BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARANEK to:

biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARANEK

BARANEK to:

zdrobniale: baran - samiec owcy (na 7 lit.)BARANEK to:

przen. człowiek o potulnym, zgodnym charakterze, cichy i grzeczny (na 7 lit.)BARANEK to:

fryzura, krótkie loczki (często: wynik trwałej ondulacji) (na 7 lit.)BARANEK to:

kożuch, wyprawiona jagnięca skóra (na 7 lit.)BARANEK to:

rodzaj tynku, który ma swoistą niegładką fakturę i jest kładziony w celach ozdobnych (na 7 lit.)BARANEK to:

powszechna nazwa rasy królika domowego o opadniętych uszkach (na 7 lit.)BARANEK to:

w żeglarstwie: rodzaj prowadnicy liny w postaci krążka drewnianego z otworem pośrodku (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.489

OPARZENIE, KRAKUSKA, RENATA, PĘTLA, KAMICA NERKOWA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, MAŁA, LITERA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CHOROBA WENERYCZNA, SPÓŁKA, NIESPAW, KUŹNICA, AMARANT, OPŁATA KONCESYJNA, DYMISJA, JĘZYK URZĘDOWY, PRZYDAWKA, KWARTET, NACZYNIAK, CHOJNIAK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WYSYP, DUCHOWY PRZYWÓDCA, LIBRA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ARON, DŻIHAD, DIPLOBIONT, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, REWERENCJA, LICZEBNIK, ŁUK, SÓL, OPERATOR, POMOST, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WYSTAWCA, ESCALIVADA, UKŁAD WIELOKROTNY, RĘKAWICA, SPRAWUNEK, KILOMETRAŻ, PRZYKRYCIE, KĄT WYPUKŁY, INTERKALACJA, KONTUAR, PISMO IDEOGRAFICZNE, FUNKIA BIAŁA, KARTAUN, CIELISTOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, FONOGRAM, SZCZELINA LODOWCOWA, ZMARSZCZKA, TOR, ŻYWA TORPEDA, SYNEKURZYSTA, SCENKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MARRAN, ABSZTYFIKANT, GIPSATURA, PERFUMA, MAŁA MAZAMA RUDA, KAWALERIA, OSŁONA, PIERŚCIEŃ, PEPICZKA, PATRON, WYŁADOWANIE KORONOWE, GLORIETA, SKRA, BALLADA, KOMENTARZYK, ZESZYT, OLIWA, PIEC, PODKŁADKA, PRZYBYTEK, DOK, WINIARZ, KANWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BAMBUS, KAJMAKAM, CHŁOPAK, PRZYDANKA, LOT KOSZĄCY, HAK, MALUCH, BAJER, PIŁKA, HISZPAN, ANTRYKOT, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SPŁONKA, KLASA, NAPAŚĆ, ZACHOWANIE, TIUL, MIRABELKA, ZWAŁY, PREMIERA, SENSUALIZM, ZASTRZALIN, ZNAK, INTERES PRAWNY, LAWOWANIE, MGŁAWICA EMISYJNA, CIĄG, ZATOR, SZLUFKA, ZGINIĘCIE, TREPANACJA, HUMMUS, PIERDOLENIE O SZOPENIE, MUSZTARDA, CZAPLA BIAŁA, IDEACJA, PRODUKT UBOCZNY, KARA ŁĄCZNA, SMALEC, WIELKOŚĆ SKALARNA, WAGONIK, AEDICULA, MADONNA, BIAŁE PLAMY, MISTERIUM PASYJNE, MURRINA, DUCHOWIEŃSTWO, SZYCH, BERLACZ, KOŁECZEK, ODROŚL, GORĄCE ŹRÓDŁO, KLASA, MÓL BOROWICZAK, GŁOSKA NOSOWA, FILTR ANTYSPAMOWY, KREMOGEN, DANIE CZARNEJ POLEWKI, CHIŃSZCZYZNA, PEDOFILIA, KRÓL, DYWIZJA, CHMURA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SALADA, ESPRINGOLA, KOJEC, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, UDAR, MUTACJA PUNKTOWA, UZALEŻNIENIE, ANTEPEDIUM, ORATORIUM, PLANTY, PROSO, BOLA, KATAPULTOWANIE, KOKORYCZKA, WYWROTKA, TATAR, ŁOPATA, HUTNIK, EGZORCYZM, WSPÓŁRZĄDCA, RESIDUUM, PLAMA, SZÓSTY, WERDIURA, MELDUNEK, ISTOTA ŻYWA, PASJA, BLOKADA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, MAŁA CZARNA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ELEWATOR, CZTERNASTY, GAD, MAJÓWKA, APOKATASTAZA, TEST ATOMOWY, INTERESOWNOŚĆ, PŁÓD, SUCHY TYNK, ANATOL, KANAŁ, NAPSZCZELENIE, SZYDLARZ, KAPUSTA KISZONA, PUSZYSTOŚĆ, GATUNEK ZBIOROWY, RETRAKCJA, S.Y, PRZEZNACZENIE, GDERACTWO, GALISYJKA, KOSZMAR, USTRÓJ, POJĘCIE LOGICZNE, DEPRESJA, MIKROSTRUKTURA, PIŁA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, RAPT, STOŁÓWKA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, SIOSTRZYCZKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KISZKA ZIEMNIACZANA, KURACJA, TONACJA, CHIŃSZCZYZNA, GALA OPEROWA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, WZÓR CHEMICZNY, OPIS, PÓŁKOLONIE, MISIO, KARTA RABATOWA, BAJT, SKUTEK PRAWNY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SZTYLET, LUCERNA, MIEJSCE ŚWIĘTE, SZCZODRZENIEC, ŻYWA PAGINA, GETRY, CEWNIK, ŚLIWKA, KALIMBA, CHUTOR, BŁONA MIGAWKOWA, PIANISTYKA, KWASKOWATOŚĆ, GŁOWOCISOWATE, SKŁAD DRUKARSKI, SYLWETA, TWIST, LAVABO, ZŁOTA RENETA, WITAMINA, MENZURKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, KONCERN, WAMPIR, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, MAŁGORZATKA, KRAJKA, BANDERILLA, POPARZENIE, OKULAR, KARMNIK, NEUROTRANSMITER, PĘTO, LESŁAW, PŁUŻEK, GYMKHANA, BZYGI, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PAWĘŻ, OLEANDER, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, GLORIETA, SZYPUŁA, PASER, KARTKA, EDYKUŁA, MUTACJA ZMIANY SENSU, BALON, KIEŁ, DYSONANS, KROKODYLEK, PARTIA, TALERZ, LODOWICA, WYROSTEK BARKOWY, KOŁO, FILET, PARAPET, SAMOURZECZYWISTNIANIE, WYKONAWCA, LAWA TRZEWIOWA, BRYZOL, CZAPKA FRYGIJSKA, DEMONSTRACJA, ZNAK NAWIGACYJNY, METYS, ASEKURANTKA, ROZRZUTNIK, WIRKI, KOŚĆ GUZICZNA, MASA, ?ALUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.489 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARANEK biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARANEK
biała chmura, zwykle mała, pierzasta lub kłębiasta, konotowana pozytywnie (na 7 lit.).

Oprócz BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - BIAŁA CHMURA, ZWYKLE MAŁA, PIERZASTA LUB KŁĘBIASTA, KONOTOWANA POZYTYWNIE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast