CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUWAK to:

część cylindra maszyny parowej regulująca dopływ i odpływ pary, mieszanki lub spalin (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUWAK

SUWAK to:

ekler; zamek błyskawiczny do sukien, spodni, swetrów itp (na 5 lit.)SUWAK to:

rodzaj zapięcia bluzy (na 5 lit.)SUWAK to:

zamek błyskawiczny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.379

PRZECIWIEŃSTWO, KAREL, KWARTET, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, MAGAZYN, SIÓDMY, LISTEK, CZAS PÓŁTRWANIA, BŁĘKITNE HEŁMY, KONTAKCIK, PLAŻA, MNIEJSZE ZŁO, SCHAB, ALERT, PŁATEK USZNY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, HALO, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, KOBIETON, MŁOT, OSTROWIANIN, WAPIEŃ MUSZLOWY, REGENERACJA, PASZTET, DŻIHAD, OFFSET, DUMPING, SZKOŁA, GALANTYNA, ATAK SPEKULACYJNY, PORTUGALSKI, UKŁAD FIZYCZNY, DYMNICA, MARK, EREB, CIĘŻKIE DZIAŁA, SOCJALDEMOKRATA, KULT SOLARNY, SUBREGION, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, POZYCJA, ELEMENT, CIOS, AMARANT, ZASILANIE, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, HETERODYNA, LAMINAT, SKARPA, LEJBIK, WYBIEG, EFEKT SNOBIZMU, RYZYKO OPERACYJNE, STEK, WSPÓLNIK, TELEGRAM, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OBWIĄZKA, KONCERN, DAN, PŁATEK, EKSPLOATATOR, TOCZKOWCE, UDERZENIE, WAPNO, SŁONIOWATE, AGAMA, ROZKŁAD, FORMACJA, REN, ALT, DZIERŻAK, BROŃ BIOLOGICZNA, ANOMALIA TERMICZNA, LICHWA, OSPAŁOŚĆ, PŁAT SKRONIOWY, RING, SILNIK CZTEROSUWOWY, UNCJA, SRACZKA, SITKO, ZREKOMPENSOWANIE, KOŃ CUGOWY, SPŁUKIWANIE, PLUTON, POJAZD LATAJĄCY, KREOLKA, ŁUG, HARCERKA, PRANKO, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, POGROM, WIERCIPIĘTKA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KOSTKA, ZAPROSZENIE, PRZEKIEROWANIE, ARKADA, SZPETOTA, KŁĄB, KROSNO, TYP, KNEDLE, WARTOŚĆ NOMINALNA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, WULKAN BŁOTNY, SKÓRZAK, INDEKSACJA, DŁUGIE RĘCE, LIŚCIONOGI, BROŃ OBUCHOWA, AOJDA, PIRAT, KRWIOŻERCZOŚĆ, WYROCZNIA, PRZEKŁADKA, BATYMETRIA, GICZ, LALA, WYBRANKA, BASEN, IZBA, CEGŁA DZIURAWKA, INDEKS, ŁOPATA, PRZETWÓR, SPONDYLOSOMA, SYSTEM SYMBOLICZNY, GLIKOLIPID, ŚLIZGAWKA, ROLADA, HIN, CZŁON SKRAJNY, JELEŃ WSCHODNI, DŁAWIK, INTRATA, SŁODKA BUŁKA, WIERZĄCY, TARCZA, OBSADA, PORÓD RODZINNY, ŁUK, KASZA JĘCZMIENNA, DUPLEKS, KAMIEŃ NERKOWY, PATRONAT, OPONA, SIATKA GEOGRAFICZNA, LUK, GARDA, WOLTAŻ, POLISYNDETON, OSTOJA, FARSZ, KOALICJANT, SŁUŻBA DYŻURNA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SKÓRA, PERKOZ ROGATY, SPRZĘCIOR, PLAMKA FORDYCE'A, PODATEK EKOLOGICZNY, DŁOŃ, KOHORTA, OWOC, KORSARZ, WYNACZYNIENIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, DYFTYK, SOŚNIK, ANGINA MONOCYTOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MEDIALNOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOMPLEKS ŻYTNI, FESTON, OPUS, GRODZISZCZANKA, CHŁODNIK, TAGER, ZARZUT, PAKIET, BIURO PARLAMENTARNE, PATRZAŁKI, DRYBLING, MAŹNICA, VIRGA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, CHITON, JEDNOSTKA NAUKOWA, ŁOWCA , BARWA, PALNIK GAZOWY, PUCH KIELICHOWY, SITO, INDOS, SYNOD, ORION, PRZEZIERNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZOWY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ROTUŁA, JUDASZOWE SREBRNIKI, SPEAKER, NEUROPATIA, OPAD, TROPIK, LYCRA, KOOPERANT, BROSZURA, KATAPULTA, DEKORTYKACJA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, DYSCYPLINA, ROKOWANIA ZBIOROWE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, OBMUROWANIE, GUMIDRAGAN, WAŁECZEK, CEROWNIA, ŁAM, USZAK, SEPTET, GOŁĄBEK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WELON, KONWOLUCJA, ZEWŁOK, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, EMENTALER, PIEC MARTENOWSKI, CYZELATORSTWO, STALLA, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, PLACÓWKA NAUKOWA, POLER, SZURPEK MISECZKOWATY, STOŻEK WULKANICZNY, PALATYNKA, ROŚLINA TRUJĄCA, AULA, ŁONO, NAKŁADKA, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, DOM HANDLOWY, WATOLINA, OTTER, SZABROWNIK, PRZEDMIOT, DIAGONAL, KORKI, DZIESIĘCINA, RURA, SADOWISKO, GEN SPRZĘŻONY, WIZERUNEK, GRODŹ, IMITATOR, URYWEK, PIEPRZÓWKA, HERBATA, EDYCJA, SYGNAŁ, REFLEKS, METATEKST, DYBUK, MOBBING, SAKWA, SUBEMITENT, KUBECZEK, RATING KREDYTOWY, MEDALIK, ENAMINA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ALBUM, KITAJKA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, BABA-CHŁOP, RDZA, PROSPEKT, PUDŁO REZONANSOWE, KRÓCICA, DWUSTUZŁOTÓWKA, CLERK, OSTROMLECZ, OKRĄGŁOŚĆ, PIESZCZOSZEK, ELEWON, EKRAN, KONTYNGENT CELNY, BLOK RYSUNKOWY, ROZDANIE, ANTYOKSYDANT, MIKROMETR, NADWYŻKA, ?MUCHA SIATKOSKRZYDŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUWAK część cylindra maszyny parowej regulująca dopływ i odpływ pary, mieszanki lub spalin (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUWAK
część cylindra maszyny parowej regulująca dopływ i odpływ pary, mieszanki lub spalin (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ CYLINDRA MASZYNY PAROWEJ REGULUJĄCA DOPŁYW I ODPŁYW PARY, MIESZANKI LUB SPALIN. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast