ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMINA to:

organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową; powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.892

RELIKWIARZ, MATURA POMOSTOWA, ERUPCJA, SMAK, HRABIANKA, KOLORYSTYKA, MONOMER, CZŁON SKŁADNIOWY, CZAS TERAŹNIEJSZY, GRYS, BIOCYD, NALEŚNIK, KOŁEK, SYNTETYK, DAMAST SKUWANY, ZAPRAWA NASIENNA, BLOK, OBAWA, KLASYFIKACJA ABC, KIERKI, MILCZĄCA ZGODA, KANTON, MURARKA OGRODOWA, SPORT MOTOROWY, WOREK, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, PLASTYKA, PRZEWIDYWANIE, MISIEK, CELOZJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ALGIERSKI, CHARYZMA, WĄŻ, MGŁA, TOREBKA BOWMANA, UKŁAD HOMOGENICZNY, EKSPRES, VIRGA, TRANSFUZJA KRWI, ROMANS, ZBOCZENICA, BIOMARKER, REKOLEKCJE, USZAK, PROWINCJA, BOLA, PASZTET, BEK, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, TEMAT, KOŻUSZYSKO, URAN, KWAS LINOLOWY, KONGLOMERACJA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, REGENERACJA, POSTAWA, RUNA, MORELÓWKA, GALARETKA, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, FENYLFERYNA, SŁOBODA, ANEKSJA, BIBLIZM, STRAWNOŚĆ, FORT, TRAFIENIE, SZPETOTA, CZYTNIK, PUNKT WITALNY, ELIKSIR ŻYCIA, NAKŁO, ZAŻALENIE, GEST, KOŃ CUGOWY, PATOGENICZNOŚĆ, GŁUPEK, KOMPLEKS, PACHOLĘ, EMFAZA, SŁODZIAK, BRODAWKA PŁCIOWA, SZYB, RAGLAN, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, PEKTYNA, RISOTTO, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KAPELMISTRZ, TEMAT, ŚWIERSZCZYK, JANE, POTENCJAŁ ZETA, KONTROLA DOSTĘPU, ATRYBUCJA, AGAMA, SERDAK, ARTROZA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BIAŁKO, PANICHIDIA, BENZOPIREN, KRYTERIUM STEROWANIA, PATROLOWIEC, ROZBÓJNIK MORSKI, LINUKSIARA, PUNKT KARNY, POMOC, PRZYJEMNOŚĆ, ALBARELLO, MOLEKUŁA, EPIDEMIOLOG, UPRZĄŻ, TABLICA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ERPEG, TREL, TROCINÓWKA, RÓJKA, STRZAŁA, OPONA PNEUMATYCZNA, KIA, TERMINAL, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DRAMATOPISARSTWO, ZAKŁAD, WIDMO RENTGENOWSKIE, CHEMIA, HARDTOP, NIEREALNOŚĆ, BIOGEN, STARY KAWALER, KOMPLEKS ELEKTRY, BARWICA, SPIEK, PODWIĘŹ, SKAŁA ALITOWA, OSTATNIE PODRYGI, POMORSKI, KORDONEK, CHLOROHEKSYDYNA, PRZEJŚCIÓWKA, KLEJNOT HERBOWY, GÓRKA, MIŚ, SEKS ANALNY, OKRĘT-BAZA, MARATON, PODGRUPA, OPERA MYDLANA, AZOTEK GLINU, INWOLUCJA, OKRES ZALICZALNY, DYL, GUMA, JAD PSZCZELI, KOD HANDLOWY, RAMA, DESEREK, TELEGRAM, ŚMIECIARZ, PRZYDAWKA, MIŁOŚĆ, HYDRIA, WIĄZ, JĄKANIE, ROBOTA, DONOR, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DROBINA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ARKABALISTA, HAK, GALWANOSTEGIA, LINIA DEMARKACYJNA, MORFEM LEKSYKALNY, TUNIKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MOGISYGMATYZM, EMBARGO, PIKADA, KATAR KISZEK, UKŁAD OPTYCZNY, CHIŃSKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NAWYK, GOŹDZIANKA, ATAK RAKIETOWY, REDAKTOR TECHNICZNY, ELKI, TYMOL, ULOTKA, MOC, EUROWALUTA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, OCZKO, KRATA ROZDZIELNA, TOR, EREKCJA, KOK, ZDZIADZIENIE, STACCATO, MŁAKA, KOTLINA, PODCAST, AKWEN, WEDUTA, DRESZCZE, KASTRAT, LOKATOR, PROTEZA, OBRONA WŁASNA, DWUTLENEK, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, INOKULACJA, BAKTERIA ŚLUZOWA, ARCHEOLOGIA, BANK DOMICYLOWY, OPCJA BARIEROWA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TAFELKA, PROROCTWO, LEK PRZECIWBÓLOWY, APLIKACJA, MELUZYNA, CYNGIEL, ASYSTENT, ZŁORZECZENIE, BURT, MROZIWO, MIKROOTWÓR, MAPA AKUSTYCZNA, ŁUG, MAKROPIERWIASTEK, WIDMO OPTYCZNE, PODDASZE, WIŚNIÓWKA, ZAPACH, KAUCZUK BUTYLOWY, UREID, AGRESJA, FRAZA NOMINALNA, KREDYT PAŃSTWOWY, ZAKOP, SZCZAWIAN, GODET, LOGOWANIE, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, IN MEDIAS RES, KONWOLUCJA, DOŚWIADCZENIE, KAMARYLA, GUMBAD, SABOTY, KLASTER, MINA, FILM OBYCZAJOWY, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ALEC, KURTYNA, JAM, LINIA MONTAŻOWA, SOWIETKA, ENANCJOMER, GAŁKI, WŁOSKI, LEBERKA, KARTA MOBILIZACYJNA, FIOLET GENCJANOWY, INTROMISJA, OCZKO, KWAS MLEKOWY, FILM DROGI, SKÓRKA, PROPAROKSYTON, SIEDZIBA, NOŻYCE CEN, QUEBECKI, KOZAK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DEMONSTRACJA, WOSZCZYNA, CZĄSTKA DZIWNA, TAPETA, APARTAMENT, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KARAWANA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ADIDAS, BENEFICJANT, MARSZ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, ?REFERENDUM RATYFIKACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.892 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMINA organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową; powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMINA
organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową; powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej (na 5 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ IMINOWĄ; POWSTAJE W WYNIKU KONDENSACJI CZĄSTECZKI ZWIĄZKU KARBONYLOWEGO (ALDEHYDU LUB KETONU) Z CZĄSTECZKĄ AMINY PIERWSZORZĘDOWEJ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x