DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRÓD to:

dawna osada obronna ogrodzona palisadą lub obwałowana (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRÓD

GRÓD to:

osada pełniąca funkcje obronne, budowana do późnego średniowiecza (na 4 lit.)GRÓD to:

podniośle o mieście (na 4 lit.)GRÓD to:

siedziba księcia, warownia, w której mieszkali ludzie, toczyło się życie (na 4 lit.)GRÓD to:

miasto (daw.) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.463

KOSMETYK, PAKA, RUCHANKA, EWOLUCJA KASKADERSKA, KAMPONG, SIEĆ, POZIOM, PYSZOTA, GRANICA, SKALA, KRWOTOK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KŁOBUK, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, RACJONALNA IGNORANCJA, KORONKA, KRWAWNIK, TĘSKLIWOŚĆ, OSPA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PTASZEK, SUFLET, ŁUPEK ILASTY, CIERPLIWOŚĆ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, INHALACJA, MIMETYZM, ZASIŁEK PORODOWY, FUTERAŁ, KONWERSJA, PROGRAM, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ZIELONE, IRRADIACJA, DYBUK, MIĄŻSZ, WIESZAK, GOL, KLASYFIKACJA ABC, OBCOWANIE PŁCIOWE, DYPTYK, SYSTEM ALARMOWY, SUMAK, PIGULARZ, ZAMEK, WOJNA DOMOWA, PRĄD INDUKCYJNY, KOZAK, SONG, COASTER, HISTORIA, ASYSTA, CHOCHOŁEK, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, AREA, MASA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PRYMITYW, WYRÓB MEDYCZNY, PIĘTA ACHILLESA, JUBILER, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, BABINIEC, EMIRAT, KOLUMNADA, NIEPOKALANEK MNISI, PSEUDOMORFIZM, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, AKADEMIK, REKONWERSJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ANTEPEDIUM, TRANSLACJA, TYP DZIKI, PRAKTYCZNOŚĆ, ZDANIE, PRZEWIĄSŁO, KWAS, ŁEBEK, WIWAT, POWTÓRZENIE, TINGEL, KAMIEŃ, ŁOWCA , MOŁOTOW, DOMENA PUBLICZNA, SMYCZ, LAMINAT, PIĘTRO, PUSZKARZ, NAWA, EMILY, STAN, PŁUCZKA, SOLANKA, ZAKOP, PION, KOMPOTIERA, ŁASZT, INTERNACJONALIZM, ANGLOFOBIA, DEASEMBLER, LARWA, KWASEK, PROMIENNOŚĆ, ZATRUDNIENIE, PRZEMOC, OPAD, WYKUSZ, PATYCZAK, KONFISKACJA, PROSO, TWORZYWO SZTUCZNE, AMERYKANIZM, OBIONE, RESTART, ARANŻER, GEORGE, PLANETOIDA, KARTOTEKA, INTRATA, ANGIELCZYK, RYBA PO GRECKU, ANKIETA PERSONALNA, IBERYSTYKA, REGENERACJA, ODSYŁACZ, OPODATKOWANIE, ABOLICJONISTA, KREM, WEŁNA, ZACIĘCIE, KOSMATOŚĆ, KOŚCIÓŁ FARNY, WŻER, MARUDER, ŁAN KMIECY, PALIWO SILNIKOWE, PRZETACZANIE KRWI, ORANŻADA, WICIOKRZEW, NIDERLANDZKI, MURARKA RUDA, MIESZEK, MASOŃSKOŚĆ, TRANSPORTER, INTERPRETATOR, ŁAJKA, FANPEJDŻ, SKOMPROMITOWANY, ROZPAD, GALERIA, UJĘCIE, CZYŚCIOCHA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ZASILANIE SIECIOWE, ZWIJARKA, PACJENT URAZOWY, KANWA, GŁOWA, SMAROWNICA, PEREŁKA, SZCZUR TUNELOWY, POPRAWA, WAŁ, KOPROFIL, ZAMIANA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, OBŁĘK, KLAUZULA GENERALNA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KĄT WYPUKŁY, NADZÓR INWESTORSKI, KASETA, GAJA, MINIATURA, ŻEGLUGA, DRUK, KRAKWA, RZEZALNIA, TORT, BICIE CZOŁEM, TEREN ZIELONY, WOLT, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, STERYLNOŚĆ, MAŁPA, IMMUNOSUPRESANT, TABULA RASA, PAPAD, WIEŚ, UDŹWIG, ŻEGLUGA, TERMOS, ROŻEK, PAWIĄZ, UPOWAŻNIENIE, KRUCHAWECZKA, PRAŻUCHA, SYNAPIZM, SOKOLE OKO, GRZECHOTKA, NAROST, PROTEGOWANY, NIEMIECKI, WIDMO OPTYCZNE, EGZORCYZM, CZERPAK, SAKLA, SONG, BINDA, SILNIK, SENSYBILIZATOR, NIEMOŻLIWOŚĆ, MAKINTOSZ, ASTEROIDA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, KUREK, ANGOL, TEOLOGIA NEGATYWNA, FALA, NACIEK, SZKLIWO, WSPOMNIENIE, GRZYB ATOMOWY, PODATEK, BARWA, AGRA, TROLLING, MORENA KOŃCOWA, POST, CHOJAK, BLINDAŻ, KORYTO RZEKI, OFICJAŁ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ŁOBUZIAK, SKOPEK, TAUKA, WINDA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, EPIZOOTIA, ZAPRZĄG, PROCES FIZYCZNY, ROBOTA, MOBIL, PREPARAT CHEMICZNY, DYKTATURA, PŁACZ, KOLEBKA, ANTYGWAŁTY, ŁYK, SIEĆ ENERGETYCZNA, METRESA, JASKÓŁKA, BOCIAN, SYMFONIK, TROSKA, ZBIORNIK, SANDWICZ, URCEUS, KRZYŻAKOWATE, JEDNOSTKA, PŁATECZEK, OBI, PEDAGOG, KOSMOGONIA, INICJATOR, LINON, WŁÓKNO, SKARB, BRUZDA, DANE SENSYTYWNE, OPASANIE, HOKEJ, NIEGOTOWOŚĆ, PRĄD BŁĄDZĄCY, DZIEWCZYNA, OFENSYWA, PROMIENNIK, HALOGENOALKAN, BENEFICJANT, WIELOKROTNOŚĆ, NIENORMATYWNOŚĆ, ŚWIECA, AKOMPANIAMENT, STEREOTYPIA, KAMIONKA, PIERŚCIEŃ, BERŻERKA, BAŃKA MYDLANA, GODŁO PROMOCYJNE, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, BECZKA PROCHU, PRZEWROTKA, RADAR GEOLOGICZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ANTYDOGMATYZM, ?SZYFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.463 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRÓD dawna osada obronna ogrodzona palisadą lub obwałowana (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRÓD
dawna osada obronna ogrodzona palisadą lub obwałowana (na 4 lit.).

Oprócz DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DAWNA OSADA OBRONNA OGRODZONA PALISADĄ LUB OBWAŁOWANA. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast