CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOMIK TURECKI to:

chomik azerski, Mesocricetus brandti - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, blisko spokrewniony z chomikiem syryjskim, używany jako zwierzę laboratoryjne, ale nie jest szeroko dostępnym gatunkiem na rynku; występuje w Turcji, Libanie, Gruzji, Azerbejdżanie, Iranie i Rosji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.482

FORK BOMBA, NAPROTECHNOLOGIA, MARTWY PUNKT, WILGA ZIELONAWA, HYRAD, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, HIPOPOTAM POSPOLITY, WYBITNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, CZOSNACZEK, TENDENCJA ROZWOJOWA, BRZANKA LATAJĄCA, MIECZODZIÓB, LŚNIĄTKA WYTWORNA, GATUNEK PRZYPADKOWY, WEHRLEŃSKI, GRUCZOŁOWIEC NIEBIESKOPRĘGI, PEKARI BIAŁOBRODY, BEKAS MAŁY, POZAHISTORYCZNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, SZACHY TRZYOSOBOWE, WALCZAK, CYNAMONKA, WIEWIÓRECZNIK PIÓRKOWATY, ABSOLUTORIUM, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, DAKTYLOGRAFIA, OSET ZWISŁY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, PIKNIK, KANTAROWCZYK DUŻY, ROZDZIAŁKA, GATUNEK, KLON, BEZWIETRZE, HIPNOTERAPIA, WĘŻÓWKA POGIĘTA, KORALNIK MODROPŁATKOWY, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, NILGAU, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, MODRZEWNIK, TRASZKA CHIŃSKA, ŚLEPY STRZAŁ, WEŁNIAK, KOSTRZEWA SZCZECINIASTA, SPÓŁKA PUBLICZNA, KANTOŃSKI, KLAG, PADEMELON, CHUDOŚĆ, ŻÓŁW BIAŁOPYSKI, KUSACZ PLAMKOSZYI, TAMILSKI, GAZELA GÓRSKA, PAPAJA, ŻYWOTNIK NIBYOLBRZYMI, ŚLUZICOWATE, KOMUNIZM, HOTENTOTKA, AWERSJA DO RYZYKA, KOSMEA, SARI, KONTRAKT MENADŻERSKI, OPASKA BRZEGOWA, NÓŻKA, MURARKA OGRODOWA, NERWIZM, POWIEŚĆ MILICYJNA, KUKIEL DŁUGOSTERNY, ZŁA WIARA, BORZEŚLAD ŚWIEŻY, ŚMIESZKA, REWANŻ, ŻURAWIE KORONIASTE, ŻYWICIEL, PLEŚNIAWKA, TURCZYNKA, KROKUS OKAZAŁY, KOPARKA ZBIERAKOWA, KRUCZYNA ZIEMNA, OBSZAR GÓRNICZY, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, BAŁAŁAJKA, BARWINKA CZARNOCZELNA, ROPNIAK, ZACHYŁKA, TRASZKA IBERYJSKA, AMORFA KRZEWIASTA, KOB ŚNIADY, OCHRA, OMUL, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, TRWOŻNICA POSPOLITA, KACYK PÓŁNOCNY, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, KONTRMANIFESTACJA, MORŚWIN BURMEISTRA, BILBIL CZARNOGŁOWY, BRĄZACZEK BIAŁOUCHY, STRZELEC, ROPUCHA CZERWONA, FIGHTERKA, KOSACIEC ANGIELSKI, KOLBA, NAMURNIK ŻÓŁTAWY, MODUŁ SERWISOWY, ŻÓŁW NATATOR, DZIURA, ALBATROS ŻÓŁTODZIOBY, JĘZYCZEK, GALAGO GRUBOOGONOWY, BONTEBOK, ŁAKOMY KĄSEK, BATYPELAGIAL, GUZIEC, WSZYSTKOŚĆ, TAMA, TŁUSZCZ, KIEŁB, ŻABA RYCZĄCA, BOŚNIACKI, PARADOKS OLBERSA, STRĄCZYNA, MAJOWY ROBOTNIK, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, PŁASKONOS CZARNOLICY, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, PSIZĄB HENDERSONA, CZARECZNIK ZAOSTRZONY, LAMA, BEZKLASOWOŚĆ, SPRAY, SOLARKA, KSYLEN, CYRANECZKA AUKLANDZKA, RASZPLA, POGONIEC, BERŁO, ZAPISOBIERCA, WĘGIEL KOKSOWY, TASMANÓWKA, WEBŁO, TELIPTERYS BŁOTNY, MOŻNOŚĆ, RYBITWA CZARNA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, SYSTEM KASTOWY, PRESKRYPTYWIZM, PLETYZMOGRAF, WSZECHMOCNY, SERDUSZKO, WIERZBA ENERGETYCZNA, PRZEJEMCA, BOKOCHÓD BOCZEŃ, SUSEŁ MORĘGOWANY, DOMOKRĄŻCZYNI, DRZEWO KOSMICZNE, CARAT, ŹRÓDLISKOWIEC TUJOWATY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, GAELICKI, CHABASYT, ŁUG, MROCZEK POSREBRZANY, POLĘDWICA, ŻÓŁW PLAMISTY, PLOTER SOLWENTOWY, PIANO, SERWAL, APEL, HARTOWNOŚĆ, KOCZKODAN BŁOTNY, ASTER STRZAŁKOLISTNY, HUBA STREFOWANA, BUŁAWKA, ALE, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, JĘZYK HINDUSTANI, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, AGREGATOR TREŚCI, GRUBOSKÓRNIK TERMITOJAD, POLATUCHA, KREDYT HIPOTECZNY, NON-IRON, ENERGIA ELEKTRYCZNA, MNICH, GAŁĘZIAK ZBITY, TYGRYS SZABLASTOZĘBNY, POROBNICA MULARKA, ZŁOTA KLATKA, PIENIĄŻEK, CHOMIK GRUZIŃSKI, ARRAU, STUŁBIOPŁAW, GĄBKA, KULCZYK, HALUCYNACJA, TURZYCA ODLEGŁOKŁOSA, TWINNING, SKALAR, NUKLEOPROTEID, WELWICZJA PRZEDZIWNA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, RAFA, BENGALSKI, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, STRZECHEWKA DARNIOWA, ASPOŁECZNOŚĆ, ANAKONDA ZIELONA, KSIĄŻĘ, SOSNA WIRGINIJSKA, WARANODON, FREGATA BIAŁOBRZUCHA, CEDAROZAUR, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, SEMITKA, RAUBITTER, DODATEK WYRÓWNAWCZY, WILGA ZIELONOGŁOWA, WOLUMEN OBROTÓW, LORIKA CZERWONOBRODA, PIESTRÓWKA, LEMING, NIESZCZEROŚĆ, CZOSNEK OKAZAŁY, OZDOBNIK, STROFANT WDZIĘCZNY, DZIERZYK STALOWY, RURA, ARIEL, OSIEWNIK, MROCZEK RUDY, CENAGNATAZJA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, IMPRESARIAT, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KARTAUN, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, BEZOWODNIOWCE, ROZRZĄD, DECYMA, BAJAN, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, WIDMO, FILM ODWRACALNY, KLERK, TAŚMOWY, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, WĘGORZ, ZANOKCICA MUROWA, TĘPOSZ NISKI, PUSZKARSTWO, IBIS CZUBATY, ZINJANTROP, PIESZCZAK CZARNOPIERŚNY, AKADEMIA, TARCZYK, ŚWISTUNKA, LEPTOPELIS MOZAIKOWY, PIESZCZAK PRZEPASANY, DZIERZYK SENEGALSKI, BABIRUSA, TEKODONTY, KROWA MORSKA, LOTOPAŁANKOWATE, KOMPLEKS ARENOWY, TULIPAN IRAŃSKI, EDIAKARAN, CHŁOPSKI ROZUM, MAWOREK ZIELONKAWY, HIKORA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PASEK NARZĘDZI, GACEK BRUNATNY, GRAF NIESPÓJNY, PIĄTAK LANCETOWATY, HILDENBRANDIA RZECZNA, PĘTÓWKA, CNOTA, NIEŚWISZCZUK MEKSYKAŃSKI, BON VIVEUR, WIRUS PĘCHERZYKOWATEGO ZAPALENIA JAMY USTNEJ, PAŹ, ASTER LOWRIEGO, POWAŻNOŚĆ, SKULICA, PIEPRZYCA SZEROKOLISTNA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, IDEALNOŚĆ, PARIAN, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, JODŁA BIAŁOKORA, EMENTALER, KROK, MANGABA OLIWKOWA, ?KOSARZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOMIK TURECKI chomik azerski, Mesocricetus brandti - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, blisko spokrewniony z chomikiem syryjskim, używany jako zwierzę laboratoryjne, ale nie jest szeroko dostępnym gatunkiem na rynku; występuje w Turcji, Libanie, Gruzji, Azerbejdżanie, Iranie i Rosji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOMIK TURECKI
chomik azerski, Mesocricetus brandti - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych, blisko spokrewniony z chomikiem syryjskim, używany jako zwierzę laboratoryjne, ale nie jest szeroko dostępnym gatunkiem na rynku; występuje w Turcji, Libanie, Gruzji, Azerbejdżanie, Iranie i Rosji (na 13 lit.).

Oprócz CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CHOMIK AZERSKI, MESOCRICETUS BRANDTI - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY CHOMIKOWATYCH, BLISKO SPOKREWNIONY Z CHOMIKIEM SYRYJSKIM, UŻYWANY JAKO ZWIERZĘ LABORATORYJNE, ALE NIE JEST SZEROKO DOSTĘPNYM GATUNKIEM NA RYNKU; WYSTĘPUJE W TURCJI, LIBANIE, GRUZJI, AZERBEJDŻANIE, IRANIE I ROSJI. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x