RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZENIONÓŻKI to:

Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.784

ROZETA, KASZKIET, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KONFORMER, BARCIAK, LEK, PRZEWÓD, SŁUPICA, KONDYCJONALIZM, KOCIOŁ EWORSYJNY, STYL DWORKOWY, PRZYPRAWY KORZENNE, MIKROGUMA, KOLONADA, SZYBKOŚĆ, LEK ANTYDEPRESYJNY, ROZKŁAD MAXWELLA, SALA, RADA GABINETOWA, OTWORZENIE SERCA, KURIER TATRZAŃSKI, FARMACJA STOSOWANA, WARSTWA OZONOWA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, OBRONA CYWILNA, PIONIER, ZADZIOR, PRZYMUS ADWOKACKI, PODŁOWCZY, NARĄBANIE SIĘ, GENERALISSIMUS, REWIR, PANIKA BANKOWA, LOTOPAŁANKOWATE, MIJANY, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ŁOTEWSKI, IMMELMANN, SEKS ORALNY, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, WSPOMINKI, ELEKTROIZOLACJA, ALFABET GRECKI, MAŁŻONEK, SZTUKA LUDOWA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, AMONIT, DRZWI PRZESUWNE, ANGIELCZYK, BOMBONIERKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, TEOLOGIA BIBLIJNA, TUŁACZ, SUPORT, LOT NURKOWY, OSTRONÓG, KANTOR, ZAPALNIK UDERZENIOWY, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ZJAWISKO KERRA, GŁOWOCIS, PŁUGOWY, LISTA, PĘTLA, DWUDZIESTY ÓSMY, PIRANIOWATE, KRAWĘDŹ GRAFU, KOREK, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PROTEZA DENTYSTYCZNA, LINIA PRZEMIANY, OKRES, MAH JONG, ZBIEŻNOŚĆ, GONIEC BIAŁOPOLOWY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, SAPROFAG, KAMBUZ, FUZJA WERTYKALNA, ROŚLINA PSZCZELARSKA, CHARTER, KAKAO, NATURALNY SATELITA, PIES POLICYJNY, PRZECIWSOBNOŚĆ, FAKTORIA, TENOR LIRYCZNY, WYROCZNICA, NATARCZYWOŚĆ, PERKOZ, WOLUTA, MYSZ LEŚNA, TRZON, PODMIOT LOGICZNY, WARP, BARCZATKA FRANKOŃSKA, JABŁKO, ZUŻYCIE, MAGNETOSTATYKA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, CZĘŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, ŚWIECA, MELODIA, CZARNA LISTA, PRZEBIEG, HEMOROID, GREK, AFERALNOŚĆ, UGRUPOWANIE, CHOMĄTO, POMADKA, ASYRYJSKI, PŁOMIENIE, MIKSER, NARY, LAK, BAWOLEC, IGŁAWA, CYGAN, CIĄGNIK BALASTOWY, STARZĘŚLA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BOMBONIERA, PLURALIZM, FERRARI, WYWIAD, NIECUŁKA, BIOFLAWONOID, LOTNICTWO POKŁADOWE, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOALICYJKA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, RZECZ WNIESIONA, SEJM, BRAND, CUDOTWÓR, PÓŁPLASTEREK, ANEKSJONISTA, KADZIELNICZKA, PENITENCJA, POST, PRZYKWIATEK, JELITO CZCZE, NIEDOROZWÓJ, TŁO, DZBANEK DO HERBATY, MASELNICZKA, SERIALIZM, USKOK, MARUDA, SMUŻKA STEPOWA, MĘŻNOŚĆ, ORDYNACJA, BASEN, KOMONICA, PIĘKNY WIEK, RUMUN, TEOGONIA, ŚRUT, SZKLIWO, WIETRZENIE MECHANICZNE, KARZEŁ, BIEG DYSTANSOWY, BIOGRUPA, TOGA, RAMFORYNCHUSY, OWCZAREK, ADŻAPSANDAŁ, DENDRYT, WAHADŁO, SUBTELNOŚĆ, TELETECHNIKA, BARWA OCHRONNA, KASJER, ANTENA RAMOWA, ROGAINING, WNĘTRZE, GOLARZ, ANAGLIF, MARKA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KOCIE OKO, WARNIK, KONTRALT, ATREZJA ODBYTU, IMITATOR, OPERATOR, CHONDRYT, MAKIJAŻYSTA, OLEJ PALMOWY, WYCISKANIE, NANERCZ, HOMO NOVUS, REDUKCJA, LEGAT, KOMA, HUZAR RUDY, MULDA, PANEL STEROWNICZY, PIĘTRO, ZANIECZYSZCZENIE, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, BETONOWE BUTY, RYNEK WTÓRNY, KLUCZ PARTYJNY, REWALIDACJA, AGROGAZ, ZNACZENIE, PROCES GEOLOGICZNY, TORT, KRUŻGANEK, NAGIEL, KACENJAMER, CYKADA, MATAMATA, BIBLIOTEKA, SPADAJĄCA GWIAZDA, HAJDUK, PRACA WYJŚCIA, PELAGRA, GRUSZKA BOKSERSKA, MIODOJADEK GÓRSKI, ZIELONA GRANICA, NERWICA NIEDZIELNA, TYCZKA, BAZYLEUS, JAMRAJOWATE, BROŃ MASZYNOWA, MOZAIKA, PANDUR, NOWOWIERCA, ROMANSOPISARZ, PAPROĆ WODNA, PASTERSKOŚĆ, NAUPLIUS, KOŃCZYNA GÓRNA, ZARAZA MOROWA, REGION NODALNY, RUSKOŚĆ, CZAKRA, TEORIA GIER, TRINIA, PORZĄDEK DZIENNY, PRZEDMIOT, ZNACHOR, GLUSAN BIZMUTU, MELINA, KRĘGI, WALKA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ŚCISŁOŚĆ, PRZYLEPA, MIĘKKIE SERCE, LIST PASTERSKI, FILOLOGIA ROMAŃSKA, POLONISTYKA, SKIP, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, NACIECZENIE, ELIMINACJE, KOŁO MŁYŃSKIE, MARCELIN, OBRÓT PUBLICZNY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SZUM, TUBA, NORNIK PÓŁNOCNY, KOCIOŁ, CZERWONE, WAGA MIEJSKA, SZKŁO LABORATORYJNE, ŻOŁĄDKÓWKA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, DOJŚCIE, REWANŻ, RAJOKSZTAŁTNE, NOWOJORSKI, URANOZAUR, UKŁAD MOCZOWY, BURAK STOŁOWY, HURYSKA, ORZECHÓWKA, KARTAUN, KALANDRYNIA, MAANAM, PODEJŚCIE, EMALIA, TARATAJKA, WIROSZYBOWIEC, ROGI, RADYKALNA PRAWICA, PRYMATOLOGIA, SUSZARNICTWO, JEDZENIE, ?WOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZENIONÓŻKI Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZENIONÓŻKI
Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.).

Oprócz RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast