Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻEBRO to:

wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻEBRO

ŻEBRO to:

element układu kostnego (na 5 lit.)ŻEBRO to:

w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia; miejsce o zwiększonej nośności (na 5 lit.)ŻEBRO to:

jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa (na 5 lit.)ŻEBRO to:

biegnąca centralnie wiązka grubościennych komórek w listkach niektórych mchów (na 5 lit.)ŻEBRO to:

podłużna wypukłość pędu pełniąca zwykle funkcję mechaniczną (na 5 lit.)ŻEBRO to:

wręga - część szkieletu kadłuba statku (na 5 lit.)ŻEBRO to:

część skrzydła niektórych samolotów lub szybowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.507

PULPIT STEROWNICZY, FILM ANTYWOJENNY, ARKUSZ POETYCKI, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, LAVABO, PRZYSADKA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, DYSPOZYTURA, MASŁO, ANTYELEKTRON, ROSZCZENIE REGRESOWE, WAGA, WELON, FIŃSKI, SKUPISKO, NAMORDNIK, UDAR, MATERIALIZM, POPLECZNICTWO, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ŁUPEK SAPROPELOWY, KRUPNIK, MARA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, GENEZA, TEST PŁATKOWY, BATON, PROMIENNOŚĆ, KRASKA, KONCENTRACJA, SZYNA, PEŁNIA, ZAŁOŻENIE, ENANCJOMER, HELISA, TEST, MRÓWKA SMĘTNICA, ZAĆMIENIE, CUKIER WANILIOWY, TANDEM, ZASADA DUALNOŚCI, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ZARZĄD, OPERACJA LOGICZNA, OBWÓD REZONANSOWY, MATURA POMOSTOWA, LUDZIK, NAPPA, UCHAL, DACH, OPINIA, ŻYWIZNA, ZAGŁÓWEK, KASATA, OUDRY, MIASTO-PAŃSTWO, ŻYWOŚĆ, KROKIEW, JAŚMIN, NAPAŚĆ, SFERA BIOTYCZNA, GLORIETA, BARBARYZM, ODRZYNEK, SCHOWANKO, MEMBRANA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, PYCHÓWKA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, HAFCIARSTWO, JAPOŃSKOŚĆ, SYSTEM INFORMATYCZNY, RACA, FIZYKA STATYSTYCZNA, KOPROFIL, WĄSONÓG, OSTRIA, DZIEWIĄTA FALA, BARBARZYŃCA, WYKUSZ, ANTYPAST, WYWIAD, PUSTAK ŚCIENNY, BALDACHIM, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, GYROS, STATEK POWIETRZNY, AWANTURNICA, NADLEŚNICTWO, KIŚCIEŃ, ILUSTRATYWNOŚĆ, FAZA, ŻURNALISTA, SZPILKOWE, SKRZYNIA BIEGÓW, HOSTIA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, KIEROWALNOŚĆ, MIERZEJA, SUFFOLK, DAWCZYNI, SPRYCIARKA, SANDBOX, STARA, ADAPTACJA, KARTA WIZYTOWA, UMYWALNIA, NEURON LUSTRZANY, EGZAMIN KONKURSOWY, ŚLEPE WROTA, UJĘCIE, OBSZAR, NABIODRNIK, KONDOMINIUM, RODZINA ZASTĘPCZA, ŚWIATŁA DROGOWE, SZEŚCIAN, KOLORYMETRIA, FUGU, SPŁUKIWANIE, ŚWIETLIK, WOKALIZA, REDA, KRAŃCOWOŚĆ, MIEJSCE, WZÓR CHEMICZNY, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, ISTOTA FANTASTYCZNA, ŻYWOŚĆ, NARYS POLIGONALNY, FOTOTROPIZM, PODGLĄD, WRZASKLIWOŚĆ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, PIESZCZOSZEK, KONWIKT, GARDEROBA, ELEKTROFON, KOMÓRKA, UBOGOŚĆ, OBIEKT, REMONT KAPITALNY, SERWETECZKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, BEZROBOCIE AGRARNE, AKOMPANIAMENT, KILOWAT, MINÓG RZECZNY, KUGLARZ, PLOTER SOLWENTOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WODA-WODA, SZTUKATERIA, CHOROBA ALPERSA, BRZDĄC, LODOWIEC ALPEJSKI, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ANEKS, WIRUS GRYPY TYPU A, CYNGLE, ESKONTO, PIGWA, RESPONDENT, WESZ MORSKA, TURBINA SPALINOWA, BAJOS, SZCZEROŚĆ, MIĘSO, OSA DACHOWA, FIZYKA SŁOŃCA, TRAWERS, RYJEK, EMALIA, BACYTRACYNA, DURNOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, REPOZYCJA, CHOROBA ZAWODOWA, MŁAKA, PRACOBIORCA, ZAGĘSTNIK, WIEK PROKREACYJNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, KLASA, WERANDA, WIENIEC, KRÓL ZWIERZĄT, KREDYT KONSOLIDACYJNY, SUROWOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, ALABASTRON, NAPÓJ WINOPOCHODNY, AGAMA, KWARTET, REWERS, HEBAN, WRÓG, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PRZECZULICA SKÓRNA, MASTYKS, BAKTERIOLIZYNA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, APLA, NACISK, REŻYM, EKSTRADYCJA, PIRACTWO, ŁYSAK, MAHOŃ, PODATEK PIGOU, TYFTYK, DWÓJKA, STYLISTYKA, KREOLKA, KILOMETR, OWOC SZUPINKOWY, WERSJA LEKTORSKA, GLIZA, CZEK BEZ POKRYCIA, DZIÓB, AWANS, PROROK, NIEPOKOJENIE SIĘ, DEFENSYWNOŚĆ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ANALIZA WARIANCJI, OSTEOTOMIA, KARTAN, KRYTYCZNOŚĆ, UPADEK, ZACIĘCIE, ZIELONE PŁUCA, STRZYKWA, POWŁOKA, PRZESYP, MANEŻ, WALCZYK, JĘZOR OSUWISKOWY, DZIEWCZYNIĄTKO, AGROGAZ, WIEŚNIAK, TYMPAN, KLESZCZOWINA, PROFANATORKA, CYSTERNA, POMORSKI, CERATA, DILER, KONWOLUCJA, PANIKA BANKOWA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, INWESTYCJA PORTFELOWA, ATMORADIOGRAF, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KRAWAT, LICZBA CHROMATYCZNA, DOMEK DLA LALEK, NAPIĘCIE, SZEWRON, STAN PSYCHICZNY, NAGIEL, MECENAT ARTYSTYCZNY, GITARA KLASYCZNA, LWIA CZĘŚĆ, FILODENDRON, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, CHŁOPAK, ADHD, FUNKCJONALIZM, ZWOLNIENIE, WIOSŁO, NAPÓR, LUGIER, DASZEK, KORSARZ, SEKTA, DEVELOPER, KOLONIA, ŁATA, PŁYWACZ, PLAMA WĄTROBOWA, LUŹNOŚĆ, SŁODYCZ, CASTING, TSUNAMI, SRACZKA, TRYTON, POKOLENIE SANDWICZOWE, GEST, DOSTĘP, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ŁOTEWSKOŚĆ, WOJAK, LEK NASENNY, MECENAS, PRZETWORNIK, MIKROMACIERZ DNA, DMUCHAWKA, CERATOFYLLID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
żebro, wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻEBRO
wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x