DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSCYPLINA to:

dziedzina, obszar czyichś umiejętności lub zainteresowań (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSCYPLINA

DYSCYPLINA to:

karność, rygor, podporządkowanie zasadom, przepisom, regułom (na 10 lit.)DYSCYPLINA to:

rodzaj sportu (na 10 lit.)DYSCYPLINA to:

bat służący dawniej do bicia niegrzecznych uczniów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.011

JAD PSZCZELI, TERMOMETR RNA, NIEZDOLNOŚĆ, GŁUPSTWO, BASEN, STAN, PLACÓWKA NAUKOWA, OZDOBNIK, BATALIA, KATAR KISZEK, MANIERYZM, PORTUGALSKI, BORDER, ŁOŻNICZY, OLEJ Z OLIWEK, ANTABA, KRĄG KAMIENNY, UPROWADZENIE, VADEMECUM, FILECIK, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DOMENA, WROTA, KROKANT, DEGRADACJA, DZIERŻAWCA, SĄD WOJSKOWY, LICHWIARSTWO, WICIOKRZEW, PASZCZA, KROS, LINA, EPITET, NAGŁOŚNIENIE, TŁUMIK, MEDYCYNA SPORTOWA, GRZYB NADRZEWNY, RÓW MELIORACYJNY, IDIOSYNKRAZJA, IMITATOR, ZROZUMIAŁOŚĆ, CHAŁTURA, MIESZANIEC, SPŁYW, PARÓWKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ANTONOMAZJA, TYTOŃ, NIECKA BASENOWA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, GAŁĘZIAK, PROTEZA, NACIEK, TERMINAL, PROGRAMOTWÓRCA, ZBIORNIK, KONSEKRACJA, PLANETA, CHOROBA BOSTOŃSKA, SIATECZKA, POKOLENIE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, LAS, WPŁATA, FAŁD, POPRAWKA, SZYBOWISKO, RASA, CIAPKAPUSTA, ANDANTINO, FIGURA GEOMETRYCZNA, KREDKA, DUPLIKACJA, MEMORIAŁ, EKOLOGIA MOLEKULARNA, NIEDOPASOWANIE, AKWARYSTYKA, LUSTRO TEKTONICZNE, SAMOLOT BOMBOWY, POBIAŁKA, STOCZNIA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ZDANIE, ORSZADA, KARBAMINIAN, AŁYCZA, UKRAINISTYKA, GLORIETA, FIZYKA MATEMATYCZNA, WŁOSKI, SIEDLISKO, ACETAL, PESTO, MARGARYNA, ISLANDZKOŚĆ, GNIOT, ŻÓŁWIE, MATRYKUŁA, BOJKA, USKOK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, CZOŁO, KIERUNEK, MOBIL, BUKWICA, DEALER, SEPARACJA, BLINDAŻ, KAMIEŃ SŁONECZNY, TAŚMA FILMOWA, STRZAŁKA, BOZIA, ALPAGA, ŚWIECA, MOZZARELLA, BANDAŻ, RZECZNIK PATENTOWY, LAMPA ŁUKOWA, BENEDYKCJA, ADAGIO, ZGĘSTEK, BIOREMEDIACJA, ANTYPATRIOTYZM, KARTAN, SOGDYJSKI, ZIOŁO, ALFABET PUNKTOWY, APORT, LOTERIA PROMOCYJNA, PLECIONKA, SALTARELLO, PROSTAK, MENEDŻMENT, WSTĘŻNIAKI, ŻABA DARWINA, ZAKRĘT, STREETBALL, WOKABULARZ, DANE SENSYTYWNE, WIESŁAW, OPAŁ, KOŁPAK, GORĄCE ŹRÓDŁO, HALA PERONOWA, BACIK, SANDWICZ, REWANŻ, MALATURA, EUROPA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, PŁUŻEK, SKOMPROMITOWANY, ELIZJA, CZEBUREK, KONFISKACJA, MORFONOLOGIA, ZAPITA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SPÓŁKA CICHA, USTAWKA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, KOALICJANT, WĄSONÓG, ŻEBERKA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, PAPROĆ WODNA, WATOLINA, HUTNIK, TARGANIEC, STECZKA, WYBIEG, LIST PRZEWODNI, MECHANIZM, CZAPRAK, SOLIDARNOŚĆ, TEST, OTWOREK, POMOC STYPENDIALNA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, WĘŻÓWKA, SZACHULEC, POCHLEBSTWO, ATUT, MUTACJA PUNKTOWA, SONG, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, PREPPER, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, TROLLKONTO, ZAKŁADKA, OCZKO, GRZYWNA, KRYNOLINA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MANDORLA, TRUMNA, RANGA, MOWA NIEZALEŻNA, WIĘZADŁO, SZPILECZKA, POLARYZACJA JONOWA, TAROK, OWAD, BUT NARCIARSKI, GARNITUR, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, NOSOROŻEC, TAJGA, SZADŹ, KONSULTANTKA, PŁUCA, JĘZYK, WARIATKA, DYPTYCH, FIZJOGNOMIA, FILM OBYCZAJOWY, LEPSZA POŁOWA, KRUCHTA, HOMOGENIZACJA, OKRES ZALICZALNY, DYMISJA, KREDENS, GAMBIT, BANIECZKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, OSAD DELUWIALNY, KONIEC ŚWIATA, GUZIK, ODCHYŁKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, DRUKARKA ROZETKOWA, ANTYCYPACJA, PUSTAK STROPOWY, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, BLISKIE SPOTKANIE, SZCZOTKA, DZIAŁ, EMALIA, KULIK BRĄZOWOGRZBIETY, NOWICJAT, STRZYKAWKA, ODSYŁACZ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, DONIESIENIE, PRZYNĘTA, ALBUMIK, TYTUŁ PRASOWY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PARADOKS, IMPLIKACJA MATERIALNA, GLORIA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ISTOTA, KRÓLEWNA, POŁOŻNICA, NOTA PROTESTACYJNA, SIOSTRZYCZKA, BIBLIOTEKA, SPALINY, RENOMA, KREDYT INWESTYCYJNY, OLEJARSTWO, OBAWA, RĘKAWICZNIK, PUNKT WĘZŁOWY, TARCIE, INDUKTOR, LUZAK, ALAN, ORTALION, FALA WODNA, ŻÓŁW NATATOR, HUBA, LATARNIA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, SPŁONKA, JARZĘBINÓWKA, KOSMOGONIA, GABINECIK, GERMANIZACJA, BOMBARDA, PALINGENEZA, NALEŚNIK, POŁĄCZENIE CIERNE, WISZNICA, KLIKER, OBI, PREZENTER, ODWYKÓWKA, DAWCA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SEANS, MARSKOŚĆ, CIAŁO OBCE, DOGODZENIE SOBIE, KULEBIAK, CYGAN, WZNIESIENIE, SYR, ŁADOWNICA, ?POZIOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSCYPLINA dziedzina, obszar czyichś umiejętności lub zainteresowań (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSCYPLINA
dziedzina, obszar czyichś umiejętności lub zainteresowań (na 10 lit.).

Oprócz DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - DZIEDZINA, OBSZAR CZYICHŚ UMIEJĘTNOŚCI LUB ZAINTERESOWAŃ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast