WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻEBRO to:

wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻEBRO

ŻEBRO to:

element układu kostnego (na 5 lit.)ŻEBRO to:

w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia; miejsce o zwiększonej nośności (na 5 lit.)ŻEBRO to:

jest to część urządzenia, która ma na celu usprawnienie wymiany ciepła przez zwiększenie powierzchni, na której ta wymiana się odbywa (na 5 lit.)ŻEBRO to:

biegnąca centralnie wiązka grubościennych komórek w listkach niektórych mchów (na 5 lit.)ŻEBRO to:

podłużna wypukłość pędu pełniąca zwykle funkcję mechaniczną (na 5 lit.)ŻEBRO to:

wręga - część szkieletu kadłuba statku (na 5 lit.)ŻEBRO to:

część skrzydła niektórych samolotów lub szybowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.190

NIEPOKOJENIE SIĘ, INSTRUMENT DĘTY, ANALIZA SEKTOROWA, BRATEK, BEZWŁADNOŚĆ, STAŁA MICHAELISA, CZORT, ŁASKAWCA, PODSTAWA POTĘGI, KORYTKO, GRAMATYKA GENERATYWNA, ŻYDOSTWO, MARIO, ZAPALNIK UDERZENIOWY, OPIS, ŁANIA, ŻAGIEL, ROLADA, NAKAZ KARNY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, ZATOKA, WELIN, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, WYDMUSZKA, NAWIETRZAK, NIEMIECKOŚĆ, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, LIST OKÓLNY, PRZEWÓD, KOPIEC, RANA, RYNKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, REWERSAŁ, CZĘBOREK, OBIEKTYWNOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, MALAJALAM, SZCZENIACZEK, WIEK, STULETNIE JAJO, CZECZOTKA, EKSPOZYCJA, NAZWA ZWYCZAJOWA, ALPAKA, SER, HOMARZEC, GENERACJA, WYCIĄG, BIAŁY MARSZ, SER, BIOGERONTOLOGIA, PIKA, KIEŁBA, DOBRO PRAWNE, BUŁAT, UTYLITARYZM, KARTA, FUNKCJE AMPLITUDY, PRZECHYŁKA, CHOINKA, ZAPITA, PROGRAM UŻYTKOWY, PARYTET, SEPARACJA, GUFFA, POCHŁANIACZ, PARTER OGRODOWY, ZATYŁ, MOGISYGMATYZM, WATOLINA, KASZA, PODPIS CYFROWY, BOCZNICA, DEFLEKTOR, WAFEL, AOJDA, PIERWSZAK, SZTURWAŁ, PRANIE MÓZGU, SYNDROM WILKOŁACZY, DWUKOLOROWOŚĆ, DYPTYK, RZECZOWNIK POSPOLITY, ROJALISTA, INSTRUMENT MECHANICZNY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SREBRO, PRZYDASZEK, TRWAŁOŚĆ, MATURKA, WYCHODZTWO, GRONINGER, PILOT, NOCEK DUŻY, FRANCUSKOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SŁONOROŚLE, RZECZ NIERUCHOMA, PRYMITYW, HIPOTEKA, GABINET, KSIĄŻĄTKO, PLAMICA, POTNIK, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, CZEREŚNIA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, ZWIĄZEK KOMUNALNY, PASOŻYT, CHÓR, SKAFANDER, AFILIACJA, WÓZEK, WIDŁAK, CHOROBA DZIEDZICZNA, UŁAMEK PROSTY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, GRA W BUTELKĘ, OWADZIARKI, SZOK CENOWY, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, DECHA, REAKCJA, ANIMALIZM, KLAKA, ORGANIZACJA, PRANERCZE, PARTYKUŁA, SZÓSTY, MÓL BOROWICZAK, ZROZUMIAŁOŚĆ, AKSAMITKA, BARWY PAŃSTWOWE, BOOROOLA, CIMELIUM, POLARNA CZAPA LODOWA, KOLORYSTYKA, WARIOMETR, PETREL, PASEK, EPOLET, PIERWSZOROCZNY, KSZTAŁT, SYNONIMICZNOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, CIUPAGA, ADIDASEK, STATEK POWIETRZNY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, MASZYNA TŁOKOWA, SUCHOWIEJ, KREDYT KUPIECKI, OKALECZENIE, TĘPICIEL, STEROLOTKA, TINGEL-TANGEL, CEREMONIAŁ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, MĘDREK, KOLEŚ, OGRANICZONOŚĆ, ENUMERACJA, DARŃ, STAN WODY, KOCIOŁ EWORSYJNY, PARTIA, BROSMA, DANIO, KRUŻA, PRZYDANKA, RESET, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, DOŁEK, ŻEGLUGA, SIATKA, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, MIKROSTRUKTURA, BULWA, ADOLF, DRUK OFFSETOWY, FORMA, IMMUNOLOGIA, DRZEWO KOSMICZNE, NAROST, HINDUSKI, PLOTER SOLWENTOWY, FORMA PRZESTRZENNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SPRAWUNEK, KONFIGUROWANIE, SMOCZA KREW, ZATRACENIE, OCET, KONSOLA, SOS TATARSKI, OPUCHLIZNA, AGENCJA, POSEŁ NIEZRZESZONY, WZNIOS, FELERNOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KULTYWAR, KLOPS, KWASKOWATOŚĆ, GWASZ, POŚWIĘCENIE, GŁUPKOWATOŚĆ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PARZENICA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, POETKA, FORMA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, DENDRODOA, ŁEBEK, ODKOS, POLIFONIA, TANK, TWIERDZENIE MAYA, GAŁKA, KLUCZ OBCY, MOTOR, SKRZYDEŁKO, OSIEDLINY, KOMISANT, OPONENT, HERMETYCZNOŚĆ, SŁOWNIK, POZOSTAŁOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, MNICH, CELOWOŚĆ, TONACJA, KAPTUR, GRZYB TRUJĄCY, HEKSAMETR, LEGENDA, KONWENT, METODA NAWIASÓW LIEGO, WIGILIA, DEPUTAT WĘGLOWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ŚCIĘCIE, GONIOMETRIA STATYCZNA, MATRYKUŁA, PŁYTA PILŚNIOWA, REPETYTYWNOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, ŚWIATŁO CZERWONE, DOSTAWCA, MRÓWKA SMĘTNICA, PRZEBARWIENIE, POŻYTECZNOŚĆ, PLECHA, FUNKCJA ZDANIOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KLAWIATURA EKRANOWA, KUSTOSZ, ADAPTACJA, PRZEDROŚLE, GAJ, TARLICA, KUKUŁCZE JAJO, PIEGUS, PODŁOGA, BIOLOG MOLEKULARNY, MEDALION, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, CHŁODNIK, LORI WYSMUKŁY, GRZYB MAŚLAK, KOŃ NA PATYKU, IKEBANA, JEDNOSTKA ALOKACJI, GALERIA, CZYREŃ, SZYNA, BINOKLE, KINKAN, POTENCJAŁ DZETA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ZAWODOWOŚĆ, GRA LOSOWA, WZMACNIACZ, ILUZJONIZM, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, KAPAR, ARAK, STARA MALUTKA, JASTRZĘBIE OKO, ACID WESTERN, FUS, WYPUKŁOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, KOSZT NIEZGODNOŚCI, PRYNCYPAŁ, MNOŻENIE MACIERZY, ?UBARWIENIE APOSEMATYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻEBRO wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻEBRO
wypukła forma ukształtowania terenu; jest to wypukłość zbocza lub ściany stosunkowo wąska, skalista i stroma, o długości do kilkuset metrów, a w Himalajach nawet do kilku kilometrów (na 5 lit.).

Oprócz WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYPUKŁA FORMA UKSZTAŁTOWANIA TERENU; JEST TO WYPUKŁOŚĆ ZBOCZA LUB ŚCIANY STOSUNKOWO WĄSKA, SKALISTA I STROMA, O DŁUGOŚCI DO KILKUSET METRÓW, A W HIMALAJACH NAWET DO KILKU KILOMETRÓW. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x