PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚREDNIA KWADRATOWA to:

przykład miary statystycznej pozwalającej oszacować rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji ciągłej, użyteczny zwłaszcza w przypadku, gdy wielkości różnią się znakiem (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.343

LUBASZKA, ZNAMIĘ BECKERA, STERNIK MORSKI, PATRIARCHALIZM, RÓW TEKTONICZNY, TUSZ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KOR, FLACHA, PODSYP, TEORIA DESKRYPCJI, BAWOLE OKO, ANTAGONIZM, KONTAKT, NIDERLANDZKI, FALAFEL, AORTA BRZUSZNA, DNI OTWARTE, WDZIĘK, WEBMASTER, PEDOSFERA, FILOZOFIA POZNANIA, ŹDZIERSTWO, RYSUNKI, ĆAKRAM, ZMIANA WSTECZNA, KOSTIUMERNIA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, KORYTARZ, EFEKT WYPIERANIA, PIĘTNO, LAND, POKRZYK, ARTYSTKA, KAWOWIEC, RUCHLIWOŚĆ, FORMACJA DEFENSYWNA, CHWAST, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, DZIELNOŚĆ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, MOSAD, OSTRUŻYNY, ZIARENKOWIEC, BATERIA, CZERPAK, EGZEKUTOR, FILIGRAN, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DOK, CHOINKOWOŚĆ, GOSPODARKA WODNA, KLAMOTY, OBRAMIENIE, SŁOBODA, NIEODPARTOŚĆ, ARKABALISTA, PARTIA, AEROZOL BIOLOGICZNY, WSPOMINKI, BRZMIENIE, KOLOR PEŁNY, STUPOR, BARWA, PÓŁMISEK, HALA MASZYN, DYM, KRÓLOWA NAUK, ERA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DANONEK, WIECZÓR POETYCKI, TACIERZYŃSKI, POJAZD LATAJĄCY, UZUS, PRZYNĘTA, ŚREDNIOROLNY, POSREBRZANIE, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, FUTURYSTYCZNOŚĆ, TARSJUSZE, SERW, HALOGENOALKAN, PIEC, BAT, SALATERKA, FILOLOGIA POLSKA, SMUŻ, DRAMAT, ZATRUCIE SIĘ, BUFFETING, WIZA WYJAZDOWA, STACJA, KRÓBKA, ŚPIĄCZKA, LORD, SOLITER, ANTOLOGIA, RODZINA KATYŃSKA, GIBONOWATE, POJAWIENIE SIĘ, DZIELNICA HISTORYCZNA, INFORMACJA NAUKOWA, KRWOTOK, ANTAŁEK, LAMPAS, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, BABULA, WYROCZNICA, GALERIA, PERYPATETYK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZIMA, STOPA ZWROTU, DULKA, OPRYSZCZKA, BETON ŻUŻLOWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, NAWIJACZ, PREMIA GÓRSKA, PRĘT, ROBOTY DROGOWE, ATTACHAT, POJAZD, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, PAWĘŻ, BRYZA, ŚLEPIE, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PRÓBA, FAJCZARNIA, KONKATEDRA, KOMUNA MIEJSKA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, IRREALIZM, POTRÓJNOŚĆ, NULLIPARA, SADNIK, APOGEUM, PIŁA, MRÓWKA, MNOŻENIE MACIERZY, BŁONA LOTNA, FERRIMAGNETYK, CHOROBA PROMIENNA, KOPULACJA, CHLEB, POKRYCIE, RZĄD, NIEODZOWNOŚĆ, NEFROLEPIS, RZĄD MACIERZY, DEALER, OSZOŁOM, PASTISZ, RELISZ, AKTYWNOŚĆ, AULA, ZGREDEK, NIEISTOTNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, CYGANKA, SINGIEL, BRZEMIĘ, IZBA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, LAWINA GRUZOWA, GRIGORIJ POTIOMKIN, NAZWA ZWYCZAJOWA, GRANT, TRILOFOZAURY, WYCIĄG, ZAPIS, ISKRA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, JELEŃ PAMPASOWY, SPRZEDAWCA, GARNUSZEK, DROGA TWARDA, WIRTUOZERSTWO, DELIRKA, CYBORIUM, NERWIAK OSŁONKOWY, SŁOIK, KLINKIER, PASZCZĘKA, DRĄGAL, KAMIEŃ, NATURYZM, RACJONAŁ, JĘZYK FRYZYJSKI, RADIOTA, SEJM, EGZOTARIUM, GAR, KRÓLIK WULKANOWY, GAZ ELEKTRONOWY, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, ZŁOTODESZCZ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, POSIADACZ ZALEŻNY, KOOPERATOR, OSŁONA, KLASA MONOTONICZNA, NIERUCHLIWOŚĆ, KOSZATNICZKA, BALKONIK, WELON, POWTÓRZENIE, GZA, OSTROGA PIĘTOWA, SZKIELET, CYNODONTY, IKAR, BAJKA, KAMIKADZE, GAWORZENIE, SAMOOKALECZENIE, PSEUDOMORFIZM, LABORATORIUM GALENOWE, GEN LETALNY, KUBECZEK, ROZBIERACZ, BRYTFANKA, REPETYCYJNOŚĆ, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ARAMEIZM, APKA, NAPIERANIE, PARANOJA PIENIACZA, RAGLAN, UDRĘKA, DZIANINA, PARCH, STUPOR, VA, PAŁĄK, PŁOMYCZEK, KACENJAMER, SONAR, OBRONA SŁOWIAŃSKA, DEFICYT, PONIEWIERKA, OŚMIOKROTNOŚĆ, GRZĘDA, ŁAMACZ BLOKADY, STYL, RECEPTOR WĘCHOWY, SKUN, LIDER, WYCHODŹSTWO, KONTRALT, SAKSAUŁ, DYWIZJON RAKIETOWY, CUKIERNIA, NOGOPRZĄDKI, SZCZELINA LODOWCOWA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, DOM STARCÓW, HRABIANKA, FLASZKA, KATON, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZGNICIE, WOREK TRZEWIOWY, BIBIMBAP, USTAWKA, ZWYCZAJ LUDOWY, RZEMIOSŁO, MONOPOL, PRZEWIDYWANIE, WAZONKOWCE, KUBAS, JĘZYK AJNOSKI, PODUSZKOWIEC, WRZAWA, RAUT, NAGOLENNIK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LOŻA, STOS, JINFENGOPTERYKS, JĘZYK WEGETUJĄCY, RZEKA ROZTOKOWA, NAROŻNIK, MAŁA INFORMATYKA, OTWÓR, KRAB, ZDZIADZIENIE, MUCHOMOR BULWIASTY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, MASKA WSTYDU, GOL, STARY, CIARKI, ?ŚRÓDKOŚCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚREDNIA KWADRATOWA przykład miary statystycznej pozwalającej oszacować rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji ciągłej, użyteczny zwłaszcza w przypadku, gdy wielkości różnią się znakiem (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚREDNIA KWADRATOWA
przykład miary statystycznej pozwalającej oszacować rząd wielkości serii danych liczbowych lub funkcji ciągłej, użyteczny zwłaszcza w przypadku, gdy wielkości różnią się znakiem (na 17 lit.).

Oprócz PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRZYKŁAD MIARY STATYSTYCZNEJ POZWALAJĄCEJ OSZACOWAĆ RZĄD WIELKOŚCI SERII DANYCH LICZBOWYCH LUB FUNKCJI CIĄGŁEJ, UŻYTECZNY ZWŁASZCZA W PRZYPADKU, GDY WIELKOŚCI RÓŻNIĄ SIĘ ZNAKIEM. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast