RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORZENIONÓŻKI to:

Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.784

ADIDAS, PLACEK, EONIZM, JAPOK, NIEDODMA PŁUC, PISECZNICZKA, TUTA, NIELICZNOŚĆ, GRUNT, GRECKOŚĆ, SUBWOOFER PASYWNY, KSIĄŻĘ ALBERT, MIKROHADROZAUR, BEZPRZEWODOWOŚĆ, DYSRUPCJA, ODCIEK, URSZULA, PARAFIA, KALENDARZ JULIAŃSKI, NIETOPERZE, STAW KOLANOWY, CISTECEFAL, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, DELIRKA, PRAWO POWIELACZOWE, PALTO, PROMINENT, HRABINI, RACJA, RONDONIA, RUCH RELIGIJNY, KOLEŚ, GLOBUS, OŚ OPTYCZNA, ADALINA, PROFESOREK, KOTEW, KARTAUN, LIOPELMOWATE, NUR BIAŁODZIOBY, CZYRAK MNOGI, ZASILANIE SIECIOWE, NAUKA HUMANISTYCZNA, STAWKA, POMPA TŁOKOWA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ODLEWNIA, DZIURA, ŁEZKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, WCINKA, FRANCUSKOŚĆ, CIAPKAPUSTA, BROKAT, SUTKA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, SEN NA JAWIE, NIESTRAWNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, AFTERPARTY, INFLACJA UKRYTA, TAKSON MONOTYPOWY, KONFEKCJA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, FILTR CYFROWY, SQUAW, ANALIZA DYSKRYMINACJI, STOMIA, KEPI, GALWEOZAUR, GAZÓWKA, TOWARZYSTWO, ZŁOTA KSIĘGA, STRATA, ŁAWA MIEJSKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, DIADEM, ZDANIE PODRZĘDNE, DYSKRECJA, BOCZEK, WSCHODEK, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, SZAMANKO, CYSTERNA, POZYCJA TESTOWA, SZATANIZM, MNOŻENIE MACIERZY, PŁOZA, KOŁA, NAPUSZONOŚĆ, PÓŁKWATEREK, ACHAJA, ESTER, UNIWEREK, CHASER, MAKATKA, DIALIZOTERAPIA, DZ, NIECKA ARTEZYJSKA, SALPINKS, ROSZCZENIOWOŚĆ, JAZZ, ARABIZOWANIE SIĘ, PERKOZ, CEWNIK, AKALKULIA, SOWIECKOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, MISIAK, ZIOMKOSTWO, BARWA, ESPRINGOLA, MYSZ WERTYKALNA, SKROMNOŚĆ, KONTUR, PODDAŃCZOŚĆ, MODEL AMERYKAŃSKI, PANNICA, PLANISTYKA, PRAWDA, ENTOMOFAUNA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, MIKROSKOP OPERACYJNY, KOPARKA POPRZECZNA, POSTAWA, BATIK, PIERWSZA JASKÓŁKA, SZLARA, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, ATRYBUCJA, SŁUCH ABSOLUTNY, LUGIER, PIERWSZOROCZNY, D, BORZEŚLAD ZWISŁY, ABERRACJA, EPOKA LITERACKA, TRZMIEL PARKOWY, PREIMPLANTACJA, HALBA, HOTENTOTKA, HAFT KRZYŻYKOWY, STACJA POMP, NAGIEL, BERGMAN, APANAŻE, EGZOSZKIELET, REGION, SUWEREN, TONALNOŚĆ, ORGANIZATOR JĄDERKA, RAKSA, KOŃ APPALOOSA, NIALA, CZARKA, ZUPA, ZUPA ŚMIECIOWA, NENCKI, NOSZE, KOS, WYRAŻENIE, LEKCJA, CIĄG, OSCYLOGRAF, TRUFLA, DODATEK, RÓŻOWCE, DWUWARSTWOWOŚĆ, ŚRODOWISKO, BRZUSZEK, CZUB, ZEFIROZAUR, PODWÓJNY AGENT, SKÓRNIK, CYLINDER MIAROWY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, BRYGANTYNA, SZCZUR PACYFICZNY, UCHO ZEWNĘTRZNE, ZAGARNIĘCIE MIENIA, SKAJLAJT, RAJD, DYSZA WYLOTOWA, DOBRA POŚREDNIE, MANIERKA, TRZMIELOJAD, ZASTRZAŁ, FAŁDA, KĄT DEPRESJI, SZEŚĆSETKA, CUDOWRONKA, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, HOMO NOVUS, KOSZÓWKOWATE, SCHLUTER, GRONINGER, USTNIK, BOMBER, TELEWIZORNIA, NAWALANKA, MUSLI, DYDAKTYKA OGÓLNA, ESKONTO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, INSTRUMENT FINANSOWY, FINANSE, SIEĆ NEURONOWA, PALEOBOTANIKA, MASZKARON, RELIKWIA, GŁÓG, PARKIET, MIĘSO, MEDYCYNA SĄDOWA, PAPRYKARZ, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, BIAŁA NOC, JĘZYK ALEUCKI, MINIMALISTA, BROŃ OBUCHOWA, LODOWNIA, KRATY, BREAKDANCE, GOMÓŁKA, TRZYDZIESTKA, SEZON, BEKHEND, REKLAMA PORÓWNAWCZA, RICOTTA, ASYSTA, SŁAWA, BASEN ARTEZYJSKI, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, SŁUŻBISTKA, REFREN, ADAPTACJA, PASTA CURRY, SARKOFAG, MOST, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, SZKODNIK, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, GRUBA KRESKA, MUFA, TAMANDUA, ODKRYTY ATAK, SZCZERBA, MUSZTRA, RYBI OGON, PODPINKA, NAWYK, UDERZENIE, SEMIGRAFIKA, ANGIELSKA FLEGMA, CURRY, CHRUPKOŚĆ, PLEMIĘ, CYLINDEREK, DOWÓD, KIEŁ, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, LASKA, CEWA, SYSTEM PARTYJNY, COŚ, KOSMITA, TR, WIATKA, DYL, REMINISCENCJA, PRZEPOWIADACZ, GOLEC, ASPEKT, ANTENA, TEUTON, BRUNELLESCHI, LWIA CZĘŚĆ, GNAT, WĘZEŁ KOLEJOWY, CAZIN, MISIAK, NIBYNÓŻKA, UPOJENIE SENNE, UPOJNOŚĆ, WATA CELULOZOWA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, DYPTYK, CHANSON, KWASEK, POSUW, FRASZKA, APIKOMPLEKSY, WROTA, ZIEMIA OBIECANA, CIĄGNIK ZRYWKOWY, PRĘDKOŚĆ FALOWA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, MARUDA, BARWICZKA, ?PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.784 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORZENIONÓŻKI Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORZENIONÓŻKI
Rhizopoda - takson pierwotniaków wyróżniany w XIX- i XX-wiecznych systemach taksonomicznych; zaliczano do niego liczne gatunki określane jako ameby lub pełzaki, tj. organizmy jednokomórkowe (także komórczakowe) o zmiennym kształcie ciała, poruszające się ruchem pełzakowatym przy pomocy nibynóżek, które służą również do zdobywania pokarmu (na 13 lit.).

Oprócz RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RHIZOPODA - TAKSON PIERWOTNIAKÓW WYRÓŻNIANY W XIX- I XX-WIECZNYCH SYSTEMACH TAKSONOMICZNYCH; ZALICZANO DO NIEGO LICZNE GATUNKI OKREŚLANE JAKO AMEBY LUB PEŁZAKI, TJ. ORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE (TAKŻE KOMÓRCZAKOWE) O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCE SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM PRZY POMOCY NIBYNÓŻEK, KTÓRE SŁUŻĄ RÓWNIEŻ DO ZDOBYWANIA POKARMU. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x