OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREGATA ŻAGLOWA to:

od XVI do początku XIX wieku średni lub duży okręt żaglowy o drewnianej konstrukcji, mniejszy i słabiej uzbrojony niż galeon i późniejszy okręt liniowy, ale szybszy i zwrotniejszy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.857

CHOROBA BOSTOŃSKA, KOTEW, MIMETYZM, CIĄG, NARZĄD KRYTYCZNY, SZKLANKA, ALKILACJA, ROKOWANIA ZBIOROWE, ILLOKUCJA, MUCHA SUCHA, STAROFRANCUSKI, GAWOT, ZIMNE NÓŻKI, FRYSZERNIA, KUTER, DEFERENT, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, FOTOSENSYBILIZATOR, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DEGRADACJA, FACHOWIEC, ZBIORNIK, TIBIA, OPRAWCA, KREPA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, KOMPENSATOR CIEPLNY, PASTORALE, TASIEMIEC, CELESTA, ROTUŁA, NEOLIBERALIZM, ŁEPKA, MODYFIKACJA, MAŁY PALEC, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ŁYŻKA, AWIZO, KAZALNICA, ZAWRÓT, KOMPLANACJA, ROZNOSICIEL, ANALIZA FUNKCJONALNA, PUNKT GASTRONOMICZNY, OLIWKOWATE, POKŁAD STATKU, ZOOCHORIA, WIZERUNEK, AFERA, FAŁDA, APARTAMENT, DYNAMIKA, KOMORA MINOWA, DIS, CUGOWIEC, HISZPAŃSKI, CYRK LODOWCOWY, SZCZERBA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PASTEL, CZUWANIE, WOLE OKO, KONFISKACJA, MĘKI TANTALA, PSYCHUSZKA, PAWĘŻ, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, MIMEZJA, CHLOASMA, ZMOWA CENOWA, ŁOM, BAMBUS, DISCO POLO, KINO DROGI, PLIK DŹWIĘKOWY, GYROS, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, DRAMATURGIA, FLAMING, PILOT, DZIEWICA, CHOREG, WZIERNIK, MGŁAWICA, RHIZOBIUM, EKSPRESJA GENU, ZGRUBIENIE, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PLECHA, OLBRZYM, GIROSKOP, PRZEDSZKOLE, KOLONIZATOR, TRZYDZIESTY PIERWSZY, GŁOS, SAMIEC, ŁUG, ANTOLOGIA, NIEDORÓBKA, PASO FINO, SZTUKA KINETYCZNA, OCHRONA INDYWIDUALNA, EFEKT MAJĄTKOWY, OBSADA, BYLINA, PAROBEK, PYLICA ALUMINIOWA, KATAR SIENNY, NADRUK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PAWILON, OLEANDER, KUSKUS, DOM POSELSKI, KALAMBUR, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BASENIK, LINIA KOLEJOWA, ALE, WROCŁAWSKOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, OKALECZENIE, LUDZKIE ZOO, DIABEŁEK, INTROIT, RÓŻA BARYTOWA, ZAMEK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, KATAPULTOWANIE, POŚWIĘCENIE, CHOŁODEĆ, POTĘPICIEL, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, REWERENCJA, BEZBRZEŻ, KOLEŚ, WĘZEŁ, WYLICZANKA, KORWETA RAKIETOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, KRYMINALISTYKA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, MONODIA, HETERODYNA, KOMPENSACJA WERBALNA, PROGRAM, SANKI, KADRYL, TAG, OKRES ZALICZALNY, BRYLE, MÓL BOROWICZAK, MAŹNICA, SILOS ZBOŻOWY, INSTALACJA, BECZKA PROCHU, APANAŻE, SZTUBAK, SKARPA, BUDLEJA, ANDANTE, JAMES, TRANSPARENT, WYWIAD, FUNKCJONALIZM, GŁOWACZ, NIEPOKALANEK, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, ALARM SZALUPOWY, SZASZŁYK, PATROLOWIEC, GAR, KANAŁ, POBIAŁKA, KRATER WULKANICZNY, PRZYRZĄD, SPĄGNICA, DRAM, MARUDER, POCZEKALNIA, BANDOLIER, SMUKLICA ZWYCZAJNA, FUNKCJA CELOWA, VASARELY, KRÓWSKO, KOMBATANT, WSPÓŁKATEDRA, CHOJAK, RZEKOTKA DRZEWNA, KUM, SATYRA, NIEZMIERNOŚĆ, KAPITANT, ZAĆMIENIE, PLOMBA, PROCH BEZDYMNY, STAWKA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, WYDATKI, SAFARI, KAWA, INFOMAT, WŁÓKNO, WĄSONÓG, KLINIKA ODWYKOWA, HYBRYDALNOŚĆ, SKRZYNKA POCZTOWA, PRANKO, SIODZI, TERAPIA ODRUCHOWA, SARNA, KALENDARZ CHIŃSKI, KĄDZIEL, KARZEŁ, POLIGAMIA, WIELOZADANIOWOŚĆ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DZIANET, SKARYFIKACJA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PANDAN, EMOTIKONA, DWUDZIESTKA, RAPIER, LICHWA, ŚCIĘCIE, SZKARADA, FORT, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KATAR, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, LAPIS-LAZULI, PARYTET, ODSZCZEPIEŃSTWO, OBRAZOBURCA, ENDOPROTEZA, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, ZAWÓR, HALA, OCHRONA KATODOWA, ZEW, HALA MASZYN, BARBIE, WSTAWKA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ŚCIGACZ, PAS, MLEKO, PRZYDZIAŁ, SPORTÓWKA, AKROBATYKA, STAWKA, ŚWISTAK OGONIASTY, CIAPKAPUSTA, WYRĘBISKO, BEFSZTYK, MINIPIŁKA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, DZIECIĘ WIEKU, CIERPLIWOŚĆ, ASOCJACJA, ŁAMANIE, TRYBUNAŁ, KREOL, KARABIN AUTOMATYCZNY, GORKI, BARWA, BLASTODERMA, AZYDEK, GRUSZKA, SOS, KWIATUSZEK, DOWÓD, SUCHOWIEJ, MEMBRANA, ZDANIE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KIJ, JARZĘBINÓWKA, PIÓROSZ PIERZASTY, TAPER, CHOINKOWOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, AFERKA, SEZAMEK, LUD, PRANIE MÓZGU, NIEMIASZEK, GRAFIKA, OBSŁUGA, SŁOWNIK, CZUBACZ, KREDENS, LEADER, ILOCZAS, CIAPATY, LITERATURA ODPUSTOWA, GIERKA, ORCHESTORION, ?HOMAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREGATA ŻAGLOWA od XVI do początku XIX wieku średni lub duży okręt żaglowy o drewnianej konstrukcji, mniejszy i słabiej uzbrojony niż galeon i późniejszy okręt liniowy, ale szybszy i zwrotniejszy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREGATA ŻAGLOWA
od XVI do początku XIX wieku średni lub duży okręt żaglowy o drewnianej konstrukcji, mniejszy i słabiej uzbrojony niż galeon i późniejszy okręt liniowy, ale szybszy i zwrotniejszy (na 14 lit.).

Oprócz OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OD XVI DO POCZĄTKU XIX WIEKU ŚREDNI LUB DUŻY OKRĘT ŻAGLOWY O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI, MNIEJSZY I SŁABIEJ UZBROJONY NIŻ GALEON I PÓŹNIEJSZY OKRĘT LINIOWY, ALE SZYBSZY I ZWROTNIEJSZY. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x