FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEDŁUŻACZ to:

formularz, który może służyć jako dodatkowe miejsce na tekst w dokumentacji urzędowej; dodatkowy arkusz, dzięki któremu można umieścić w dokumentacji urzędowej dłuższy niż przeciętnie tekst (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEDŁUŻACZ

PRZEDŁUŻACZ to:

odcinek przewodu elektrycznego zwiększający zasięg przewodu pomiędzy gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniem pobierającym prąd (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

przyrząd, dodatkowy element w konstrukcji, który ją przedłuża, wydłuża (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

coś, co przedłuża trwanie czegoś, wydłuża coś (zwłaszcza: stan, proces) w czasie (na 11 lit.)PRZEDŁUŻACZ to:

część urządzenia lub osobne urządzenie, którego funkcją jest przedłużanie zakresu działania czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.373

TŁOK, BACZKI, PRZESIEK, PRZYGRYWKA, ZWIJACZ, ROZDZIELCZOŚĆ, PARCELANT, BIEGUN, POSŁUCH, URLOP GÓRNICZY, GAŁĄŹ, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CZAS NIEOZNACZONY, SZTUKA, CZŁON POŚREDNI, INSTALACJA ALARMOWA, DESKARZ, NOTOWANIA, LICZBA MNOGA, PLAC, USZYSKO, PŁOTEK, IMPULSYWNOŚĆ, TURÓWKA, TEORIA PIERŚCIENI, CIĄG DOKŁADNY, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, REALISTA, POLIGYNIA, KAZALNICA, GAZELA ERYTREJSKA, ROKOKO, BÓL DUPY, TACKA, POLIMORFIZM, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, REZERWA, PAWILON, CHOROBA ROŚLINNA, DERMOKOSMETYK, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, GERMANISTA, PRZYRODNI BRAT, OWODNIOWCE, NAPAŚĆ, DZIENNIKARZ, TAIZE, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, GOSPODARKA TOWAROWA, MAGNEŚNICA, CYFRONIK, TRAGICZNOŚĆ, IMPULS WZROSTOWY, GŁOSOWANIE, CENA SUBSKRYPCYJNA, INSTALKA, WCIĄGNIK, WYŻERACZ, MŁYNOWY, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, ZAWÓD, KONCENTRAT, MIŚ, ZBOCZENIE ZAWODOWE, POEMAT DYDAKTYCZNY, BOJ, POŻERACZ SERC, BEZPIECZNIK, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, STYMULATOR, ALERGEN WZIEWNY, ZBOCZENIEC, SEZON, DAR, KOZOJEBCA, ZAZDROŚĆ, GAMBIT PRZYJĘTY, RAJDÓWKA, TWIST, OŁTARZ, LENIUSZEK, SYNKLINA FAŁSZYWA, ESTRAGON, TELEGRAM, PLATANA, SONDAŻ, ŻACHWY, SZAŁAS, DWUMECZ, KISIEL MLECZNY, RURA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, STOPIEŃ, FUNDUSZ SOŁECKI, ŚLONSKI, ROZGŁOSICIEL, ŻMIJA, TABLICA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KUBECZEK, EDYKUŁA, TEATR, NAKRYCIE GŁOWY, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, PĘPEK, TENOR DRAMATYCZNY, AKSELBANT, RAKI, KOSMOS, ŁAKOMY KĄSEK, POLICHLOREK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, OKSYTAŃSKI, WAFEL, ODJAZD, CZTERDZIESTOPAROLATEK, GLOSATOR, FOLKSDOJCZ, WYRZUT SUMIENIA, OKREŚLNIK, DWÓR, REPASAZ, DZWONEK RĘCZNY, WSCHÓD, CZAS OCHRONNY, DIAPSYDY, CZERWONA KARTKA, MINERAŁ RELIKTOWY, OBWÓD REZONANSOWY, PLENER, KANALIK, MIĘKKOŚĆ, SŁONECZNICA, RECYTATYW, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, DOTYK, DOŁEK, LIMONKA KAFFIR, OWAD WODNY, DZIEDZICTWO, PRZEZIERNIK, BRĄZOWY MEDAL, PŁASKOZIEMIEC, PARLAMENT, KLUCZ, ZAĆMIENIE, WAHACZ WZDŁUŻNY, USPOKAJACZ, PŁYWANKA, MACZANKA, KASJA, KRZYKACZ, PRZEKLEŃSTWO, PANIĄTKO, PARTYJNIAK, USENET, BAJECZKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, LODOWIEC ALPEJSKI, DRZEWO KAKAOWE, TRANSKRYPCJA, REGUŁA SARRUSA, KAMERDYNER, CZYTANKA, SZŁAPAK, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, KLIKALNOŚĆ, WYROBNICA, WOOD, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, MONOGAMIA, CHLEB POKŁADNY, LIBRACJA, CHOKER, FILTR, GASKOŃCZYK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SZALA, FORMUŁA, KRYPTOMONADY, WEKSLARZ, ZAWŁOTNIA, CZTERY ŚCIANY, TWARDZIEL, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, GRAF NIESKIEROWANY, FAKIR, LEGOWISKO, ŚMIECIARZ, SILNIK RAKIETOWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, LÓD, ILUSTRACJA, WILCZY DÓŁ, JURYSDYKCJA, KOT, SUPERINTELIGENCJA, APOKRYF, KRAMARZ, CYJANOHYDRYNA, POLIGON DOŚWIADCZALNY, ATTACHAT, OGNISKO, DYSGRAFIK, IDEALIZACJA, MIÓD SZTUCZNY, SERCÓWKA, POKŁAD STATKU, GALARETKA, EUROPOCENTRYZM, TROP, ŁAJDACKOŚĆ, PEBA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SCHEMAT SARRUSA, TEKST PRASOWY, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PLAC, NOWICJAT, POLE KARNE, TRZYDZIESTOPAROLATEK, PRZESTRZEŃ, STAWARKA, TWÓR, ESZOLCJA, SIMETIKON, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ODLEGŁOŚĆ, DOM HANDLOWY, SZTOS, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, MIKROFON KONTAKTOWY, WJAZD, UKRES, CZAS FIZYCZNY, DELFIN HEKTORA, GRONINGER, AWIZO, KONIUNKCJA, PRÓŻNIAK, OBSERWATORKA, KIESZEŃ, LEK PRZECIWLĘKOWY, KOŃ HUCULSKI, ORATORIUM, KRYJÓWKA, CHLEB SITKOWY, PIERWSZOŚĆ, CEBULA PERŁOWA, SPOILER, ŁUCZNY, STONEY, CIEPLUCH, MIECZ, HERMANOV, BRUMBY, HAK, PARKIET, NEGACJA, PTERION, METAL, FILEMON BIAŁOSZYI, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, RUTYNISTA, NIEPRZYTOMNY, KANAPKA, SALA, SZUMKA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SKRZYNIA, UROCZYSKO, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, POMOCNIK, PRYMUS, LAKTOOWOWEGETARIANIN, BIAŁY ZNAK, TYMOLOL, STARY MALUTKI, TUNIKA, MOSAD, PEŁZAK ODMIENIEC, POZYCJA, POKOLENIE, KRATKA WENTYLACYJNA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, DŻUNGLA, ZŁĄCZE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, DOKTRYNERSTWO, WKŁADKA, DOMINANTA, WATA, ETER, PŁATNIK NETTO, ŚREDNIOROLNY, MIŚ, ?POWIJAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.373 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEDŁUŻACZ formularz, który może służyć jako dodatkowe miejsce na tekst w dokumentacji urzędowej; dodatkowy arkusz, dzięki któremu można umieścić w dokumentacji urzędowej dłuższy niż przeciętnie tekst (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEDŁUŻACZ
formularz, który może służyć jako dodatkowe miejsce na tekst w dokumentacji urzędowej; dodatkowy arkusz, dzięki któremu można umieścić w dokumentacji urzędowej dłuższy niż przeciętnie tekst (na 11 lit.).

Oprócz FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - FORMULARZ, KTÓRY MOŻE SŁUŻYĆ JAKO DODATKOWE MIEJSCE NA TEKST W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ; DODATKOWY ARKUSZ, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UMIEŚCIĆ W DOKUMENTACJI URZĘDOWEJ DŁUŻSZY NIŻ PRZECIĘTNIE TEKST. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast