RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARELIEF to:

rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 8 lit.)BAS-RELIEF to:

rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 10 lit.)PŁASKORYT to:

rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 9 lit.)PŁASKORZEŹBA to:

rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.211

UDAR MÓZGOWY, SALATERKA, SIAD PŁASKI, AROSA, ŚMIERTELNIK, WOJSKO FEDERALNE, PISZCZAŁKA, SUCRE, WYCHODNIA, AZOTAN(III) AMYLU, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, SYNINGIA, SAURON, SKIP, BRUHATKAJOZAUR, PĘPOWNIK, PATOLOGIA NARZĄDOWA, PRODUKCJA PIERWOTNA, BLOCZEK, AGAPANT, POKRYWA, LAUR, EKONOMIA POLITYCZNA, CIASTO TRZECH KRÓLI, SREBRZYK, SORGO, BANAN, CYPRYŚNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, ŻYCIE OSOBISTE, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, ŚMIECIUCH, PRZEPIÓRKA, CHARLES, NADBUDÓWKA, PRĄD ZAWIESINOWY, DRYPTOZAUR, ROKIETNIK, FRAGMENTACJA PLECHY, SELEKTOR, WKRĘT, SOLIDARNOŚĆ, SKONTO, PIECHOTA WYBRANIECKA, WALTER, GOLONKO, REA, KLESZCZE MIĘKKIE, DREWNO WTÓRNE, KRZYŻAK, CYKANIE, DESZCZ METEORÓW, UWERTURA, AŻUR, EMBAZAUR, SZALOTKA, GWARA TERYTORIALNA, ANTENA YAGI, BĄCZEK CZARNY, CIĄŻA PRZENOSZONA, CZAPKA WĘGIERSKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WOLE OCZKA, ACENA BUCHANANA, STRZAŁKA, WYSOKOŚCIOMIERZ, PODRÓŻ, ŁYSIENIE, TONDO, POSIADACZ SAMOISTNY, GŁĄBIK, DZIEŃ, BAGNIAK ZDROJOWY, PALEOPTERYKS, PROCH DYMNY, TETRAETYLEK OŁOWIU, BALON METEOROLOGICZNY, GWINT ZŁĄCZNY, JACHTOWY STERNIK MORSKI, MISECZKA, PLACEK PO ZBÓJNICKU, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, TAROT, EDYKUŁA, BIEL, GACIE, MURSZ, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, IGLICA, SALATERKA, BERA, KOTEWKA, PROCH BEZDYMNY, FACJATA, ŁZAWNICA, BOROWIK, OKTANT, DYSKWALIFIKACJA, KRZYWOSZCZEĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA, TENIS ZIEMNY, RODZAJ MĘSKI, PYCHA, POCHYLNIA, ŚWIERK, PAWĘZA, PISTON, ANTYPERTYT, SURMIA, BRUSCHETTA, GROSZEK, TARTYNKA, CIŚNIENIE, LOBELINA, OKOLICZNIK CELU, PIGUŁKA WIEDZY, BOMBA TERMOJĄDROWA, CYKAS, KONICZYNKA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, ATLAZAUR, DRABINKA SZNUROWA, KAPISZON, KOŁCHOZ, KARMINADEL, TARCZA, LIBONEKTES, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, KLASMODOZAUR, KATEGORIA MUSZA, KOLEJ GONDOLOWA, PIŁA WŁOSOWA, PODKOWIŃSKI, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, OLSZA, LONGISKWAMA, TER, RUMIANEK, ENDOSKOP, BANDOLET, RYNEK FORMALNY, BALOTAŻ, ANODA, KRUCHAWECZKA, CHOCHOŁEK, HEŁM BURGUNDZKI, CZEKOLADA, WIDLICZKA, PRZEPIĘCIE, KLEJNOTKI, PELHAM, CYPR, PROKOMPSOGNAT, AMFIDROMIA, TELEWIZJA HD, PORTFEL, KRÓLIK, WIELKOGŁOWOWATE, KOKSOWNIK, SPÓJNICA, HALOGEN, EKSPERT, IMELMAN, OPOŃCZYK, CZUBRICA, KARTEZJANIZM, NUTRIA, KWADRUPOL, TEST, KOSTKA, MODRAK, MASA BEZWŁADNA, INLET, LOGIKA MATEMATYCZNA, AEROFIT, OŁTARZ, CARIOCA, ZACHYŁKA, NAGANA, KANDYDEMIA, LINKA, GRASER, GRUPA, RYZOIDY, ARTYKULATOR, DODATEK PIELĘGNACYJNY, AMARANT, WULGARYZM, KOMEDIA STAROGRECKA, POŁOWICA, KOŁNIERZ, OGÓREK, PSYCHOTEST, MOTYLEK, PODKÓWECZKA, IBIS BRANICKIEGO, PARABANK, GAMA, PEDEL, GANOIDY, KASKADA, KARTKA, SZANTUNGOZAUR, LOBELIA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, NOGA, WIATRÓWKA, CIOTCZYSKO, PITA, ŁOPATONOGI, PĘTÓWKA, KSOBNOŚĆ, ZARODZIEC, SŁAWOJKA, PŁĄCZYCA, STORYTELLING, CHOMĄTO, ŻEBRO SZYJNE, GORYCZKA, PAPIER BIBLIJNY, SMARKACZ, NATURALIZM, KREDKA ŚWIECOWA, TRWAŁA, GNU, CHUTUKTU, MIESIĘCZNICA, PÓŁOWCA, PANEL PODŁOGOWY, CHWYTNIK, OSINA, REOFILE, ŁYSAK, EUGLENINY, AŁYCZA, WAFEL, POWINOWACTWO OSIOWE, PARZĘCHLIN, RUTIODON, SAJGONKA, ROTA, LORINANOZAUR, GOLONKA, PRIORYTET, PIŁA, MIĘKKI ENTER, KOŃ TROJAŃSKI, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, MIKROFILM, LĄDZIEŃ, ANALIZA SPEKTRALNA, WYRÓWNANIE, KONTRALT, HAGRYF, GYMEL, DRAPIEŻCA, ZASMARKANIEC, ŚCIESKA, WOLE OCZY, PALEC BOŻY, BOKOCHÓD, BAZYLISZEK, MIĘKKOPIÓR, LORNETA NOŻYCOWA, WAJGELIA, KOPYTO METALOWE, ZGRUBIAŁOŚĆ, UDANOCERATOPS, PEONIA, ANTENA TUBOWA, MARIO, WOLEJ, DEFICYTY BLIŹNIACZE, JĘZYK NAWAHO, DZIANINA, KUKIEŁKA, DWUDZIESTOPAROLATEK, PRZEDROST, OWIRAPTOR, PŁYN RINGERA, RYCERZYK, SZYPLIN, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, BAWEŁNA STRZELNICZA, MAROKAŃSKI, FLUWIOGLACJAŁ, EUSTENOPTERON, SWOJAK, IMMUNOGLOBULINA, TRAWA KANARYJSKA, AKATOLIK, SYNCHROTRON PROTONOWY, ORZESZEK ARACHIDOWY, TRZONOWIEC, RIKETSJE, CHLOROETAN, NARCYZ, SSAWA, ?CZYREŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.211 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARELIEF rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 8 lit.)
BAS-RELIEF rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 10 lit.)
PŁASKORYT rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 9 lit.)
PŁASKORZEŹBA rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARELIEF
rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 8 lit.).
BAS-RELIEF
rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 10 lit.).
PŁASKORYT
rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 9 lit.).
PŁASKORZEŹBA
rodzaj reliefu, określany jako relief płaski - płaskorzeźba wystaje ponad powierzchnię podłoża na wysokość mniejszą niż połowa całkowitej wysokości przedstawienia (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ RELIEFU, OKREŚLANY JAKO RELIEF PŁASKI - PŁASKORZEŹBA WYSTAJE PONAD POWIERZCHNIĘ PODŁOŻA NA WYSOKOŚĆ MNIEJSZĄ NIŻ POŁOWA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI PRZEDSTAWIENIA. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x