRONOWY, REŻYM, WORKOWCE, TONGHUA, AZOTOX, JASZCZOŁD, POINTYLIZM, POMPA INFUZYJNA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, PŁYN CHŁODNICZY, JĘZYK KANANEJSKI, CHLOROFIL, KATAPULTA, AZBEST BIAŁY, PRAWO WIELKICH LICZB, CEMENT, SOJUSZ, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, ŻELAZO, EMETYK, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, ZESPÓŁ DOOSE'A, IPERYT SIARKOWY, TAMARYND, MERKAPTAN, SSAK, MAKROFIT, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, LEPTOPLEURON, ODSTAWKA, PENTOKSYFILINA, BIELINEK RUKIEWNIK, ŚWINIA DOMOWA, NORMANDZKI, TOLAZAMID, LEK PRZECIWARYTMICZNY, ILUMINAT, WITAMINKA, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, GATUNEK ALOCHRONICZNY, WODOROTLENEK, SAGGATY, HYDROKSYZYNA, NIKLOWIEC, TABOR, LINKOMYCYNA, GĄSIOREK, ŁÓJ, HOMOSFERA, HUCUŁ, JĘZYK MANX, TALK, MAPA WYOBRAŻENIOWA, WITAMINA C, PIERWOWIJE, CIAŁO KETONOWE, OSŁONOWOŚĆ, AUTOGAZ, AKKADYJSKI, FIKSATUAR, HISTRIAZAUR, TERGAL, GREKA, PROSTOSKRZYDŁY, HEERLEW, CZERKIESKA, ŻĄDŁÓWKA, PERSZERON, ZWIĄZEK RZĄDU, SYSTEM KASTOWY, BISOPROLOL, WENLAFAKSYNA, KWAS SULFANILOWY, SKANER 3D, KWAS MRÓWKOWY, ZUELLE, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, MIEDZIOWIEC, KORELACJA KANONICZNA, SOWA, ROKOKO, PATOL, ANGIELSKI, PRASSAKI, BIRMAŃSKI, CZUPRYNEK SZATANIEC, KROKODYLOWATE, KWAS METAFOSFOROWY, COLEMANIT, KARBONYLEK, SUDBURY, TYP ANTROPOLOGICZNY, SALICYLAN, MACEDOŃSKI, CHEMIZACJA ROLNICTWA, TRINAKSODON, RYNNA POLODOWCOWA, HEKSAFLUOREK SIARKI, KANTO, MELANINA, TLENEK FOSFORU(V), WYPRYSK KONTAKTOWY, TAON, BUSPIRON, LIGA, CHROMATYKA, URAN, ZANZA, PREZESKA, ŁOPATONOGI, ANALIZA FUNKCJONALNA, SPIRYTUS DRZEWNY, ALUMATOL, MEANDER, SKŁAD, IZOMER, ALFABET HEBRAJSKI, BUŁGARSZCZYZNA, WĄSONOGI, LOGOWANIE, SPACHACZOWATE, ŁĘK, KOD OGRANICZONY, MITSUBISHI, GNIAZDO SIECIOWE, JĘZYK RETOROMAŃSKI, CHOMIK MONGOLSKI, RĘKAW, CHONDRYTY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, OKSACYLINA, KONDOR, PAPIER DZIEŁOWY, ŻELAZIAN POTASU, NASIĘŹRZAŁOWCE, PENDŻABSKI, WIR PIASKOWY, DOMEK, BEZWODNIK OCTOWY, MŁOTKOWY, KUC DALES, MANGANIAN(VI) POTASU, OCHWEŚNIK, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, STAROISLANDZKI, MINÓG DALEKOWSCHODNI, ADIANTUM KLINOWATE, TARCZA, ZWIĄZEK SPORTOWY, OWCA ŚRUBOROGA, ALAMOZAUR, METAJODAN(VII) SODU, NOSOROŻEC BIAŁY, BALON, DUJKER KARŁOWATY, ILDEFRANSY, ALDEHYD MRÓWKOWY, ROŚLINA AKWARIOWA, TYTAN, BLOKHAUZ, KWAS WALPROINOWY, CHOROBA MIKULICZA-RADECKIEGO, RÓWNINNOŚĆ, DOWÓDCA, BOJKO, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, CYJANOŻELAZIAN(III), GAMELAN, PRZĄDKOWATE, BURGDORF, LITOWIEC, KEMPEN, GLIKOKORTYKOSTERYD, 2-FENYLOETYLOAMINA, DZIOBAK, GRACILICERATOPS, GALICKI, FENYLOETYLOAMINA, MAŁŻORACZEK, AMARANT, BOURDICHON, FENYLFERYNA, HWOZDOWNIA, WORCZAKOWATE, LARWICYD, TETRACHLOROETEN, ENALAPRYL, KARONGAZAUR, PISZCZAŁKA, ANIKSOZAUR, CZUWANIE MODLITEWNE, RACA, OTRZĘSINY, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, TUBA, KOLORYSTA, NAPASTNIK, ZBOŻE, CZTEROETYLEK OŁOWIU, PODEJŹRZON MARUNOWY, LORINANOZAUR, NEUROPRZEKAŹNIK, ŁUK BRZUSZNY, TRANZYCJA, DUJKER OGILBY’EGO, PIERWIASTEK GŁÓWNY, WERNISAŻ, KOFAKTOR, NAWYK, MINESTRONE, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, ZELZATE, BENGAL, SALON, PINAN, AZOTYN, PRAKOLCZATKA, UNIWERSYTET LUDOWY, BERYL, BŁYSZCZ MIEDZI, SERPENTYN SZLACHETNY, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, DURGAPUR, METYCYLINA, CHLOROHEKSYDYNA, ?LORENS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKRYLONITRYL organiczny związek chemiczny z grupy nitryli stosowany głównie do syntezy poliakrylonitrylu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKRYLONITRYL
organiczny związek chemiczny z grupy nitryli stosowany głównie do syntezy poliakrylonitrylu (na 12 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY NITRYLI STOSOWANY GŁÓWNIE DO SYNTEZY POLIAKRYLONITRYLU. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x